آرشیو سال 94-93 درس خارج اصول
استاد مصطفی اشرفی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
حکم وضو از ان... 94/03/11
فرعي ديگر در ... 94/03/10
فرع ديگر در ب... 94/03/09
فروع مورد اخت... 94/03/06
بررسي چند فرع... 94/03/05
ارتباط بعض فر... 94/03/04
تطبيق ترتب بر... 94/03/03
نحوه حل مشکل ... 94/03/02
نحوه حل مشکل ... 94/02/30
اشکال دوم بر ... 94/02/29
برهان دوم قائ... 94/02/28
اشکال جمع بين... 94/02/27
اشتباه منکرين... 94/02/22
ادله قائلين ب... 94/02/20
امکان عقلي تر... 94/02/19
مقدمات بحث تر... 94/02/16
ترتب 94/02/15
نقش ترتب در ح... 94/02/14
بيان محقق نائ... 94/02/13
تزاحم دو واجب... 94/02/09
مزاحمت بين دو... 94/02/08
اشکالات استاد... 94/02/07
تتمه نکات مور... 94/02/06
پيش فرض هاي ب... 94/02/05
اشکال و جواب ... 94/02/01
اشکال و جواب ... 94/01/31
ثمرات قول به ... 94/01/30
کلام محقق نائ... 94/01/29
دلالت نداشتن ... 94/01/26
کلام مرحوم آخ... 94/01/25
شبهه کعبي در ... 94/01/24
نفي تفصيل موج... 94/01/23
ادله محقق نائ... 94/01/22
نفي مقدميت يک... 94/01/19
اشکال دور در ... 94/01/18
نظريات در مور... 94/01/17
امر به شيء مق... 94/01/16
مقدمه حرام 93/12/24
مقدمات مستحب ... 93/12/23
عود الي بدء 93/12/20
دو برهان ديگر... 93/12/19
نظر امام خمين... 93/12/18
دليل سوم وجوب... 93/12/17
مقتضاي اصل عم... 93/12/11
نظر مرحوم است... 93/12/10
ثمره بحث مقدم... 93/12/09
ثمره بحث مقدم... 93/12/06
تا کنون دو قو... 93/12/05
نکاتي در مقدم... 93/12/03
ادله صاحب فصو... 93/12/02
دليل سوم صاحب... 93/11/29
اشکالات محقق ... 93/11/28
اشکالات محقق ... 93/11/27
کلام صاحب فصو... 93/11/25
نظريه صاحب فص... 93/11/21
توجيهات براي ... 93/11/20
توجيه محقق نا... 93/11/15
دفاع محقق اصف... 93/11/14
نظر شيخ انصار... 93/11/13
بررسي ملازمه ... 93/11/12
نظر صاحب عروه... 93/11/11
اشکالات در طه... 93/11/08
اشکالات در وج... 93/11/06
ثواب و عقاب د... 93/11/05
مقتضاي اصل عم... 93/11/04
شک در نفسيت و... 93/11/01
مقتضاي اصل در... 93/10/30
اشکالات در مع... 93/10/29
واجب نفسي و غ... 93/10/28
واجب نفسي و غ... 93/10/27
لزوم تعلم 93/10/23
وجوب تعلم 93/10/22
لزوم تعلم احک... 93/10/21
مقدمات مفوته 93/10/20
بررسي مقدمات ... 93/10/17
مقدمات مفوته 93/10/16
دليل صاحب فصو... 93/10/15
ثمره واجب معلق 93/10/14
برهان محقق نا... 93/10/13
وجوه مذکور بر... 93/10/09
اشکالات تقسيم... 93/10/08
تقسيم واجب به... 93/10/07
تذييلات واجب ... 93/09/18
اشکالات در مر... 93/09/17
اشکال مرحوم آ... 93/09/16
رد براهين شيخ... 93/09/15
بيانات ميرزا ... 93/09/12
مقتضاي قاعده ... 93/09/11
ثمره بحث رجوع... 93/09/10
جهت لبي کلام ... 93/09/09
تفکيک بين انش... 93/09/08
اشکالات بر نظ... 93/09/05
واجب مطلق و م... 93/09/04
تتمه بحث شرط ... 93/09/03
راه حل فقها ب... 93/09/02
مرحله سوم شرط... 93/08/27
اشکال بر مرحو... 93/08/26
شرط متاخر 93/08/25
تقسيمات مقدمه 93/08/24
تقسيمات واجب 93/08/21
تقسيمات مقدمه... 93/08/20
مقدمه واجب 93/08/19
تتمه بحث اجزاء 93/08/18
تتمه تنبيهات ... 93/07/30
اجزاء در موار... 93/07/29
تنبيهات اجزاء 93/07/28
تنبيه اول بحث... 93/07/27
اجزاء عمل بنا... 93/07/26
نظر مرحوم صاح... 93/07/23
اشکالات استاد... 93/07/22
بررسي مساله ا... 93/07/20
تفصيل دوم در ... 93/07/19
خلاصه بحث اجز... 93/07/16
حکومت ادله اص... 93/07/15
اشکال تفصيل م... 93/07/14
تفصيل مرحوم آ... 93/07/12
بيان آخوند در... 93/07/09
مساله دوم اجزاء 93/07/08
بررسي مساله د... 93/07/07
نظر محقق عراق... 93/07/06
مقتضاي اصل در... 93/07/05
فرض استيعاب ع... 93/07/02
صور اجزاء 93/07/01
صور اجزاء امر... 93/06/31
اجزاء در مقام... 93/06/30
صور بحث در اج... 93/06/29
اجزاء / اوامر 93/06/26
مفردات بحث اج... 93/06/25
اجزاء 93/06/24
فور و تراخي /... 93/06/23
آيا مقتضاي ام... 93/06/22
دلالت امر بر ... 93/06/19

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo