آرشیو سال 96-95 درس اسفار
استاد فیاضی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
في التعينّ96/01/14
قول نهم از من...95/12/09
قول نهم در عا...95/12/08
بررسي قول پ...95/12/02
قول چهارم در ...95/12/01
نقد و بررسي ...95/11/30
نقد وبررسي ع...95/11/26
نقد نسبت قول...95/11/19
اقوال در ما به ا...95/11/18
الكلام في الج...95/11/17
قول چهارم در ...95/11/16
خواص انسان95/11/12
روح بخاري95/11/11
انسان حسي ...95/11/10
نقد بررسي ا...95/11/09
استدلال اول م...95/11/05
استدلال دوم ...95/11/04
نقد قول اشرا...95/11/03
موضوع تمايز چ...95/11/02
تمايز اموري كه...95/10/28
تقسيم كلي ع...95/10/27
كلي مابعد الك...95/10/26
نظريه دهم در ...95/10/25
نظر دهم در مو...95/10/18
مقسم نهم از ...95/10/14
قول هشتم در ...95/10/13
سه وجه كلي ...95/10/12
قول هفتم در م...95/10/11
قول ششم در ...95/10/07
مقسم پنجم و...95/10/06
نظر سوم در مو...95/10/05
95/10/04
قول دوم و سو...95/09/30
مقسم كليّ و ...95/09/29
سه تعريف كل...95/09/28
قول دوم و سو...95/09/21
قول پنجم از ك...95/09/20
ادامه اقوال در ...95/09/16
معاني وانواع ...95/09/15
بررسي فروعا...95/09/14
تقديم يا تأخير ...95/08/25
بررسي تقدم ...95/08/24
جواب اول از ر...95/08/23
حل شبهه اج...95/08/22
شبهه ارتفاع ...95/08/18
نقد وبررسي ...95/08/16
نقد "الماهية م...95/08/15
دليل چهارم از ...95/08/11
دليل سوم بر «...95/08/10
دليل دوم براي ...95/08/09
اشكال به اس...95/08/04
استدلال آخوند...95/08/03
الماهية من ح...95/08/02
در نكته در مورد...95/08/01
اثبات معناي ...95/07/27
وجه دوم اينكه ...95/07/26
معاني سه گا...95/07/25
معناي سوم ما...95/07/06
آيا كليت از صر...95/07/05
نقد وبررسي را...95/07/04
تعاريف ماهيت ...95/07/03

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo