آرشیو درس‌های کلامی

آیت‌الله جعفر سبحانی
شبهات وهابیت
تاریخچه وهابیت- ماهیت عبادت
وهابیت- بدعت- توسل- شفاعت
شبهات وهابیت
انکار ضروری دین- تکفیر- توسل و بداء
سلفیّت- آشنایی با مبانی ابن تیمیه


استاد علی ربانی گلپایگانی
کلام جدید
مبانی اجتهاد در علم کلام
مبانی اجتهاد در علم کلام
مبانی اجتهاد در علم کلام
علم عرفی- اجتهاد در علم کلام- امکان معرفت- حقیقت جهنم
اجتهاد در علم کلام- علم عرفی
اجتهاد در علم کلام- کاربرد عقل- اجل مسمی و غیرمسمی
علم دینی- سنت گرایی
علم دینی- ادله مخالفین و موافقین علم دینی
علم دینی- ماهیت علم- دین و قلمرو آن
شرور و برهان نظم- شرور و عدل الهی
عقل و دین- چیستی معجزه- رابطه علم با خوارق عادت
عقل و دین- تلازم حکم عقل و شرع- قاعده تنقیح مناط- مذاق شارع
نسبت عقل و دین- عقل تجریدی و تجربی- مکتب تفکیک- دیدگاه شک گرایی- آثار شرور
حقیقت وحی و نبوت- نقش پیامبر در دریافت وحی- وحی و تجربه دینی- فلسفه خاتمیت
حقیقت وحی و نبوت- معرفت وحیانی- قلمرو علم پیامبران- خطاناپذیری قرآن
نقش عقل در الهیات- گونه های تفکر عقلی- حقیقت وجود- اقسام وحی
هرمنوتیک فلسفی و مدرن- نسبیت معنا- نسبیت فهم- ملاک حقیقت- رابطه فهم و تفسیر
معرفت شناسی- تجربه دینی- حقیقت وحی- پلورالیزم- نسبیت در معرفت دینی
هرمنوتیک و منطق فهم- نظریه ابزار انگاری- روش پدیدار شناسی- تاثیر علایق در فهم قرآن

استاد علی ربانی گلپایگانی
امامت خاصه
امامت کتاب المراجعات
امامت کتاب المراجعات
امامت کتاب المراجعات
ادله لزوم پیروی از اهلبیت: آیه ولایت- حدیث مدینه العلم
ادله لزوم پیروی از اهلبیت: عقد اخوت- حدیث سد الأبواب- آیه ولایت
ادله لزوم پیروی از اهلبیت: آیه تبلیغ- آیه یوم الدار-حدیث منزلت
ادله لزوم پیروی از اهلبیت: اهل بیت در قرآن- آیه تطهیر- آیه مودت
ادله لزوم پیروی از اهلبیت: حدیث ثقلین- حدیث سفینه- حدیث باب حطه-حدیث امان
ادله افضلیت امیرالمؤمنین- ادله امامت امیرالمؤمنین

استاد علی ربانی گلپایگانی
امامت عامه
فلسفه امامت- عصمت امام- انتخاب امام

استاد علی ربانی گلپایگانی
علم كلام
آشنایی و درآمدی بر علم کلام

استاد علی ربانی گلپایگانی
توحید
شرح کشف المراد: اثبات وجود خدا- صفات ثبوتیه و سلبیه


استاد غلامرضا فیاضی
اسفار
اسفار
اسفار
اسفار
اسفار
کثرت انواع- معاد جسمانی- معنای حیات
اسفار
معانی ماهیت- کلی طبیعی- تشخص وجود
حقیقت وجود- وحدت وجود
اصالت وجود- تشکیک در وجود- حرکت در وجود
معانی واجب و ممتنع- اقسام ممکن
شبهه عدم العدم- امتناع اعاده معدوم- تقسیم قضایا- معدوم مطلق
معقولات ثانویه- وجود لا مثل له و لا ضد له- العدم مفهوم واحد
وجود ذهنی- احکام وجود- وجود رابط
اسفار
اسفار
اسفار
اسفار
اسفار
اتصاف ماهیت به وجود- انواع اتحاد- معانی وجود- وحدت وجود
ضرورت فلسفه- اصالت وجود- بساطت وجود

استاد غلامرضا فیاضی
حکمت متعالیه
حکمت متعالیه
حکمت متعالیه
حکمت متعالیه
حکمت متعالیه
اصالت وجود
ادله اصالت وجود- جسمانیت قوه خیال
ادله اصالت وجود

استاد غلامرضا فیاضی
نهایة الحکمة
اصالت وجود- تقسیم وجود- تقسیم مفاهیم- جنس، نوع و فصل- احکام کم و کیف- اقسام حمل- حرکت جوهری- اقسام علم- توحید افعالی- خیر و شر- مراتب عالم عقل

استاد غلامرضا فیاضی
بدایة الحکمة
احکام وجود و عدم- اقسام وجود- احکام جنس، فصل و نوع- مقولات عشر- اقسام علت- اقسام حرکت- انواع تعقل


استاد محمدحسین حشمت‌پور
آرشیو درس‌ها
آرشیو درس‌ها


استاد نجم‌الدین طبسی
مهدویت
مهدویت
شاخصه های حکومت امام زمان- محل ظهور حضرت- خصوصیات فردی- عمر حضرت
غیبت انبیا- ابدال- خلو اصلاب- علل غیبت
حکومت عباسیان قبل از ظهور- سرنوشت یهود در عصر ظهور
یاران امام زمان در زمان غیبت کبری و ظهور- اصحاب حضرت در دوران غیبت صغری
توبه در زمان ظهور- اصحاب حضرت در زمان ظهور- نقش زنان در زمان ظهور
انحرافات قبل از ظهور- احکام جدید در زمان ظهور- شیوه قضاوت حضرت
بحث ادله ولادت امام زمان(عج)- حکم قیام قبل از ظهور
توقیت- رجعت و جهان پس از ظهور
یأجوج و مأجوج- روایات ندای آسمانی- روایات دابة الأرض- روایات سفیانی- شعیب بن صالح
روایات دجال- روایات سید خراسانی- رایات سود- شعیب بن صالح- سفیانی
سید حسنی- معرفت امام- یمانی- نفس زکیه- سید خراسانی

استاد نجم‌الدین طبسی
عقائد
مقتل شناسی

استاد نجم‌الدین طبسی
کلام
آیات ولایت- احادیث ولایت- حدیث دال
آیات ولایت- فتوحات- فرماندهان فتوحات
آیات ولایت- کتاب کشف الغمه مرحوم اربلی- مغیبات
کلام
نقد و رد کتاب ابطال نهج الباطل
بررسی و نقد فضائل خلفا- نهم ربیع- حضرت رقیه(س)- واقعۀ حرّه- تقیه
عدالت صحابه- نحوه برخورد حاکمان با بیت امیرالمومنین و حضرت زهرا(س)- دلایل عدم تحریف قرآن کریم- ولادت امام زمان(ع)- خطبه غدیر- آیات ولایت
کلام


استاد سيدرضا اسحاق‌نيا
اسفار
اسفار
اسفار
توصیف صراط- احوال قیامت- ماهیت بهشت و دوزخ- منازل دوزخ
توصیف صراط- احوال قیامت- ماهیت بهشت و دوزخ- منازل دوزخ
معاد جسمانی- نسبت دنیا و آخرت- حشر حیوانات و نفوس ناطقه- قیامت صغری و کبری
معاد روحانی- سعادت عقلی- حشر تبعی و استقلالی- معاد جسمانی
تناسخ- انواع انسان- مراتب تجرد- وحدت بدن و قوا
تجرد نفس ناطقه- انواع روح- تطور نفس- تصرف نفس در بدن
منافع قوای ظاهری- قوه خیال- النفس کل القوی- تعاریف نفس- تجرد نفس
تعریف نفس- تجرد نفس- قوای نفس- نسبت قوا و نفس
اسفار جلد 7
اقسام حکمت- ادله اثبات واجب

استاد سيدرضا اسحاق‌نيا
تمهید القواعد
معنای وجود-اقسام وحدت و کثرت- اقسام تجلی- ضرورت وجود انسان کامل- عرفان نظری

استاد سيدرضا اسحاق‌نيا
فصوص الحکم
فصوص الحکم: مقدمه قیصری


استاد سیدجعفر سيدان
کلام
عالم ذر
احتجاجات امام رضا(ع) با سلیمان مروزی


استاد رضا برنجکار
کلام
رابطه شرور و توحید- عدل الهی- علل شرور


استاد محمدعلی خزائلی
کلام
فلسفه بلایا و بیماری‌ها در اسلام- آثار تربیتی بلایا- علل بلایا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo