لیست اساتید و دروس
آرشیو دروس مدرسه فقاهت
زمان گزارش:1400/02/17_17:33:38
گزارش های آماری دروس
نمودارها تفکیک مکانی تفکیک درس-تعداد تفکیک درس-جلسات آمار کلی جدول
ردیف استاد نام کامل درس مبحث تعداد جلسات تعداد صوت تعداد متن تعداد عنوان مکان زبان
1 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی خارج فقه کتاب الصلاة 31 30 1 31 قم فارسی
2 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی خارج فقه فقه معاصر 26 26 0 12 قم-معاصر فارسی
3 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی خارج اصول مباحث الفاظ-بحث دلالت 27 25 1 15 قم-معاصر فارسی
4 ارزوني،يوسف الأستاذ السيد یوسف الأرزوني بحث الفقه بحث الفقه 186 180 165 165 بیروت عربي
5 ارسطا،محمدجواد استاد محمدجواد ارسطا خارج فقه فقه حقوق بشر 94 94 0 0 قم-معاصر فارسی
6 اسحاق‌نیا،سیدرضا استاد سیدرضا اسحاق‌نیا کلام و فلسفه اسفار جلد نهم 763 734 573 662 قم-کلام فارسی
7 اسحاق‌نیا،سیدرضا استاد سیدرضا اسحاق‌نیا کلام و فلسفه عرفان نظری 162 148 162 159 قم-کلام فارسی
8 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه السّحر 1565 1515 1474 1444 مشهد فارسی
9 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه تلقیح مصنوعی 49 42 49 49 مشهد فارسی
10 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه بانکداری اسلامی 32 32 30 30 مشهد فارسی
11 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه السّحر 1 0 1 1 مشهد فارسی
12 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی الأستاذ مصطفي الأشرفي‌شاهرودي بحث الفقه کتاب الطهارة 366 0 365 337 مشهد عربي
13 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج اصول خارج اصول 1124 1119 861 860 مشهد فارسی
14 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی رجال کلیات 3 3 3 3 مشهد فارسی
15 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی تفسیر آیات اخلاقی 20 19 20 20 مشهد فارسی
16 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه اجتهاد و تقلید 459 425 330 262 قم فارسی
17 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی فلسفه علوم فلسفه تربیتی اسلام 13 13 0 0 قم فارسی
18 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه حب و بغض 824 817 100 100 قم فارسی
19 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه حب و بغض 111 111 111 111 قم فارسی
20 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج اصول حجیت قطع 701 699 247 233 قم فارسی
21 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی تفسیر تفسیر تربیتی 28 28 0 0 قم فارسی
22 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 698 643 594 588 قم فارسی
23 الزین،عبد المنعم الأستاذ الشيخ عبد المنعم الزین التفسیر سورة الفاتحة، البقرة 23 23 0 22 نجف-مساجد عربي
24 الهی‌زاده،محمدحسین استاد محمدحسین الهی‌زاده تفسیر تفسیر مقارن 149 149 52 36 مشهد-تفسیر فارسی
25 انصاریان،حسین استاد حسین انصاریان تفسیر تفسیر قرآن 51 51 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
26 ايرواني،باقر الأستاذ الشيخ باقر الايرواني بحث الفقه المكاسب المحرمة 1821 1810 1620 1624 نجف-عتبه علویه عربي
27 ايرواني،باقر الأستاذ الشيخ باقر الايرواني بحث الأصول الأصول العملية 1777 1765 1472 1480 نجف-عتبه علویه عربي
28 آل سنبل،نزار الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل بحث الأصول باب الاشتغال 216 216 206 206 نجف-مساجد عربي
29 آل‌راضي،هادي الأستاذ الشيخ هادي آل راضي بحث الفقه کتاب الدیات 1907 1897 931 1059 نجف-عتبه علویه عربي
30 آل‌راضي،هادي الأستاذ الشيخ هادي آل راضي بحث الأصول باب التعارض 1839 1833 929 1099 نجف-عتبه علویه عربي
31 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي بحث الفقه بحث الفقه 402 402 0 75 قطیف عربي
32 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي الکلام و الفلسفة بحث الحديث 37 37 0 0 قطیف عربي
33 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي الکلام و الفلسفة الکلام و الفلسفة 20 20 0 20 قطیف عربي
34 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي بحث الأصول بحث الأصول 8 8 0 7 قطیف عربي
35 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي بحث الفقه قواعد الفقهيه 13 13 11 11 قطیف عربي
36 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي الرجال الرجال 7 7 0 7 قطیف عربي
37 برنجکار،رضا استاد رضا برنجکار کلام و فلسفه مبحث شرور 17 16 17 17 قم فارسی
38 بهجت،محمدتقی استاد محمدتقی بهجت خارج فقه باب جهاد 102 102 88 0 بزرگان معاصر فارسی
39 بهجت،محمدتقی استاد محمدتقی بهجت خارج اصول اصول عملیه 71 71 6 0 بزرگان معاصر فارسی
40 تبریزی،میرزا جواد مرحوم استاد میرزا جواد تبریزی خارج اصول خارج اصول 838 838 0 0 بزرگان معاصر فارسی
41 تبریزیان،عباس استاد عباس تبریزیان طب در روایات طب در روایات 450 446 256 372 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
42 تبریزیان،عباس استاد عباس تبریزیان طب در روایات طب در روایات 93 93 91 92 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
43 ترابی شهرضایی،اکبر مرحوم استاد اکبر ترابی‌شهرضایی خارج فقه بانکداری اسلامی 7 7 7 7 قم-معاصر فارسی
44 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی خارج فقه کتاب طهارت 60 60 2 60 قم-فقه معاصر فارسی
45 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی فقه معاصر بانکداری اسلامی 98 98 9 35 قم-فقه معاصر فارسی
46 ترابی،مرتضی Üstat Murteza Turabi کفایة الاصول Kifaye 71 71 0 0 ترکیه فارسی
47 ترابی،مرتضی Üstat Murteza Turabi کتاب المکاسب Mekasib 83 83 0 0 ترکیه فارسی
48 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی خارج اصول خارج اصول 199 199 65 127 قم-اصول معاصر فارسی
49 توکل،رحیم الأستاذ السيد رحيم التوکّل بحث الفقه کتاب الطهارة 808 772 789 784 قم-مدرسه خان فارسی
50 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی اخلاق مربیان تربیتی 134 134 134 134 ایران-استان‌ها فارسی
51 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی خارج فقه کتاب الطهارة 327 326 134 125 ایران-استان‌ها فارسی
52 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی خارج اصول اوامر 426 426 49 130 ایران-استان‌ها فارسی
53 جزایری،محمدعلی استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری خارج فقه کتاب الحج 1104 1101 609 659 ایران-استان‌ها فارسی
54 جزایری،محمدعلی استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری خارج اصول مبحث نواهی 1095 1043 735 808 ایران-استان‌ها فارسی
55 جوادی‌آملی،عبدالله استاد عبدالله جوادی‌آملی خارج فقه کتاب ارث 1532 1394 1295 1429 قم-مسجد اعظم فارسی
56 جوادی‌آملی،عبدالله استاد عبدالله جوادی‌آملی تفسیر سوره انسان،مرسلات،نبا،نازعات،عبس،تکویر،انفطار،مطففین،انشقاق،بروج،طارق 1498 1492 1419 1419 قم-مسجد اعظم فارسی
57 جواهري،حسن الأستاذ الشيخ حسن الجواهري بحث الفقه كتاب الوصيه-کتاب الاجارة 1260 1257 863 959 نجف-مساجد عربي
58 جواهري،حسن الأستاذ الشيخ حسن الجواهري بحث الأصول بحث الأصول 1268 1262 255 354 نجف-مساجد عربي
59 جواهري،محمد الأستاذ الشيخ محمد الجواهري بحث الفقه کتاب النکاح 309 306 0 193 نجف-مساجد عربي
60 حائري،علی‌اکبر الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري بحث الفقه كتاب الخمس 652 649 107 118 نجف-مساجد عربي
61 حائري،علی‌اکبر الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري بحث الأصول اصول عملیه 514 513 66 67 نجف-مساجد عربي
62 حائري،علي‌رضا الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري بحث الفقه بحث الفقه 33 33 0 0 قم-عربی عربي
63 حائري،علي‌رضا الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري بحث الأصول حجیت ظواهر 897 884 437 434 قم-عربی عربي
64 حائري،کاظم الأستاذ السيدکاظم الحائري بحث الفقه بحث الفقه 106 106 0 0 قم-عربی عربي
65 حائري،کاظم الأستاذ السيدکاظم الحائري بحث الأصول بحث الأصول 38 38 0 0 قم-عربی عربي
66 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی‌آملی خارج فقه کتاب بیع 273 258 229 222 مشهد-مدارس فارسی
67 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی‌آملی خارج اصول باب اشتغال 304 286 261 261 مشهد-مدارس فارسی
68 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی‌آملی کلام و فلسفه تمهید القواعد 3 3 0 0 مشهد-مدارس فارسی
69 حسيني،مجتبی الأستاذ السيد مجتبی الحسيني بحث الفقه کتاب الصلاة-صلاة الجماعة 641 606 486 484 دمشق عربي
70 حسيني،مجتبی الأستاذ السيد مجتبی الحسيني التفسیر سورة الاسراء 181 163 131 129 دمشق عربي
71 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رسالة في مباحث الحمل 116 116 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
72 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اسفار جلد ششم 455 442 4 379 قم-مدرسه خان فارسی
73 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب اسرار الآیات - ملاصدرا 93 92 0 28 قم-مدرسه خان فارسی
74 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه الهیات شفا-مقالات 1 تا 10 296 296 21 295 قم-مدرسه خان فارسی
75 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح الاشارات نمط 7، 8، 9 و 10 1230 1184 108 1170 قم-مدرسه خان فارسی
76 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح حکمت اشراق 603 603 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
77 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رسالة الحدوث 69 68 0 22 قم-مدرسه خان فارسی
78 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کشف المراد 410 410 0 408 قم-مدرسه خان فارسی
79 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه خارج نفس 15 15 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
80 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه مبدء و معاد 47 47 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
81 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منازل السائرین 156 156 32 87 قم-مدرسه خان فارسی
82 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منطق شفا 267 267 0 235 قم-مدرسه خان فارسی
83 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منظومه 406 406 224 315 قم-مدرسه خان فارسی
84 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح حکمت منظومه 367 367 0 302 قم-مدرسه خان فارسی
85 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح المواقف 134 133 0 43 قم-مدرسه خان فارسی
86 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب الملة فارابی 15 15 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
87 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نفس الشفاء 57 57 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
88 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نهایة الدرایة(مرحوم کمپانی) 280 280 21 59 قم-مدرسه خان فارسی
89 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نجات - بخش نفس 10 10 0 10 قم-مدرسه خان فارسی
90 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اُکَر ثاوذوسیوس 2 0 2 2 قم-مدرسه خان فارسی
91 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کلام و فلسفه ( پرسش و پاسخ ) 19 19 17 19 قم-مدرسه خان فارسی
92 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله عشق 16 16 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
93 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله وجود 79 79 63 63 قم-مدرسه خان فارسی
94 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله سبیل الرشاد 15 15 0 15 قم-مدرسه خان فارسی
95 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صحیفه سجادیه 84 84 32 31 قم-مدرسه خان فارسی
96 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صحیفه سجادیه 19 19 4 17 قم-مدرسه خان فارسی
97 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شواهد الرّبوبیّه - بخش دوم 340 339 12 12 قم-مدرسه خان فارسی
98 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شوارق الإلهام(لاهيجي)- جلد پنجم - بخش دوم 1743 1718 682 576 قم-مدرسه خان فارسی
99 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه طبیعیات شفا 1730 1726 928 1319 قم-مدرسه خان فارسی
100 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه برهان شفا 661 660 424 413 قم-مدرسه خان فارسی
101 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله طلب و اراده 23 23 0 21 قم-مدرسه خان فارسی
102 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب تلویحات 24 24 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
103 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه طب روحانی - حکمت علمی 3 3 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
104 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح توحید صدوق(قاضی سعید) 649 649 90 184 قم-مدرسه خان فارسی
105 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه الذّریَعة الي مکارم الشّریعة 13 13 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
106 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه زبدة البیان 683 683 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
107 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم العقاید العقاید 40 40 0 0 نجف-مساجد عربي
108 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم بحث الفقه بحث الفقه 123 123 0 113 نجف-مساجد عربي
109 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم الکلام و الفلسفة بحث الکلام 138 138 10 10 نجف-مساجد عربي
110 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم بحث الأصول التعادل و التراجيح 124 124 0 116 نجف-مساجد عربي
111 حکیم،ریاض الأستاذ السید ریاض الحکیم بحث الفقه بحث الفقه 33 33 0 0 قم عربي
112 حکیم،ریاض الأستاذ السید ریاض الحکیم التفسیر التفسیر 30 30 0 0 قم عربي
113 حکیم،منذر استاد سید‌منذر حکیم خارج فقه فقه نظام جامع خانواده 301 288 108 114 قم-فقه موضوعی فارسی
114 حکیم،منذر الأستاذ السید‌منذر الحکیم تفسیر تفسیر 97 97 0 0 قم-فقه موضوعی فارسی
115 حکيم،حسین الأستاذ السيد حسین الحکیم بحث الفقه بحث الفقه 478 478 24 21 نجف-مساجد عربي
116 حکيم،حسین الأستاذ السيد حسین الحکیم بحث الأصول بحث الأصول 402 402 21 21 نجف-مساجد عربي
117 حکيم،عبدالمنعم الأستاذ السيد عبدالمنعم الحکيم بحث الفقه کتاب الصوم 283 272 221 220 نجف-مساجد عربي
118 حکيم،محمدسعید الأستاذ السيد محمدسعید الحکیم بحث الفقه كتاب النكاح 55 0 55 55 نجف-مساجد عربي
119 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه حقوق معنوی 133 126 31 73 قم-معاصر فارسی
120 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه فقه رسانه 23 23 9 10 قم-معاصر فارسی
121 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه کرونا 15 15 15 15 قم-معاصر فارسی
122 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه کتاب بیع 210 209 59 94 قم-معاصر فارسی
123 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج اصول مقدمه واجب 212 212 38 89 قم-معاصر فارسی
124 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی رجال رجال 10 10 0 6 قم-معاصر فارسی
125 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی تفسیر سوره رعد 120 120 0 42 قم-معاصر فارسی
126 خائفی،عبدالله استاد عبدالله خائفی خارج فقه خارج فقه 32 32 0 0 قم-فقه معاصر فارسی
127 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز بحث الفقه کتاب الصلاة 83 82 81 81 قطیف عربي
128 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز بحث الأصول بحث الأصول 79 78 78 78 قطیف عربي
129 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز القواعد الفقهية القواعد الفقهية 13 13 13 13 قطیف عربي
130 خزائلی،محمدعلی استاد محمدعلی خزائلی خارج فقه کتاب اطعمه و اشربه 138 138 16 116 قم فارسی
131 خزائلی،محمدعلی الأستاذ محمدعلی الخزائلی بحث الفقه الصید و الذباحة 10 0 10 10 قم عربي
132 خزائلی،محمدعلی استاد محمدعلی خزائلی کلام و فلسفه امامت 31 31 15 31 قم فارسی
133 خزائلی،محمدعلی استاد محمدعلی خزائلی خارج اصول خاتمه في شرایط الاصول 137 137 16 118 قم فارسی
134 خلخالی،محمدمهدی مرحوم استاد سید محمدمهدی موسوی‌خلخالی خارج اصول اصول عملیه 1010 992 580 573 مشهد فارسی
135 خمینی،روح‌الله امام خمینی خارج فقه کتاب الصلاة 85 84 82 85 بزرگان معاصر فارسی
136 خوئي،ابوالقاسم الأستاذ السید ابوالقاسم الخوئي بحث الفقه بحث الفقه 308 307 0 144 بزرگان معاصر عربي
137 درایتی،حمید استاد حمید درایتی خارج فقه مضاربه 271 254 253 253 مشهد-مدارس فارسی
138 درایتی،حمید استاد حمید درایتی خارج اصول مفاهیم 338 282 314 314 مشهد-مدارس فارسی
139 درایتی،محمد استاد محمد درایتی تفسیر تفسیر 9 6 3 3 مشهد-مدارس فارسی
140 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق الأخلاق جامع السعادات 16 16 16 15 قم-عربی عربي
141 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق الکلام و الفلسفة الفلسفة 11 11 0 1 قم-عربی عربي
142 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الفقه ولایة الفقیه 69 69 59 58 قم-عربی عربي
143 دماوندي،ابراهيم الأستاذ الشيخ ابراهيم الدماوندي بحث الفقه بحث الفقه 129 129 0 0 بیروت عربي
144 دهنين،علی الأستاذ الشيخ علي الدهنين الکلام و الفلسفة العقايد 22 22 0 0 قطیف عربي
145 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت 28 28 23 23 قم-کلام فارسی
146 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه مبانی اجتهاد در علم کلام 1532 1530 1023 1421 قم-کلام فارسی
147 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه آشنایی و درآمدی بر علم کلام 8 8 8 8 قم-کلام فارسی
148 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه شرح کشف المراد - بخش توحید 22 17 22 22 قم-کلام فارسی
149 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت خاصه 50 48 50 50 قم-کلام فارسی
150 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت کتاب المراجعات 242 241 242 242 قم-کلام فارسی
151 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد اخلاق اخلاق 6 6 0 6 ایران-استان‌ها فارسی
152 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد تفسیر منطق فهم قرآن 16 16 16 16 ایران-استان‌ها فارسی
153 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد فلسفه علوم فلسفه‌ی فرهنگ 47 47 47 47 ایران-استان‌ها فارسی
154 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد کلام و فلسفه فلسفه مضاف 6 6 0 1 ایران-استان‌ها فارسی
155 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد کلام و فلسفه فلسفه اصول فقه 28 28 0 28 ایران-استان‌ها فارسی
156 رشاد،علی‌اکبر الأستاذ علی‌اکبر رشاد فلسفه علوم فلسفة الأصول 103 0 103 103 ایران-استان‌ها عربي
157 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه فقه الحکومة 117 117 56 107 ایران-استان‌ها فارسی
158 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک 29 29 9 29 ایران-استان‌ها فارسی
159 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه فقه الحکومة 18 18 14 18 ایران-استان‌ها فارسی
160 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج اصول اوامر 766 764 380 524 ایران-استان‌ها فارسی
161 رضازاده،رجب‌علی استاد رجب‌علی رضازاده خارج فقه کتاب خمس 1093 951 1045 929 مشهد فارسی
162 رضازاده،رجب‌علی استاد رجب‌علی رضازاده خارج اصول استصحاب 1455 1453 1267 1268 مشهد فارسی
163 رضازاده،رجب‌علي الأستاذ رجب‌علي رضازاده بحث الفقه بحث الفقه 98 0 98 96 مشهد عربي
164 رضازاده،رجب‌علي الأستاذ رجب‌علي رضازاده بحث الأصول بحث الأصول 299 0 299 295 مشهد عربي
165 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه حرکت و زمان تطبیقی 14 14 0 0 مشهد-مدارس فارسی
166 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه حکمت متعالیه 14 14 0 0 مشهد-مدارس فارسی
167 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه درآمدی به نظام حکمت صدرایی 13 13 0 0 مشهد-مدارس فارسی
168 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الفقه کتاب الصلاة 1097 758 852 843 بیروت عربي
169 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الأصول بحث الاستصحاب 763 725 385 290 بیروت عربي
170 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي الرجال بحث الرجال 43 41 25 22 بیروت عربي
171 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری خارج فقه کتاب الحج 389 388 87 92 قم-فقه معاصر فارسی
172 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری خارج اصول بحث مفاهیم 1109 1095 139 139 قم-فقه معاصر فارسی
173 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری قواعد فقهیه قواعد عامه 276 274 35 35 قم-فقه معاصر فارسی
174 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری رجال رجال 44 44 0 1 قم-فقه معاصر فارسی
175 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج فقه آیات فقهی 1466 1464 1413 1291 قم-مسجد اعظم فارسی
176 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی کلام و فلسفه شبهات وهابیت 31 31 16 16 قم-مسجد اعظم فارسی
177 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی تفسیر تفسیر 192 192 126 146 قم-مسجد اعظم فارسی
178 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی کلام و فلسفه شبهات وهابیت 32 32 31 31 قم-مسجد اعظم فارسی
179 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج اصول مبحث الفاظ، اوامر، نواهی 0 0 0 0 قم-مسجد اعظم فارسی
180 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الفقه كتاب الطهارة 629 628 308 299 نجف-مساجد عربي
181 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الفقه فقه الاقتصاد 180 180 17 17 نجف-مساجد عربي
182 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الأصول بحث الأصول 450 450 238 238 نجف-مساجد عربي
183 سبيتي،يوسف الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي بحث الفقه كتاب الصيد والذباحة 495 471 450 409 بیروت عربي
184 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند الکلام و الفلسفة بحث التوحید 1706 1705 0 790 نجف-عتبه علویه عربي
185 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند بحث الفقه المكاسب المحرمة 1675 1661 1077 1297 نجف-عتبه علویه عربي
186 سند،محمد استاد شيخ محمد السند کلام و فلسفه معراج 49 49 0 0 نجف-عتبه علویه فارسی
187 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند بحث الأصول باب التعارض 1686 1670 824 992 نجف-عتبه علویه عربي
188 سند،محمد استاد شيخ محمد السند کلام و فلسفه رجعت 4 4 0 0 نجف-عتبه علویه فارسی
189 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند التفسیر التفسیر 1373 1368 79 623 نجف-عتبه علویه عربي
190 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الفقه کتاب الصوم 992 991 31 309 بیروت عربي
191 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الأصول علم اجمالي 1052 1052 64 378 بیروت عربي
192 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الفقه قواعد الفقهيه 95 94 0 71 بیروت عربي
193 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان کلام و فلسفه عالم ذر 22 22 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
194 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی اخلاق اخلاق 30 30 0 0 قم فارسی
195 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج فقه کتاب الحدود 416 403 335 328 قم فارسی
196 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی فقه معاصر مسائل مستحدثه 42 40 38 40 قم فارسی
197 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج اصول حجج عقلیه 189 182 141 137 قم فارسی
198 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج فقه قواعد فقهیه 38 37 21 21 قم فارسی
199 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی رجال رجال 12 12 0 0 قم فارسی
200 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی اخلاق صحیفه سجادیه 23 23 0 0 قم فارسی
201 شاهرودی،محمود مرحوم استاد سید محمود هاشمی‌شاهرودی خارج فقه کتاب الحج 624 615 550 415 قم فارسی
202 شاهرودی،محمود مرحوم استاد سید محمود هاشمی‌شاهرودی خارج اصول بحث الفاظ 623 620 520 448 قم فارسی
203 شاهرودي،محمود الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي بحث الأصول مقدمه واجب 55 0 55 5 قم عربي
204 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه کتاب بیع 558 470 511 501 قم-مدارس فارسی
205 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه خارج فقه 49 0 49 46 قم-مدارس فارسی
206 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه ولایت فقیه 16 10 16 10 قم-مدارس فارسی
207 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج اصول احتیاط 561 472 551 552 قم-مدارس فارسی
208 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج اصول خارج اصول 49 0 49 49 قم-مدارس فارسی
209 شبیری،محمدجواد استاد سید محمدجواد شبیری‌زنجانی خارج فقه کتاب طلاق 446 336 334 313 قم-رجال فارسی
210 شبیری،محمدجواد استاد سید محمدجواد شبیری‌زنجانی خارج اصول اصول عملیه 531 411 415 403 قم-رجال فارسی
211 شبیری،محمدجواد استاد سید محمدجواد شبیری‌زنجانی رجال رجال 93 92 90 23 قم-رجال فارسی
212 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری‌زنجانی خارج فقه کتاب مضاربه 1677 1452 1637 1238 قم-مسجد اعظم فارسی
213 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری‌زنجانی خارج اصول بحث استصحاب 210 210 210 210 قم-مسجد اعظم فارسی
214 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری‌زنجانی رجال رجال 42 41 40 40 قم-مسجد اعظم فارسی
215 شوپایی،حسین استاد حسین شوپایی خارج اصول اصول عملیه 117 117 117 117 قم-مدارس فارسی
216 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی فقه معاصر محرمات 1891 1879 726 725 قم-مدارس فارسی
217 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی فقه معاصر محرمات 111 105 103 103 قم-مدارس فارسی
218 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه بانکداری اسلامی 14 12 14 14 قم-مدارس فارسی
219 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج اصول مباحث الفاظ 1015 995 767 768 قم-مدارس فارسی
220 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه قواعد فقهیه-قاعده‌ی الزام 16 15 16 16 قم-مدارس فارسی
221 صادقی،میرزا‌مهدی مرحوم استاد میرزا ‌مهدی صادقی (ره) نهج‌البلاغه حکمت‌ها 750 747 6 748 مشهد-مدارس فارسی
222 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج فقه خارج فقه 36 36 28 28 افغانستان فارسی
223 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج اصول حلقات شهید صدر 297 297 0 0 افغانستان فارسی
224 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج اصول خارج اصول 38 38 3 3 افغانستان فارسی
225 ضیائی،حسن استاد سید حسن ضیائی طب در روایات طب در روایات 1154 1153 426 727 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
226 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب بحث الفقه باب الوضوء 412 407 403 376 بیروت عربي
227 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب الکلام و الفلسفة الکلام 10 10 0 0 بیروت عربي
228 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب بحث الأصول بحث المفاهیم 485 476 464 463 بیروت عربي
229 طباطبایی،محمدکاظم استاد سید محمدکاظم طباطبایی حدیث حدیث شناسی 12 12 4 4 قم-حدیث شناسی فارسی
230 طباطبائي،ابوالفضل الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي بحث الفقه کتاب الخمس 243 230 235 232 دمشق عربي
231 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی خارج فقه خارج فقه 33 33 0 0 قم-کلام فارسی
232 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه کلام 834 834 0 16 قم-کلام فارسی
233 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه مقتل شناسی 7 7 0 0 قم-کلام فارسی
234 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه مهدویت 875 843 595 458 قم-کلام فارسی
235 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی خارج اصول خارج اصول 13 13 0 0 قم-کلام فارسی
236 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه کتاب بیع- خیارات 602 599 423 430 قم-فقه موضوعی فارسی
237 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه نماز جمعه 56 56 45 54 قم-فقه موضوعی فارسی
238 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه جهاد 12 12 0 0 قم-فقه موضوعی فارسی
239 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج اصول اوامر 329 324 313 313 قم-فقه موضوعی فارسی
240 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج اصول استصحاب 237 236 187 223 قم-فقه موضوعی فارسی
241 عابدی،احمد استاد احمد عابدی تفسیر جلد اول مجمع البیان 195 194 0 105 قم-فقه موضوعی فارسی
242 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی اخلاق اخلاق 4 4 0 4 قم-معاصر فارسی
243 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی خارج فقه مسائل بورس 152 152 112 151 قم-معاصر فارسی
244 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی حدیث حديث‌خوانی 11 11 4 10 قم-معاصر فارسی
245 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی خارج اصول خارج اصول براساس الفائق 41 41 19 41 قم-معاصر فارسی
246 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی تفسیر تفسیر ترتیبی 103 103 36 101 قم-معاصر فارسی
247 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید بحث الفقه الاجتهاد و التقليد 89 87 60 60 دمشق عربي
248 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید بحث الأصول بحث التعارض 67 66 59 59 دمشق عربي
249 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید القواعد الفقهية القواعد الفقهية 26 25 16 16 دمشق عربي
250 علم‌الهدی،احمد استاد سیداحمد علم‌الهدی تفسیر آیات سياسي، اجتماعي 93 88 68 47 مشهد-تفسیر فارسی
251 علم‌الهدی،محمدصادق استاد سید محمدصادق علم‌الهدی خارج فقه روش شناسی درس خارج 5 5 0 0 مشهد فارسی
252 علوی،بروجردی استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی خارج فقه کتاب الحج 753 733 664 660 قم فارسی
253 علوی،بروجردی استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی خارج اصول اصول عملیه 755 731 657 656 قم فارسی
254 فاضل‌لنکرانی،محمدجواد استاد محمدجواد فاضل‌لنکرانی خارج فقه کتاب حج 112 104 72 72 قم فارسی
255 فاضل‌لنکرانی،محمدجواد استاد محمدجواد فاضل‌لنکرانی خارج اصول خارج اصول 115 111 23 13 قم فارسی
256 فاضلي،سلطان الأستاذ الشيخ سلطان الفاضلي بحث الفقه بحث الفقه 210 210 6 6 کربلا عربي
257 فاضلي،سلطان الأستاذ الشيخ سلطان الفاضلي بحث الأصول بحث الأصول 211 211 6 6 کربلا عربي
258 فرحانی،عبدالکریم استاد عبدالکریم فرحانی خارج اصول مبحث اوامر 153 153 152 152 قم-مدارس فارسی
259 فرحناکی،حسین استاد حسین فرحناکی خارج اصول قطع 52 32 32 32 مشهد فارسی
260 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الفقه کتاب الطلاق 651 640 609 596 بیروت عربي
261 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الأصول بحث المفاهیم 659 650 619 617 بیروت عربي
262 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله الرجال بحث الرجال 110 108 110 110 بیروت عربي
263 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی خارج فقه مکاسب محرمه-مبحث غیبت 353 353 353 353 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
264 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی بحث الفقه مکاسب محرمه-مبحث غیبت 73 0 73 73 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
265 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی حدیث شرح کتاب چهل حدیث امام(ره) 77 77 77 77 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
266 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی خارج اصول مقدمات علم اصول 348 348 348 348 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
267 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی بحث الأصول بحث الأصول 89 0 89 89 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
268 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی تفسیر سوره بقره 79 79 77 77 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
269 فیاض،محمداسحاق الأستاذ الشيخ محمداسحاق الفیاض بحث الفقه کتاب الحج 904 885 637 642 نجف عربي
270 فیاض،محمداسحاق الأستاذ الشيخ محمداسحاق الفیاض بحث الأصول المباحث الاصولية 885 881 574 582 نجف عربي
271 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه اسفار 1992 1898 714 786 قم-کلام فارسی
272 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه بدایة الحکمة 203 203 102 102 قم-کلام فارسی
273 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه مبانی حکمت متعالیه 119 119 35 34 قم-کلام فارسی
274 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه نهایة الحکمة 161 161 42 161 قم-کلام فارسی
275 گرایلی،حسین استاد حسین گرایلی تفسیر آیات اخلاقی 61 59 38 16 مشهد-تفسیر فارسی
276 گلپایگانی،محمدرضا استاد محمدرضا گلپایگانی(ره) خارج فقه خارج فقه 366 366 0 0 بزرگان معاصر فارسی
277 گنجی،مهدی استاد مهدی گنجی خارج فقه کتاب الطهارة 540 530 351 352 قم-مدارس فارسی
278 گنجی،مهدی استاد مهدی گنجی خارج اصول مقدمات علم اصول 672 657 569 550 قم-مدارس فارسی
279 گنجی‌اشتهاردی،حسین استاد حسین گنجی‌اشتهاردی کلام و فلسفه امامت خاصه 83 83 0 82 قم-مدارس فارسی
280 محسنی،آصف استاد آصف محسنی کلام و فلسفه عقائد 80 80 0 80 افغانستان فارسی
281 محمدی،صادق استاد سید صادق محمدی خارج فقه فقه پزشکی 82 70 61 69 قم فارسی
282 محمدی‌ری‌شهری،محمد استاد محمد محمدی‌ری‌شهری اخلاق اخلاق 9 9 0 0 ایران-استان‌ها فارسی
283 محمدی‌ری‌شهری،محمد استاد محمد محمدی‌ری‌شهری خارج فقه کتاب الحج 819 817 630 626 ایران-استان‌ها فارسی
284 محمدی‌ری‌شهری،محمد استاد محمد محمدی‌ری‌شهری تفسیر تفسیر 429 399 87 308 ایران-استان‌ها فارسی
285 محمدی‌قائینی،محمد استاد محمد محمدی‌قائینی خارج فقه کتاب القضا 370 353 336 320 قم-مدارس فارسی
286 محمدی‌قائینی،محمد استاد محمد محمدی‌قائینی خارج فقه احکام پزشکی 64 44 64 64 قم-مدارس فارسی
287 محمدی‌قائینی،محمد استاد محمد محمدی‌قائینی خارج اصول الأوامر 743 642 643 533 قم-مدارس فارسی
288 مددی،احمد استاد سیداحمد مددی خارج فقه بحث معاطات 323 322 207 207 قم-مدارس فارسی
289 مددی،سیدمحمود استاد سید محمود مددی خارج اصول اصول العملیة/الإستصحاب 589 525 520 520 قم-مدارس فارسی
290 مدرسي،محمدتقی الأستاذ السید محمدتقی المدرسي بحث الفقه كتاب صلاة 494 489 251 330 کربلا عربي
291 مدرسي،محمدتقی الأستاذ السید محمدتقی المدرسي التفسیر سورة البقرة 888 887 29 542 کربلا عربي
292 مرتضوی،حسن استاد سید حسن مرتضوی خارج فقه شکیات نماز 1698 1689 1118 1314 مشهد فارسی
293 مرتضوی،عبدالهادی استاد سیدعبدالهادی مرتضوی خارج فقه خارج فقه 228 0 228 218 مشهد فارسی
294 مرتضوی،عبدالهادی استاد سیدعبدالهادی مرتضوی خارج اصول خارج اصول 221 106 221 221 مشهد فارسی
295 مروارید،محمد استاد محمد مروارید خارج اصول بحث مفاهیم 176 0 176 83 مشهد-تفسیر فارسی
296 مروارید،محمد استاد محمد مروارید تفسیر آیات الاحکام 37 35 33 25 مشهد-تفسیر فارسی
297 مروارید،مهدی استاد مهدی مروارید تفسیر آیات الاحکام 100 92 74 0 مشهد-تفسیر فارسی
298 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی خارج فقه خارج فقه 1398 1388 1166 981 قم-مدرسه فیضیه فارسی
299 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی خارج اصول بحث اوامر 1102 1089 1051 1046 قم-مدرسه فیضیه فارسی
300 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی رجال رجال 50 49 15 0 قم-مدرسه فیضیه فارسی
301 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی تفسیر تفسیر 90 87 42 41 قم-مدرسه فیضیه فارسی
302 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری اخلاق اخلاق 102 102 74 102 ایران-استان‌ها فارسی
303 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری خارج فقه کتاب الصلاة 2001 1927 1696 1550 ایران-استان‌ها فارسی
304 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری خارج اصول خارج اصول 1128 1074 777 870 ایران-استان‌ها فارسی
305 مقتدایی،مرتضی استاد مرتضی مقتدایی خارج فقه کتاب الزکاة 2077 2071 816 765 قم فارسی
306 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی خارج فقه چکیده درس 69 0 69 69 قم-مسجد اعظم فارسی
307 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 2396 1746 2393 2046 قم-مسجد اعظم فارسی
308 مکارم،ناصر الأستاذ ناصر مکارم‌الشيرازي بحث الفقه بحث الفقه 308 0 307 294 قم-مسجد اعظم عربي
309 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی فقه معاصر حیل شرعی 24 24 24 24 قم-مسجد اعظم فارسی
310 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی فقه معاصر مسائل مستحدثه 75 74 75 75 قم-مسجد اعظم فارسی
311 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی خارج اصول خارج اصول 451 451 0 0 قم-مسجد اعظم فارسی
312 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی تفسیر تفسیر 26 26 26 26 قم-مسجد اعظم فارسی
313 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي الکلام و الفلسفة الفلسفة 37 35 36 35 بیروت عربي
314 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث الفقه بحث الفقه 366 365 115 114 بیروت عربي
315 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث الأصول بحث الأصول 454 448 257 257 بیروت عربي
316 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث التاريخ بحث التاريخ 29 29 27 24 بیروت عربي
317 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي الطب في الروايات الطب في الروايات 10 10 0 0 بیروت عربي
318 ملکوتی،مسلم مرحوم استاد مسلم ملکوتی خارج فقه خارج فقه 265 265 1 0 قم فارسی
319 موسوی‌شاهرودی،محمد استاد سیدمحمد موسوی‌شاهرودی تفسیر آیات اخلاقی 12 6 12 0 مشهد-تفسیر فارسی
320 موسوي،حيدر الأستاذ السید حیدر الموسوي بحث الفقه صلاة المسافر 1042 1035 507 526 بیروت عربي
321 موسوي،حيدر الأستاذ السید حیدر الموسوي بحث الأصول بحث الأصول 944 933 262 283 بیروت عربي
322 نجفي،بشير الأستاذ الشيخ بشير النجفي بحث الفقه کتاب الصلاة 1579 1577 217 468 نجف عربي
323 نجفي،بشير الأستاذ الشيخ بشير النجفي بحث الأصول بحث الأصول 1581 1571 200 446 نجف عربي
324 نمر،جعفر الأستاذ السید جعفر النمر بحث الفقه بحث الفقه 17 17 0 0 قطیف عربي
325 نمر،جعفر الأستاذ السید جعفر النمر بحث الأصول بحث الأصول 37 37 0 0 قطیف عربي
326 نوری‌همدانی،حسین استاد حسین نوری‌همدانی خارج فقه کتاب الارث - کتاب الصلاة 1410 1382 1388 1383 قم-مسجد اعظم فارسی
327 یزدی،محمد مرحوم استاد محمد یزدی خارج فقه ولایت فقیه 635 632 191 192 قم فارسی
328 یزدی،محمد مرحوم استاد محمد یزدی خارج فقه مسائل مستحدثه 9 9 0 0 قم فارسی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo