آرشیو سال 96-95 درس خارج فقه-کتاب الزکاة
آیت‌الله حسین مظاهری
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
سوم واجب النفقه‌ي مزكّي نبا... 96/02/20
دوم كسي باشد كه دادن زكات ب... 96/02/19
مسأله8 اگر كسي ديگري را مؤم... 96/02/18
مسأله7 در جواز اعطاء زكات ب... 96/02/17
مسأله31 اگر نذر كند كه زكات... 96/02/11
هفتم سبيل الله/ مستحقين زكا... 96/02/09
مسأله27 اگر بدهكار واجب‌الن... 96/02/04
مسأله21 اگر كسي بدهكار باشد... 96/02/02
مسأله19 اگر زكات را به كسي ... 96/01/30
ششم مي‌توان با زكات قرض غار... 96/01/29
ششم ورشكستگان/ مستحقين زكات... 96/01/28
پنجم آزاد كردن بنده/ مستحقي... 96/01/27
شرايط عامل/سوم عوامل جمع‌آو... 96/01/21
سوم عوامل جمع‌آوري زكات/ مس... 96/01/20
مسأله 13 ‌اگر زكاتش را به ك... 96/01/19
مسأله 12 زكات دهنده بايد ني... 96/01/16
مسأله 11/ مسائل / اول و دوم... 96/01/15
مسأله 9/ مسائل / اول و دوم ... 95/12/25
مسأله 4/ مسائل / اول و دوم ... 95/12/24
/ مسأله 1/ مسائل / اول و دو... 95/12/23
اول و دوم فقير و مسكين/ مست... 95/12/22
مستحب است زكات آنچه از زمين... 95/12/21
مسأله 3 اگر در مال المضاربه... 95/12/18
مسأله 1 اگر زكات مال‌التجار... 95/12/17
مال التجارة/ جاهايي كه اخرا... 95/12/16
مسأله 33 اگر كسي با مال زكا... 95/12/15
مسأله 32 ساعي مي‌تواند وقتي... 95/12/14
بررسي كلام صاحب جواهر و صاح... 95/12/09
مسأله سي و يكم آيا زكات متع... 95/12/08
مسأله سي‌ام اگر مال زكوي خو... 95/12/07
مسأله بيست و هشتم اگر كسي ز... 95/12/04
مسأله بيست و پنجم اگر كسي خ... 95/12/03
مسأله بيست و دو اگر كاري در... 95/12/02
مسأله نوزده اگر كسي زراعت ي... 95/12/01
مسأله هفده بذري كه براي كاش... 95/11/30
بررسي ادله‌ي صاحب جواهر و م... 95/11/20
مسأله پانزدهم زكات وقتي واج... 95/11/19
مسأله دوازهم اگر زراعتي به ... 95/11/18
مسأله دهم زكات غلات به تكرر... 95/11/17
مسأله پنجم اگر ساعي به مالك... 95/11/16
مسأله چهارم مالك مي‌تواند ... 95/11/13
مسأله دوم مناط اعتبار زكات ... 95/11/12
شرط اول نصاب/ شرايط زكات غل... 95/11/11
مسأله دوم حكم زكات سكه‌هاي ... 95/11/10
شرط دوم مسكوك به سكه‌ي معام... 95/11/06
شرط اول نصاب/ شرايط زكات نق... 95/11/05
آيا به مهريه زكات تعلق مي‌گ... 95/11/04
مسأله 12 حكم كسي كه مالك نص... 95/11/03
مسأله 11 اگر مسلماني در اثن... 95/11/02
شرط چهارم سال بر آنها بگذرد... 95/10/29
شرط سوم باركش نباشد/ شرايط ... 95/10/28
شرط دوم سائمه بودن/ شرايط ز... 95/10/27
مسأله‌ي 8 اگر انعام ثلاثه‌ا... 95/10/26
مسأله‌ي 6 مدار در قيمت زكات... 95/10/25
مسأله‌ي 4 لازم نيست زكات را... 95/10/19
مسأله‌ي 2 در تعلق زكات به چ... 95/10/18
نصاب/ شرايط زكات انعام/ اجن... 95/10/15
سوم اسب ماده/ بررسي چهار چي... 95/10/14
دوم مال التجاره/ بررسي چهار... 95/10/13
اول حبوبات/ بررسي چهار چيزي... 95/10/12
هيجدهم اگر مسلماني چيزي از ... 95/10/11
بررسي كلام صاحب مدارك در مس... 95/10/08
بررسي كلام محقق خويي در مسأ... 95/10/07
مسأله شانزدهم زكات بر كافر ... 95/10/06
مسأله شانزدهم زكات بر كافر ... 95/10/05
مسأله پانزدهم اگر بر كسي كه... 95/10/04
مسأله سيزدهم حكم كسي كه به ... 95/10/01
مسأله دوازدهم اگر كسي نذر ك... 95/09/30
مسأله يازدهم زكات قرض، بر ع... 95/09/29
مسأله دهم اگر گرفتن طلب به ... 95/09/28
مسأله دهم اگر گرفتن طلب به ... 95/09/24
مسأله هفتم اگر متعلَّق زكات... 95/09/23
مسأله چهارم همان‌طور كه زكا... 95/09/22
مسأله دوم مستحب است وليِّ م... 95/09/21
مسأله اول مستحب است وليّ زك... 95/09/20
بررسي مثال‌ها/ شرط چهارم تم... 95/08/26
شرط چهارم تمكّن از تصرف/ شر... 95/08/25
شرط سوم ملكيت/ شرايط وجوب ز... 95/08/24
بررسي كلام مرحوم سيد و مرحو... 95/08/23
شرط اول بلوغ/ شرايط وجوب زك... 95/08/22
شرط اول بلوغ/ شرايط وجوب زك... 95/08/19
بررسي كلام مرحوم سيد در بار... 95/08/18
مسأله‌ي9 اگر كسي اعتكاف واج... 95/08/16
مسأله‌ي8 اگر كسي در ايام اع... 95/08/15
مسأله‌ي5 اگر كسي اعتكافِ وا... 95/08/12
مسأله‌ي4 اگر سهوا يكي از مح... 95/08/11
بررسي كلام مرحوم شيخ طوسي د... 95/08/10
اول نزديكي و مواقعه‌ي زنان ... 95/08/05
مسأله‌ي چهل و دوم اگر كسي د... 95/08/04
مسأله‌ي چهل و يك همان‌طور ك... 95/08/03
مسأله‌ي سي و نهم اگر اعتكاف... 95/08/02
مسأله‌ي سي و هشتم اگر زني د... 95/08/01
مسأله‌ي سي و پنجم اگر معتكق... 95/07/07
مسأله‌ي سي و سوم اگر كسي نس... 95/07/06
بررسي روايات/ مسأله‌ي سي و ... 95/07/05
مسأله‌ي سي و دوم اگر كسي در... 95/07/04
مسأله‌ي سي و يكم اگر كسي در... 95/07/03
مسأله‌ي بيست و هشتم اگر عبد... 95/06/29
مسأله‌ي بيست و هفتم اقوي اي... 95/06/28
مسأله‌ي بيست و پتجم اگر به ... 95/06/27
كفايت حكم حاكم براي اثبات م... 95/06/24
مسأله‌ي بيست و چهارم راه‌ها... 95/06/23
مسأله‌ي هيجدهم اعتكاف واحد ... 95/06/20
مسأله‌ي هفتم حكم نذر يك روز... 95/06/17
مسأله‌ي پنجم قطع اعتكاف در ... 95/06/16
مسأله‌ي اول، دوم وسوم/ مسائ... 95/06/15
شرط هشتم استمرار ماندن سه ر... 95/06/14
شرط هفتم شرط صحت اعتكافِ عب... 95/06/13
شرط هفتم شرط صحت اعتكافِ عب... 95/06/10
وقت نيت اعتكاف/ كتاب الإعتكاف‌ 95/06/09
شرط پنجم اعتكاف حداقل بايد ... 95/06/06
وقت نيت اعتكاف/ كتاب الإعتكاف‌ 95/06/03
شرايط صحت اعتكاف/ كتاب الإع... 95/06/02
آيا اعتكاف به نيابت از زنده... 95/06/01
مفهوم اعتكاف و اقسام آن/ كت... 95/05/31

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo