در صورتی که هنگام اجرای نرم افزار، با مشکل عدم نمایش صحیح حروف فارسی مواجه گشتید (مطابق شکل زیر) ، برای رفع مشکل در ویندوز10 اینجا را و برای ویندوز7 اینجا را کلیک کنید.BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo