برای «مرتب‌سازی» می‌توانید بر روی استاد، ساعت، بخش، مکان یا موضوع کلیک کنید
ردیف استاد ساعت بخش مکان موضوع
عابدی، احمد 7 سایر حوزه‌ها قم-حرم مطهر-صحن امام خمینی خارج فقه
حشمت‌پور، محمدحسین 7 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 جدل
حشمت‌پور، محمدحسین 7 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 شرح توحید صدوق ج2-پنج‌شنبه‌ها
ایروانی، باقر 7.30 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج فقه-بیع
عباسی‌خراسانی، هادی 7.30 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 خارج اصول-الفائق
عابدی، احمد 7.45 سایر حوزه‌ها قم-حرم مطهر-صحن امام خمینی خارج اصول
حشمت‌پور، محمدحسین 8 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 اسفار
عباسی‌خراسانی، هادی 8 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 تفسیر-تفسیر ترتیبی
احمدی فقیه یزدی، میرزا محمدحسین 8 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 فقه معاصر
سبحانی، جعفر 8.15 بخش مسجد اعظم قم-مسجد اعظم-شبستان سوم خارج اصول
طباطبائی، سیدابوالفضل 8 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت الله خوئی-مدرس2 خارج فقه
طباطبائی، سیدابوالفضل 9 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت الله خوئی-مدرس2 خارج اصول
طباطبائی، سیدابوالفضل 20 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت الله خوئی-مدرس2 نهج البلاغه - دوشنبه ها عصر
ایروانی، باقر 8.15 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج اصول-الاصول العمليه
عابدی، احمد 8.30 سایر حوزه‌ها قم-حرم مطهر-صحن امام خمینی تفسیر
سند، محمد 8.30 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج اصول
عباسی‌خراسانی، هادی 9 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 مسائل مستحدثه-بورس
مقامی، عبدالمجید 9 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس3 خارج اصول-تعبدی و توصلی
سند، محمد 9.15 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج فقه
سند، محمد 10 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 عقائد
مقتدایی، مرتضی 10 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه دارالشفا-مدرس1 خارج فقه
نوری‌همدانی، حسین 10.15 مسجد اعظم قم-مسجد اعظم-شبستان اول خارج فقه-صلات-شنبه تا چهارشنبه
حسینی‌بیان، سید مهدی 8 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس8 خارج فقه
مقامی، عبدالمجید 10 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس3 خارج فقه-خمس ارباح مکاسب
حشمت‌پور، محمدحسین 9 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 مقولات
حشمت‌پور، محمدحسین 10 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 منظومه
حسینی‌بیان، سید مهدی 9 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس 8 خارج اصول-اجتماع امر و نهی-شنبه تا سه‌شنبه
سند، محمد 10.30 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 تفسیر
حشمت‌پور، محمدحسین 9 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 منازل-پنج‌شنبه‌ها‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo