درس‌های آیات عظام حوزه علمیه قم (مسجد اعظم)

آیت‌الله جعفر سبحانی
خارج اصول
الأمارات- أحكام القطع
مباحث الفاظ- اوامر و نواهی
اجتهاد و تقلید- مقدمه علم اصول- وضع- مشتق- اوامر- مقدمات واجب
استصحاب- اصل مثبت- استصحاب اعتقادی- مرجحات تعارض
قطع- مباحث ظن- اصول عملیه- اقل و اکثر ارتباطی
مساله ضد- نسخ وجوب- نواهی- دلالت نهی- مفاهیم- عام وخاص- مطلق و مقید
اجتهاد و تقلید -مقدمه علم اصول-وضع- مشتق-اوامر-مقدمات واجب
استصحاب- اصل مثبت- استصحاب اعتقادی- مرجحات تعارض
قطع- مباحث ظن- اصول عملیه- اقل و اکثر ارتباطی
مساله ضد- نسخ وجوب- نواهی- دلالت نهی- مفاهیم- عام وخاص- مطلق و مقید
مقدمات- وضع- اوامر- مقدمه واجب
استصحاب- اصل مثبت- تعارض ادله و اماره- إجتهاد و تقلید
خبر واحد- اصول عملیه- حجیت ظن- قاعده لا ضرر
مفاهیم
مقدمه واجب- مساله ضد- اجتماع امر و نهی

آیت‌الله جعفر سبحانی
خارج فقه
آیات فقهی: طلاق- انواع عده- اثبات زنا- سرقت- دیات- اسراف- بدعت- ارتداد
آیات فقهی: جهاد- ربا- غنا- اجاره- ودیعه- سباق- حجاب- احکام خانواده
مسائل مستحدثه: حیل شرعیه- تغییر جنسیت- پیوند اعضا- شرکت هرمی- تلقیح مصنوعی
کتاب وقف: اقسام وقف- شرایط واقف و موقوف
کتاب مضاربه: شرایط متعاقدین- شرایط مضاربه- شرایط ربح
قواعد فقهیه: (قاعده رفع، لزوم) شروط نذر- تقیه- شرایط رضاع- عوامل ارث
قواعد فقهیه: (قاعده امکان، لاتعاد، لا حرج، جبّ، لا ضرر)
قواعد فقهیه: (قاعده ید، مسلم، الزام، اقرار العقلاء، قرعه، انصاف، احسان) موجبات و مسقطات ضمان-اقسام شروط
کتاب دیات: دیه اعضای صورت- دیه دستگاه تناسلی- دیه جنین
کتاب قصاص: شرایط قصاص- اثبات قتل- احکام قسامه- قصاص اعضاء- دیه اعضاء
کتاب صلات: نماز جماعت- شرایط امام جماعت
کتاب حدود: شرایط احصان- رجم- شهادت شهود- قذف- سرقت- محارب- مرتد- قصاص
کتاب صلاة


آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
خارج فقه
امر به معروف و نهی از منکر- شرطیت تأثیر- شرطیت اصرار- شرطیت عدم مفسده
أمر به معروف و نهی از منکر بررسی وجوب- اهم و مهم- قصدقربت- مقدمات حرام
کتاب خیارات: (خیار رؤیت، عیب، تبعض صفقه، تدلیس، تعذر تسلیم، تخلف شرط) ارث خیارات- ربا
کتاب خیارات: (خیار مجلس، حیوان، عیب، شرط، غبن، تأخیر) مسقطات خیار
کتاب شرکت: شروط و اقسام شرکت- شرکت های نوظهور- اقاله
کتاب مضاربه: تقسیم سود- مضاربه فضولی- فسخ مضاربه- شرط ضمان- توکیل- بطلان مضاربه
کتاب حج: حلق و تقصیر- محرمات احرام -طواف نساء- رمی جمرات
کتاب حج: سعی- وقوف در عرفات و مشعر- رمی جمرات- هدی
کتاب حج: طواف- شرایط طواف- سعی- نماز طواف
کتاب حج: استعمال طیب- اکتحال- جدال- تدهین- حلق تظلیل
کتاب حج: احرام- صید- استمتاع- کفاره
کتاب حج- حج مندوب- اقسام حج- حکم عدول اختیاری- فرق بین عمره ی تمتع و عمره ی مفردة
کتاب حج- نیابت- شرائط منوب عنه- احکام وصیت
کتاب حج- وجوب مباشرة الحج للمستطيع- لو مات من استقر عليه الحج- لو حج المخالف ثمّ استبصر
کتاب نکاح: تعیین مهر- مهر المثل- مهر فاسد- نشوز
کتاب نکاح- نكاح موقّت- عقد موقّت- نكاح مسيار- شرائط الزوجة
کتاب نکاح -مصاهرة- نكاح الاختين من الزنا- نكاح در عدّه- نكاح كفّار- مانعيت كفر در نكاح مخالف
کتاب نکاح- شرايط الرّضاع- اذا حصل الرّضاع
کتاب نکاح- اولياءالعقد- ولايت پدر بر باكره- استقلال ولايت اب و جد- عقد الولى من العقود اللاّزم- نكاح السّفيه المبذّر
کتاب نکاح- شرائط العاقد- تعيين الزوجين- ادعاء الزوجية- اختيار الزوجين

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
خارج اصول
خارج اصول

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
سایر درس‌ها
آرشيو سایر درس‌ها (حیل شرعی-مرگ مغزی-سقط جنین-تشریح اجساد مردگان-بانکداری اسلامی و...)


آیت‌الله عبدالله جوادی آملی
خارج فقه
کتاب ارث- موانع ارث - موارد حجب- مقدار سهام- میراث انساب
کتاب نکاح- مهر- قَسْم- نشوز
کتاب نکاح- احکام نکاح- عیوب فسخ نکاح- مهر- تفویض
کتاب نکاح- نكاح منقطع- عيوب نكاح
کتاب نکاح- محرمات نکاح- احکام رضاع- مصاهره- استیفای عدد- کفر
کتاب نکاح- آداب عقد- عقد چیست- اولياي عقد- احکام مترتّب
کتاب بیع- ربا- صرف و سلم- بيع ثمار- بيع سَلَف- بيع اقاله- قرض
کتاب مکاسب- احکام خیار- قاعده ضمان- قاعده تلف- کتاب بیع- اقسام چهارگانه بيع
کتاب مکاسب- خیارات
کتاب مکاسب- خیارات
کتاب مکاسب- خیارات- خيار غبن- خيار تأخير- مسقطات خيار تأخير- شرايط خيار رويت- خيار عيب
کتاب مکاسب- خیارات- تعریف خیار- حقيقت بيع با خيار- ادله روايي اصالت اللزوم- ادله فقهي اصالت اللزوم- احکام خيار مجلس
کتاب بیع

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی
تفسیر
سور: إنسان- مرسلات- نبأ- نازعات- عبس- تکویر- إنفطار- مطففین- إنشقاق- بروج- طارق- أعلی- غاشیه- فجر
سور: طلاق- تحریم- ملک- قلم- حاقه- معارج- نوح- جن- مزمل- مدثر- قیامت
سور: الرحمن- واقعه- حدید- مجادله- حشر- ممتحنه- صف- جمعه- منافقون- تغابن
سور: حجرات- ق- ذاریات- طور- نجم- قمر
سور: شوری- زخرف- دخان- جاثیه- أحقاف- محمد- فتح
سور: زمر- غافر- فصلت- شوری
سور: سبأ- فاطر- یس- صافات- ص
سور: قصص- عنکبوت- روم- لقمان- سجده- احزاب- سبأ
سور: مومنون- نور- فرقان- شعراء- نمل
سور: انبیاء- حج- مومنون
سور: مریم- طه- انبیاء
سور: اسراء-کهف
سوره: اسراء


آیت‌الله حسین نوری همدانی
خارج فقه
کتاب صلات: اعداد صلات- نوافل- مواقیت صلات- قبله
کتاب ارث: ارث زوجین- ارث مطلقه- ارث خنثی و ولد الزنا- تلقیح مصنوعی- بانکداری اسلامی- حیل شرعی
کتاب ارث: طبقات ارث - ارث زن و مرد- عول و تعصیب- موانع ارث
کتاب وقف: شرایط وقف- وقف معاطاتی- شرایط واقف و موقوف- بیع وقف
ولایت فقیه: ولایت مطلقه فقیه- صفات والی- امر به معروف و نهی از منکر
ولایت فقیه: معانی ولایت- ضرورت حکومت- اقسام جهاد- حدود و قضا
أقسام بیع فضولی- کاشفیت یا ناقلیت اجازه
کتاب بیع: بیع مثلی وقیمی- شرایط متعاقدین- عقد فضولی
کتاب بیع: شرایط عوضین- بیع معاطات- عقد فاسد
کتاب صوم: مبطلات- کفارات- مصرف کفاره- احکام قضا- طرق اثبات هلال
کتاب صوم: رؤیت هلال- مفطرات- تقیّه
کتاب جهاد: وجوب جهاد- اقسام جهاد- تفاوت جهاد و جنگ


آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی
خارج اصول
اصول عملیه: استصحاب
اصول عملیه: اصل برائت-اصل احتیاط
حجیت خبر واحد

آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی
خارج فقه
کتاب مضاربه: شرایط مضاربه- تخلف از شروط
کتاب بیع: ادله صحت فضولی- نکاح فضولی- معاطات در فضولی
کتاب بیع: عقد فاسد- قاعده تلف- بیع صبی- عقد فضولی در ایقاعات
کتاب بیع: بیع معاطاتی- اقسام معاطات- ادله صحت معاطات- الزامات معاطات
اقسام کفارات- اقسام صوم
کتاب اعتکاف: شرایط اعتکاف- مکان اعتکاف- خروج از اعتکاف- مبطلات اعتکاف
کتاب صوم: رؤیت هلال- شرایط وجوب قضا
کتاب صوم
کتاب صوم: مفطرات صوم؛ ارتماس، بقاء بر جنابت
کتاب صوم: قصد قربت- نیت-قضای روزه- مفطرات صوم
کتاب نکاح: متعه- عيوب در نكاح- احكام عيوب
کتاب نکاح: اسباب تحریم- نکاح مرد مسلمان با زن کتابیه- تحریم نکاح به سبب کفر- شرطیت کفائت- شرطیت تمکن- احکام تدلیس- متعه
کتاب نکاح: خیاری یا لازم بودن عقد جاری شده- حکم تعارض عقد پدر و جدّ- شرایط ولایت اولیاء- نکاح فضولی- رضاع محرم-
کتاب نکاح: اعتبار صیغه در عقد نکاح- اعتبار تنجیز در عقد نکاح- شرائط مجری عقد نکاح- اقرار به زوجیت- اختلاف در زوجه- ازدواج با زن مدعی خلیه بودن- اولیاء عقد
کتاب نکاح: ازدواج با زانی و زانیه- محرمات بالمصاهره
کتاب نکاح: احکام مضاجعه
کتاب نکاح: اقسام نکاح- احکام نظر- محارم- احکام خانواده
کتاب خمس: خمس مؤونه- تقسیم خمس- ادله انفال
کتاب خمس
کتاب خمس: خمس غنایم- خمس معدن- موارد وجوب خمس

رجال
رجال

جهت مشاهده اسامی مقررین اینجا را کلیک کنید

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo