کد کاربری باید به زبان انگلیسی نوشته شده و پیشنهاد می کنیم که حرف اول نام بهمراه نام خانوادگی باشد. مثلا اگر نام شما محمد حسینی است کد m_hoseini را پیشنهاد می کنیم .توجه : اگر اطلاعات نادرست وارد شود کد کاربری غیر فعال می شود
 
* كد كاربري :  (انگلیسی و متناسب با نام خانوادگی)
* كلمه عبور:
* تاييد كلمه عبور:
* نام:
* نام خانوادگي:
* نوع كاربر:
* گروه کاربر:
* محل اقامت:
* شهر:
* ميزان تحصيلات:
* ميزان تحصيلات حوزوی:
تلفن:
* تاريخ تولد:
* نشاني الكترونيكي:  نشانی فعال باشد
* جنسيت:

 

 

logo

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo