لیست اساتید و دروس
آرشیو دروس مدرسه فقاهت
زمان گزارش:1401/07/08_23:59:59
گزارش های آماری دروس
نمودارها تفکیک مکانی تفکیک درس - تعداد تفکیک درس - جلسات آمار کلی جدول پاورقی‌ها کتابهای تولیدی
ردیف استاد نام کامل درس مبحث تعداد جلسات تعداد صوت تعداد متن تعداد عنوان مکان زبان
1 احمدی‌شاهرودی،عبدالله استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی خارج فقه مکاسب 104 104 18 18 قم فارسی
2 احمدی‌شاهرودی،عبدالله استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی خارج اصول خارج اصول 109 108 14 13 قم فارسی
3 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی خارج فقه کتاب الصلاة 31 30 5 27 قم فارسی
4 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی خارج فقه فقه معاصر 33 33 0 12 قم-معاصر فارسی
5 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی خارج اصول مباحث الفاظ 33 31 1 21 قم-معاصر فارسی
6 ارزوني،يوسف الأستاذ السيد یوسف الأرزوني بحث الفقه بحث الفقه 186 180 165 165 بیروت عربي
7 ارسطا،محمدجواد استاد محمدجواد ارسطا خارج فقه فقه حقوق بشر 146 146 0 0 قم-معاصر فارسی
8 ارسطا،محمدجواد استاد محمدجواد ارسطا خارج فقه فقه اجتماعی 30 30 0 0 قم-معاصر فارسی
9 ارسطا،محمدجواد الأستاذ محمدجواد ارسطا بحث الفقه بحث الفقه 16 0 16 0 قم عربي
10 اسحاق‌نیا،سیدرضا استاد سیدرضا اسحاق‌نیا کلام و فلسفه اسفار جلد نهم 806 777 573 662 قم-کلام فارسی
11 اسحاق‌نیا،سیدرضا استاد سیدرضا اسحاق‌نیا کلام و فلسفه عرفان نظری 162 148 162 159 قم-کلام فارسی
12 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه باب الطهارة 1694 1642 1603 1570 مشهد فارسی
13 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه تلقیح مصنوعی 49 42 49 49 مشهد فارسی
14 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه بانکداری اسلامی 32 32 30 30 مشهد فارسی
15 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه السّحر 1 0 1 1 مشهد فارسی
16 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی الأستاذ مصطفي الأشرفي‌شاهرودي بحث الفقه کتاب الطهارة 366 0 365 337 مشهد عربي
17 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج اصول خارج اصول 1124 1119 861 860 مشهد فارسی
18 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی رجال کلیات 3 3 3 3 مشهد فارسی
19 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی تفسیر آیات اخلاقی 20 19 20 20 مشهد فارسی
20 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه اجتهاد و تقلید 458 458 456 455 قم فارسی
21 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی فلسفه علوم فلسفه تربیتی اسلام 21 21 8 8 قم فارسی
22 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه حب و بغض 152 152 152 152 قم فارسی
23 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه حب و بغض 161 157 161 157 قم فارسی
24 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج اصول حجیت قطع 758 756 399 381 قم فارسی
25 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی تفسیر تفسیر تربیتی 28 28 0 0 قم فارسی
26 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 689 635 632 630 قم فارسی
27 الزین،عبد المنعم الأستاذ الشيخ عبد المنعم الزین التفسیر سورة الفاتحة، البقرة 23 23 0 22 نجف-مساجد عربي
28 الشهيدي،محمد‌تقي الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي بحث الفقه کتاب الطهارة - کتاب الصوم 227 226 52 38 قم-مدارس عربي
29 الشهيدي،محمد‌تقي الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي بحث الأصول بحث الأصول 51 51 47 47 قم-مدارس عربي
30 الهی‌زاده،محمدحسین استاد محمدحسین الهی‌زاده تفسیر تفسیر مقارن 149 149 52 36 مشهد-تفسیر فارسی
31 انصاریان،حسین استاد حسین انصاریان تفسیر تفسیر قرآن 51 51 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
32 ايرواني،باقر الأستاذ الشيخ باقر الايرواني بحث الفقه المكاسب المحرمة 1980 1968 1780 1784 نجف-عتبه علویه عربي
33 ايرواني،باقر الأستاذ الشيخ باقر الايرواني بحث الأصول الأصول العملية 1935 1921 1630 1638 نجف-عتبه علویه عربي
34 آل سنبل،نزار الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل بحث الأصول باب الاشتغال 282 282 268 268 نجف-مساجد عربي
35 آل‌راضي،هادي الأستاذ الشيخ هادي آل راضي بحث الفقه کتاب الدیات 2057 2047 1080 1208 نجف-عتبه علویه عربي
36 آل‌راضي،هادي الأستاذ الشيخ هادي آل راضي بحث الأصول مباحث الحجج 1994 1988 1084 1254 نجف-عتبه علویه عربي
37 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي بحث الفقه فقه الستر والنظر- طهارة الانسان- الغاء الخصوصية- اتحاد الافاق في ثبوت الهلال 463 462 8 90 قطیف عربي
38 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي الکلام و الفلسفة بحث الحديث 37 37 0 0 قطیف عربي
39 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي الکلام و الفلسفة الکلام و الفلسفة 20 20 0 20 قطیف عربي
40 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي بحث الأصول بحث الأصول 8 8 0 7 قطیف عربي
41 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي بحث الفقه قواعد الفقهيه 15 15 15 15 قطیف عربي
42 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي الرجال الرجال 7 7 0 7 قطیف عربي
43 باقری‌اصفهانی،رسول استاد رسول باقری‌اصفهانی طب در روایات آیات الأبدان در قرآن 46 46 46 46 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
44 برنجکار،رضا استاد رضا برنجکار کلام و فلسفه مبحث شرور 17 16 17 17 قم فارسی
45 بهجت،محمدتقی استاد محمدتقی بهجت خارج فقه باب جهاد 102 102 88 0 بزرگان معاصر فارسی
46 بهجت،محمدتقی استاد محمدتقی بهجت خارج اصول اصول عملیه 71 71 6 0 بزرگان معاصر فارسی
47 تبریزی،میرزا جواد مرحوم استاد میرزا جواد تبریزی خارج اصول خارج اصول 838 838 0 0 بزرگان معاصر فارسی
48 تبریزیان،عباس استاد عباس تبریزیان طب در روایات ریح- حجامت- فصد 482 446 288 404 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
49 تبریزیان،عباس استاد عباس تبریزیان طب در روایات ریح- حجامت- فصد 93 93 91 92 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
50 ترابی شهرضایی،اکبر مرحوم استاد اکبر ترابی‌شهرضایی خارج فقه بانکداری اسلامی 7 7 7 7 قم-معاصر فارسی
51 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی خارج فقه کتاب طهارت 174 174 76 174 قم-فقه معاصر فارسی
52 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی فقه معاصر بانکداری اسلامی 129 129 38 64 قم-فقه معاصر فارسی
53 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی فقه معاصر ماهیت پول 23 22 20 22 قم-فقه معاصر فارسی
54 ترابی،مرتضی Üstat Murteza Turabi کفایة الاصول Kifaye 71 71 0 0 ترکیه فارسی
55 ترابی،مرتضی Üstat Murteza Turabi کتاب المکاسب Mekasib 83 83 0 0 ترکیه فارسی
56 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی خارج اصول مفاهیم 345 342 213 278 قم-اصول معاصر فارسی
57 توکل،رحیم الأستاذ السيد رحيم التوکّل بحث الفقه کتاب الطهارة 881 844 863 858 قم-مدرسه خان فارسی
58 توکل،رحیم الأستاذ السيد رحيم التوکّل فقه معاصر تبیین المساله- البلوغ- النکاح 40 38 40 39 قم-مدرسه خان فارسی
59 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی اخلاق مربیان تربیتی 134 134 134 134 ایران-استان‌ها فارسی
60 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی خارج فقه کتاب الطهارة 327 326 134 125 ایران-استان‌ها فارسی
61 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی خارج اصول اوامر 426 426 49 130 ایران-استان‌ها فارسی
62 جزایری،محمدعلی استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری خارج فقه کتاب الاجتهاد و التقلید- کتاب طهارت 1135 1132 678 690 ایران-استان‌ها فارسی
63 جزایری،محمدعلی استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری خارج اصول اصول عملیه 1133 1079 807 859 ایران-استان‌ها فارسی
64 جوادی‌آملی،عبدالله استاد عبدالله جوادی‌آملی خارج فقه کتاب ارث 1638 1417 1475 1590 قم-مسجد اعظم فارسی
65 جوادی‌آملی،عبدالله استاد عبدالله جوادی‌آملی تفسیر علوم القرآن 1510 1492 1472 1472 قم-مسجد اعظم فارسی
66 جواهري،حسن الأستاذ الشيخ حسن الجواهري بحث الفقه كتاب الاجارة 1404 1401 863 1086 نجف-مساجد عربي
67 جواهري،حسن الأستاذ الشيخ حسن الجواهري بحث الأصول بحث الأصول 1414 1407 255 482 نجف-مساجد عربي
68 جواهري،محمد الأستاذ الشيخ محمد الجواهري بحث الفقه کتاب النکاح 459 453 0 332 نجف-مساجد عربي
69 حائري،علی‌اکبر الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري بحث الفقه كتاب الخمس 652 649 107 118 نجف-مساجد عربي
70 حائري،علی‌اکبر الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري بحث الأصول اصول عملیه 607 606 66 67 نجف-مساجد عربي
71 حائري،علي‌رضا الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري بحث الفقه بحث الفقه 33 33 0 0 قم-عربی عربي
72 حائري،علي‌رضا الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري بحث الأصول حجیت ظواهر 897 884 437 434 قم-عربی عربي
73 حائري،کاظم الأستاذ السيدکاظم الحائري بحث الفقه بحث الفقه 106 106 0 0 قم-عربی عربي
74 حائري،کاظم الأستاذ السيدکاظم الحائري بحث الأصول بحث الأصول 38 38 0 0 قم-عربی عربي
75 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی‌آملی خارج فقه کتاب خمس 980 965 229 222 مشهد-مدارس فارسی
76 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی‌آملی کلام و فلسفه شرح منظومه 171 171 0 0 مشهد-مدارس فارسی
77 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی‌آملی خارج اصول استصحاب 1123 1105 261 261 مشهد-مدارس فارسی
78 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی‌آملی کلام و فلسفه تمهید القواعد 3 3 0 0 مشهد-مدارس فارسی
79 حسيني،مجتبی الأستاذ السيد مجتبی الحسيني بحث الفقه کتاب الصلاة-صلاة الجماعة 750 718 602 601 دمشق عربي
80 حسيني،مجتبی الأستاذ السيد مجتبی الحسيني التفسیر الآيات المصدرة بيا ايها الذين آمنوا 253 214 200 198 دمشق عربي
81 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رسالة في مباحث الحمل 116 116 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
82 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اسفار جلد هفتم 542 528 4 431 قم-مدرسه خان فارسی
83 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اسفار جلد هفتم 21 21 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
84 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب اسرار الآیات - ملاصدرا 107 107 0 42 قم-مدرسه خان فارسی
85 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه الهیات شفا-مقالات 1 تا 10 296 296 21 295 قم-مدرسه خان فارسی
86 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح الاشارات نمط 7، 8، 9 و 10 1230 1184 108 1170 قم-مدرسه خان فارسی
87 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح حکمت اشراق 603 603 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
88 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه خلاصه الحساب 17 17 0 17 قم-مدرسه خان فارسی
89 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه خلاصه الحساب 44 44 0 44 قم-مدرسه خان فارسی
90 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رسالة الحدوث 69 68 0 22 قم-مدرسه خان فارسی
91 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کشف المراد 410 410 0 408 قم-مدرسه خان فارسی
92 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه خارج نفس 15 15 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
93 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه مبدء و معاد 47 47 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
94 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منازل السائرین 184 184 32 106 قم-مدرسه خان فارسی
95 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منطق شفا 492 492 0 403 قم-مدرسه خان فارسی
96 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منظومه 406 406 224 315 قم-مدرسه خان فارسی
97 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح حکمت منظومه 532 532 0 406 قم-مدرسه خان فارسی
98 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح المواقف 134 133 0 43 قم-مدرسه خان فارسی
99 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب الملة فارابی 15 15 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
100 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نفس الشفاء 57 57 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
101 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نهایة الدرایة(مرحوم کمپانی) 280 280 21 59 قم-مدرسه خان فارسی
102 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نجات - بخش نفس 10 10 0 10 قم-مدرسه خان فارسی
103 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اُکَر ثاوذوسیوس 2 0 2 2 قم-مدرسه خان فارسی
104 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کلام و فلسفه ( پرسش و پاسخ ) 19 19 17 19 قم-مدرسه خان فارسی
105 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله عشق 16 16 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
106 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله وجود 79 79 63 63 قم-مدرسه خان فارسی
107 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله سبیل الرشاد 15 15 0 15 قم-مدرسه خان فارسی
108 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه سفسطه 98 98 0 54 قم-مدرسه خان فارسی
109 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صحیفه سجادیه 84 84 32 31 قم-مدرسه خان فارسی
110 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صحیفه سجادیه 19 19 4 17 قم-مدرسه خان فارسی
111 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شواهد الرّبوبیّه - بخش دوم 340 339 12 12 قم-مدرسه خان فارسی
112 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شوارق الإلهام(لاهيجي)- جلد پنجم - بخش دوم 1743 1718 682 576 قم-مدرسه خان فارسی
113 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه طبیعیات شفا 1730 1726 928 1319 قم-مدرسه خان فارسی
114 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه برهان شفا 661 660 424 413 قم-مدرسه خان فارسی
115 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صنعت شعر 46 46 0 43 قم-مدرسه خان فارسی
116 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله طلب و اراده 23 23 0 21 قم-مدرسه خان فارسی
117 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب تلویحات 24 24 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
118 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه طب روحانی - حکمت علمی 3 3 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
119 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح توحید صدوق(قاضی سعید) 877 876 90 395 قم-مدرسه خان فارسی
120 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه الذّریَعة الي مکارم الشّریعة 13 13 0 3 قم-مدرسه خان فارسی
121 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه زبدة البیان 683 683 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
122 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم العقاید العقاید 40 40 0 0 نجف-مساجد عربي
123 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم بحث الفقه بحث الفقه 134 134 0 122 نجف-مساجد عربي
124 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم الکلام و الفلسفة بحث الکلام 138 138 10 10 نجف-مساجد عربي
125 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم بحث الأصول التعادل و التراجيح 136 136 0 119 نجف-مساجد عربي
126 حکیم،ریاض الأستاذ السید ریاض الحکیم بحث الفقه بحث الفقه 33 33 0 0 قم عربي
127 حکیم،ریاض الأستاذ السید ریاض الحکیم التفسیر التفسیر 30 30 0 0 قم عربي
128 حکیم،منذر استاد سید‌منذر حکیم اخلاق اخلاق 4 4 0 4 قم-فقه موضوعی فارسی
129 حکیم،منذر استاد سید‌منذر حکیم خارج فقه فقه نظام جامع خانواده 328 315 108 141 قم-فقه موضوعی فارسی
130 حکیم،منذر الأستاذ السید منذر الحکیم تفسیر تفسیر 147 147 0 48 قم-فقه موضوعی فارسی
131 حکيم،حسین الأستاذ السيد حسین الحکیم بحث الفقه بحث الفقه 478 478 24 21 نجف-مساجد عربي
132 حکيم،حسین الأستاذ السيد حسین الحکیم بحث الأصول بحث الأصول 402 402 21 21 نجف-مساجد عربي
133 حکيم،عبدالمنعم الأستاذ السيد عبدالمنعم الحکيم بحث الفقه کتاب الصوم 283 272 221 220 نجف-مساجد عربي
134 حکيم،محمدسعید الأستاذ السيد محمدسعید الحکیم بحث الفقه كتاب النكاح 55 0 55 55 نجف-مساجد عربي
135 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه غصب 189 182 55 109 قم-معاصر فارسی
136 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه فقه کاربردی 90 80 75 76 قم-معاصر فارسی
137 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه کرونا 15 15 15 15 قم-معاصر فارسی
138 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه کتاب بیع- معاطات 349 347 139 176 قم-معاصر فارسی
139 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی نهج‌البلاغه حکمت اول 14 14 0 14 قم-معاصر فارسی
140 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج اصول نواهی و مفاهیم 357 353 201 227 قم-معاصر فارسی
141 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی رجال رجال 10 10 0 5 قم-معاصر فارسی
142 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی تفسیر سوره حجر 150 150 0 59 قم-معاصر فارسی
143 خائفی،عبدالله استاد عبدالله خائفی خارج فقه خارج فقه 32 32 0 0 قم-فقه معاصر فارسی
144 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز بحث الفقه کتاب الصلاة 83 82 81 81 قطیف عربي
145 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز بحث الأصول بحث الأصول 79 78 78 78 قطیف عربي
146 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز القواعد الفقهية القواعد الفقهية 13 13 13 13 قطیف عربي
147 خزائلی،محمدعلی مرحوم استاد محمدعلی خزائلی خارج فقه کتاب اطعمه و اشربه 270 258 218 255 قم فارسی
148 خزائلی،محمدعلی المرحوم الأستاذ محمدعلی الخزائلی بحث الفقه الصید و الذباحة 10 0 10 10 قم عربي
149 خزائلی،محمدعلی مرحوم استاد محمدعلی خزائلی کلام و فلسفه امامت 41 40 32 40 قم فارسی
150 خزائلی،محمدعلی مرحوم استاد محمدعلی خزائلی خارج اصول اصل الاستصحاب 259 255 121 237 قم فارسی
151 خلخالی،محمدمهدی مرحوم استاد سید محمدمهدی موسوی‌خلخالی خارج اصول اصول عملیه 1010 992 580 573 مشهد فارسی
152 خمینی،روح‌الله امام خمینی خارج فقه کتاب الصلاة 84 84 82 84 بزرگان معاصر فارسی
153 خوئي،ابوالقاسم الأستاذ السید ابوالقاسم الخوئي بحث الفقه بحث الفقه 308 307 0 144 بزرگان معاصر عربي
154 درایتی،حمید استاد حمید درایتی خارج فقه شرکت تعاونی 417 399 409 408 مشهد-مدارس فارسی
155 درایتی،حمید استاد حمید درایتی خارج اصول مفاهیم 498 442 479 479 مشهد-مدارس فارسی
156 درایتی،محمد استاد محمد درایتی تفسیر حقوق بشر از منظر قرآن 43 42 42 42 مشهد-مدارس فارسی
157 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق الأخلاق جامع السعادات 16 16 16 16 قم-عربی عربي
158 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق الکلام و الفلسفة الفلسفة 12 11 12 12 قم-عربی عربي
159 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الفقه ولایة الفقیه 69 69 69 69 قم-عربی عربي
160 دماوندي،ابراهيم الأستاذ الشيخ ابراهيم الدماوندي بحث الفقه بحث الفقه 129 129 0 0 بیروت عربي
161 دهنين،علی الأستاذ الشيخ علي الدهنين الکلام و الفلسفة العقايد 22 22 0 0 قطیف عربي
162 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت 28 28 23 23 قم-کلام فارسی
163 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه مبانی اجتهاد در علم کلام 1603 1599 1074 1472 قم-کلام فارسی
164 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه آشنایی و درآمدی بر علم کلام 8 8 8 8 قم-کلام فارسی
165 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه شرح کشف المراد - بخش توحید 22 17 22 22 قم-کلام فارسی
166 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت خاصه 50 48 50 50 قم-کلام فارسی
167 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت کتاب المراجعات 318 317 290 290 قم-کلام فارسی
168 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد اخلاق اخلاق 6 6 0 6 ایران-استان‌ها فارسی
169 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد تفسیر منطق فهم قرآن 16 16 16 16 ایران-استان‌ها فارسی
170 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد فلسفه علوم فلسفه‌ی فرهنگ 47 47 47 47 ایران-استان‌ها فارسی
171 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد کلام و فلسفه فلسفه مضاف 6 6 0 1 ایران-استان‌ها فارسی
172 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد کلام و فلسفه فلسفه اصول فقه 28 28 0 28 ایران-استان‌ها فارسی
173 رشاد،علی‌اکبر الأستاذ علی‌اکبر رشاد فلسفه علوم فلسفة الأصول 103 0 103 103 ایران-استان‌ها عربي
174 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه فقه الحکومة 169 169 56 159 ایران-استان‌ها فارسی
175 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک 29 29 9 29 ایران-استان‌ها فارسی
176 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه فقه الحکومة 18 18 14 18 ایران-استان‌ها فارسی
177 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج اصول نواهی 837 835 380 594 ایران-استان‌ها فارسی
178 رضازاده،رجب‌علی استاد رجب‌علی رضازاده خارج فقه کتاب خمس 1093 951 1045 929 مشهد فارسی
179 رضازاده،رجب‌علی استاد رجب‌علی رضازاده خارج اصول استصحاب 1575 1572 1387 1388 مشهد فارسی
180 رضازاده،رجب‌علي الأستاذ رجب‌علي رضازاده بحث الفقه بحث الفقه 98 0 98 96 مشهد عربي
181 رضازاده،رجب‌علي الأستاذ رجب‌علي رضازاده بحث الأصول بحث الأصول 419 0 419 414 مشهد عربي
182 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه حرکت و زمان تطبیقی 14 14 0 0 مشهد-مدارس فارسی
183 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه حکمت متعالیه 14 14 0 0 مشهد-مدارس فارسی
184 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه درآمدی به نظام حکمت صدرایی 13 13 0 0 مشهد-مدارس فارسی
185 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الفقه کتاب الصلاة 1097 758 852 843 بیروت عربي
186 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الأصول بحث الاستصحاب 763 725 385 290 بیروت عربي
187 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي الرجال بحث الرجال 43 41 25 22 بیروت عربي
188 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری خارج فقه کتاب الحج 459 459 87 93 قم-فقه معاصر فارسی
189 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری خارج فقه رمز ارز 11 11 0 0 قم-فقه معاصر فارسی
190 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری خارج اصول وضع 1186 1174 233 232 قم-فقه معاصر فارسی
191 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری قواعد فقهیه قواعد فقهیه 346 343 36 36 قم-فقه معاصر فارسی
192 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری رجال رجال 51 51 0 1 قم-فقه معاصر فارسی
193 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج فقه آیات فقهی 1466 1464 1413 1280 قم-مسجد اعظم فارسی
194 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی کلام و فلسفه شبهات وهابیت 31 31 16 16 قم-مسجد اعظم فارسی
195 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج اصول الأمارات- أحكام القطع 2023 2007 1773 1574 قم-مسجد اعظم فارسی
196 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی تفسیر تفسیر 192 192 126 146 قم-مسجد اعظم فارسی
197 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی کلام و فلسفه شبهات وهابیت 32 32 31 31 قم-مسجد اعظم فارسی
198 سبحانی،جعفر استاد محمدرضا میرزایی خارج اصول الأمارات- أحكام القطع 1 1 0 0 قم-مسجد اعظم فارسی
199 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الفقه كتاب الطهارة 744 742 308 412 نجف-مساجد عربي
200 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الفقه فقه الاقتصاد 294 293 17 128 نجف-مساجد عربي
201 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الأصول بحث الأصول 450 450 238 238 نجف-مساجد عربي
202 سبيتي،يوسف الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي بحث الفقه كتاب الصيد والذباحة 541 517 495 454 بیروت عربي
203 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند الکلام و الفلسفة بحث التوحید 1907 1905 43 981 نجف-عتبه علویه عربي
204 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند بحث الفقه المكاسب المحرمة 1840 1825 1203 1462 نجف-عتبه علویه عربي
205 سند،محمد استاد شيخ محمد السند کلام و فلسفه معراج 49 49 0 0 نجف-عتبه علویه فارسی
206 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند بحث الأصول باب التعارض 1850 1834 994 1177 نجف-عتبه علویه عربي
207 سند،محمد استاد شيخ محمد السند کلام و فلسفه رجعت 4 4 0 0 نجف-عتبه علویه فارسی
208 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند التفسیر التفسیر 1524 1519 118 765 نجف-عتبه علویه عربي
209 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند الکلام و الفلسفة علم المذاهب و التمذهب 24 0 24 24 نجف-عتبه علویه عربي
210 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الفقه کتاب الصوم 1139 1138 31 455 بیروت عربي
211 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الأصول الاصول العملية 1225 1225 64 550 بیروت عربي
212 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الفقه قواعد الفقهيه 117 116 0 93 بیروت عربي
213 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان کلام و فلسفه عالم ذر 22 22 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
214 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی اخلاق اخلاق 71 50 0 21 قم فارسی
215 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج فقه کتاب الحدود 498 493 416 457 قم فارسی
216 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی کلام و فلسفه کلام 5 5 0 5 قم فارسی
217 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی فقه معاصر مسائل مستحدثه 65 63 63 64 قم فارسی
218 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج اصول حجج عقلیه 288 273 279 280 قم فارسی
219 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج فقه قواعد فقهیه 63 61 62 56 قم فارسی
220 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی رجال رجال 12 12 0 12 قم فارسی
221 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی اخلاق صحیفه سجادیه 44 44 0 0 قم فارسی
222 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی تفسیر تفسیر 57 57 0 56 قم فارسی
223 شاهرودی،محمود مرحوم استاد سید محمود هاشمی‌شاهرودی خارج فقه کتاب الحج 624 615 550 415 قم فارسی
224 شاهرودی،محمود مرحوم استاد سید محمود هاشمی‌شاهرودی خارج اصول بحث الفاظ 623 620 520 448 قم فارسی
225 شاهرودي،محمود الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي بحث الأصول مقدمه واجب 51 0 51 1 قم عربي
226 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه کتاب بیع 564 545 511 503 قم-مدارس فارسی
227 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه خارج فقه 49 0 49 46 قم-مدارس فارسی
228 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه ولایت فقیه 16 10 16 10 قم-مدارس فارسی
229 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج اصول احتیاط 561 492 551 552 قم-مدارس فارسی
230 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج اصول اصول عملیه 49 0 49 49 قم-مدارس فارسی
231 شبیری،محمدجواد استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی خارج فقه کتاب طلاق 542 336 430 409 قم-رجال فارسی
232 شبیری،محمدجواد استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی خارج اصول اصول عملیه 531 411 415 403 قم-رجال فارسی
233 شبیری،محمدجواد استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی رجال رجال 93 92 90 23 قم-رجال فارسی
234 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری‌زنجانی خارج فقه کتاب مضاربه 2117 1452 2075 1678 قم-مسجد اعظم فارسی
235 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری‌زنجانی خارج اصول اصول عملیه: استصحاب 214 210 214 209 قم-مسجد اعظم فارسی
236 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری‌زنجانی رجال رجال 42 41 40 40 قم-مسجد اعظم فارسی
237 شوپایی،حسین استاد حسین شوپایی خارج اصول اصول عملیه 117 117 117 117 قم-مدارس فارسی
238 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی فقه معاصر ربا در معاملات بانکی 2032 2023 857 856 قم-مدارس فارسی
239 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی فقه معاصر ربا در معاملات بانکی 144 138 143 143 قم-مدارس فارسی
240 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه بانکداری اسلامی 14 12 14 14 قم-مدارس فارسی
241 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج اصول مباحث الفاظ 1192 1172 932 930 قم-مدارس فارسی
242 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه قواعد فقهیه-قاعده‌ی الزام 16 15 16 16 قم-مدارس فارسی
243 صادقی،میرزا‌مهدی مرحوم استاد میرزا ‌مهدی صادقی (ره) نهج‌البلاغه حکمت‌ها 750 747 37 748 مشهد-مدارس فارسی
244 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج فقه خارج فقه 36 36 28 28 افغانستان فارسی
245 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج اصول حلقات شهید صدر 297 297 0 0 افغانستان فارسی
246 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج اصول خارج اصول 38 38 3 3 افغانستان فارسی
247 ضیائی،حسن استاد سید حسن ضیائی طب در روایات طب در روایات 1154 1153 426 727 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
248 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب بحث الفقه باب الوضوء 412 407 403 376 بیروت عربي
249 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب الکلام و الفلسفة الکلام 10 10 0 0 بیروت عربي
250 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب بحث الأصول بحث المفاهیم 485 476 464 463 بیروت عربي
251 طباطبایی،محمدکاظم استاد سیدمحمدکاظم طباطبایی حدیث حدیث شناسی 12 12 4 4 قم-حدیث شناسی فارسی
252 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی خارج فقه خارج فقه 33 33 0 0 قم-کلام فارسی
253 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه کلام 834 834 0 16 قم-کلام فارسی
254 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه مقتل شناسی 7 7 0 0 قم-کلام فارسی
255 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه مهدویت 875 843 595 458 قم-کلام فارسی
256 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی خارج اصول خارج اصول 13 13 0 0 قم-کلام فارسی
257 عابدی،احمد استاد احمد عابدی اخلاق اخلاق 13 13 0 13 قم-فقه موضوعی فارسی
258 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه کتاب بیع 602 601 438 440 قم-فقه موضوعی فارسی
259 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه مسائل مستحدثه قضا - قانون تجارت 139 139 128 137 قم-فقه موضوعی فارسی
260 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه جهاد 12 12 0 0 قم-فقه موضوعی فارسی
261 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج اصول نواهی - اجتماع امر و نهی 391 391 383 381 قم-فقه موضوعی فارسی
262 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج اصول استصحاب 237 236 187 223 قم-فقه موضوعی فارسی
263 عابدی،احمد استاد احمد عابدی تفسیر سوره‌های: آل‌عمران- نساء- مائده 424 424 0 334 قم-فقه موضوعی فارسی
264 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی اخلاق اخلاق 5 4 1 5 قم-معاصر فارسی
265 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی خارج فقه کتاب صلات 24 19 24 24 قم-معاصر فارسی
266 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی خارج فقه بانکداري اسلامي و معاملات جديد 246 245 245 245 قم-معاصر فارسی
267 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی خارج فقه فقه مشاوره 11 11 2 11 قم-معاصر فارسی
268 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی حدیث حديث‌خوانی 11 11 4 10 قم-معاصر فارسی
269 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی خارج اصول خارج اصول براساس الفائق 42 41 37 39 قم-معاصر فارسی
270 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی تفسیر تفسیر ترتیبی 218 217 136 217 قم-معاصر فارسی
271 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید بحث الفقه الاجتهاد و التقليد 134 132 60 60 دمشق عربي
272 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید بحث الأصول بحث التعارض 67 66 59 59 دمشق عربي
273 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید القواعد الفقهية القواعد الفقهية 29 27 19 19 دمشق عربي
274 علم‌الهدی،احمد استاد سیداحمد علم‌الهدی تفسیر آیات سياسي، اجتماعي 93 88 68 47 مشهد-تفسیر فارسی
275 علم‌الهدی،محمدصادق استاد سید محمدصادق علم‌الهدی خارج فقه روش شناسی درس خارج 5 5 0 0 مشهد فارسی
276 علوی،بروجردی استاد سیدمحمدجواد علوی‌بروجردی خارج فقه کتاب الحج 864 840 755 707 قم فارسی
277 علوی،بروجردی استاد سیدمحمدجواد علوی‌بروجردی خارج اصول اصول عملیه 865 844 749 701 قم فارسی
278 فاضل‌لنکرانی،محمدجواد استاد محمدجواد فاضل‌لنکرانی خارج فقه کتاب حج 111 104 72 72 قم فارسی
279 فاضل‌لنکرانی،محمدجواد استاد محمدجواد فاضل‌لنکرانی خارج اصول خارج اصول 115 111 23 13 قم فارسی
280 فاضلي،سلطان الأستاذ الشيخ سلطان الفاضلي بحث الفقه بحث الفقه 210 210 6 6 کربلا عربي
281 فاضلي،سلطان الأستاذ الشيخ سلطان الفاضلي بحث الأصول بحث الأصول 211 211 6 6 کربلا عربي
282 فرحانی،عبدالکریم استاد عبدالکریم فرحانی خارج اصول مبحث اوامر 153 153 152 152 قم-مدارس فارسی
283 فرحناکی،حسین استاد حسین فرحناکی خارج اصول قطع 52 32 32 32 مشهد فارسی
284 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الفقه کتاب الطلاق 744 727 695 683 بیروت عربي
285 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الأصول بحث المفاهیم 748 738 707 704 بیروت عربي
286 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله الرجال بحث الرجال 127 124 126 125 بیروت عربي
287 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی خارج فقه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی 456 456 456 455 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
288 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی بحث الفقه مکاسب محرمه-مبحث غیبت 198 0 198 195 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
289 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی حدیث شرح کتاب چهل حدیث امام(ره) 102 102 102 102 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
290 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی خارج اصول مباحث الفاظ - مشتق 450 450 450 450 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
291 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی بحث الأصول بحث الأصول 260 0 260 238 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
292 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی تفسیر سوره بقره 104 104 104 104 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
293 فیاض،محمداسحاق الأستاذ الشيخ محمداسحاق الفیاض بحث الفقه کتاب الحج 912 893 637 645 نجف عربي
294 فیاض،محمداسحاق الأستاذ الشيخ محمداسحاق الفیاض بحث الأصول المباحث الاصولية 893 889 574 585 نجف عربي
295 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه اسفار 2075 1983 721 793 قم-کلام فارسی
296 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه بدایة الحکمة 203 203 102 102 قم-کلام فارسی
297 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه مبانی حکمت متعالیه 119 119 35 34 قم-کلام فارسی
298 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه نهایة الحکمة 161 161 42 161 قم-کلام فارسی
299 گرایلی،حسین استاد حسین گرایلی تفسیر آیات اخلاقی 61 59 38 16 مشهد-تفسیر فارسی
300 گلپایگانی،محمدرضا استاد محمدرضا گلپایگانی(ره) خارج فقه خارج فقه 366 366 0 0 بزرگان معاصر فارسی
301 گنجی،مهدی استاد مهدی گنجی خارج فقه کتاب الطهارة 540 530 351 352 قم-مدارس فارسی
302 گنجی،مهدی استاد مهدی گنجی خارج اصول مقدمات علم اصول 672 657 569 550 قم-مدارس فارسی
303 گنجی‌اشتهاردی،حسین استاد حسین گنجی‌اشتهاردی کلام و فلسفه امامت خاصه 103 103 0 102 قم-مدارس فارسی
304 محسنی،آصف استاد آصف محسنی کلام و فلسفه عقائد 80 80 0 80 افغانستان فارسی
305 محمدعلی،محمدعلی مرحوم آیت‌الله سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی خارج فقه کتاب صلات 69 66 67 67 قم فارسی
306 محمدعلی،محمدعلی مرحوم آیت‌الله سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی خارج اصول اصول عمليه - استصحاب 70 69 0 50 قم فارسی
307 محمدی،صادق سیدصادق محمدی خارج فقه فقه پزشکی 92 79 71 79 قم فارسی
308 محمدی‌ری‌شهری،محمد مرحوم استاد محمد محمدی‌ری‌شهری اخلاق اخلاق 9 9 0 0 ایران-استان‌ها فارسی
309 محمدی‌ری‌شهری،محمد مرحوم استاد محمد محمدی‌ری‌شهری خارج فقه کتاب الحج 829 828 646 643 ایران-استان‌ها فارسی
310 محمدی‌ری‌شهری،محمد مرحوم استاد محمد محمدی‌ری‌شهری تفسیر تفسیر 429 399 87 308 ایران-استان‌ها فارسی
311 محمدی‌قائینی،محمد استاد محمد محمدی‌قائینی خارج فقه کتاب القضا 643 639 589 572 قم-مدارس فارسی
312 محمدی‌قائینی،محمد استاد محمد محمدی‌قائینی خارج فقه احکام پزشکی 110 108 108 108 قم-مدارس فارسی
313 محمدی‌قائینی،محمد استاد محمد محمدی‌قائینی خارج اصول الأوامر 933 893 829 719 قم-مدارس فارسی
314 مددی،احمد استاد سیداحمد مددی خارج فقه بحث معاطات 323 322 207 207 قم-مدارس فارسی
315 مددی،سیدمحمود استاد سید محمود مددی خارج اصول اصول العملیة/الإستصحاب 589 525 520 520 قم-مدارس فارسی
316 مدرسي،محمدتقی الأستاذ السید محمدتقی المدرسي بحث الفقه كتاب صلاة 569 564 251 396 کربلا عربي
317 مدرسي،محمدتقی الأستاذ السید محمدتقی المدرسي التفسیر سورة آل عمران 1076 1075 29 728 کربلا عربي
318 مرتضوی،حسن استاد سید حسن مرتضوی خارج فقه شکیات نماز 1816 1791 1163 1416 مشهد فارسی
319 مرتضوی،عبدالهادی استاد سیدعبدالهادی مرتضوی خارج فقه خارج فقه 258 0 258 248 مشهد فارسی
320 مرتضوی،عبدالهادی استاد سیدعبدالهادی مرتضوی خارج اصول خارج اصول 250 106 250 250 مشهد فارسی
321 مروارید،محمد استاد محمد مروارید خارج اصول بحث مفاهیم 176 0 176 83 مشهد-تفسیر فارسی
322 مروارید،محمد استاد محمد مروارید تفسیر آیات الاحکام 37 35 33 25 مشهد-تفسیر فارسی
323 مروارید،مهدی استاد مهدی مروارید تفسیر آیات الاحکام 100 92 74 0 مشهد-تفسیر فارسی
324 مصطفوی،کاظم استاد سیدکاظم مصطفوی خارج فقه خارج فقه 1514 1504 1272 1123 قم-مدرسه فیضیه فارسی
325 مصطفوی،کاظم استاد سیدکاظم مصطفوی خارج اصول بحث اوامر 1216 1206 1166 1163 قم-مدرسه فیضیه فارسی
326 مصطفوی،کاظم استاد سیدکاظم مصطفوی رجال رجال 50 49 15 0 قم-مدرسه فیضیه فارسی
327 مصطفوی،کاظم استاد سیدکاظم مصطفوی تفسیر تفسیر 72 69 42 42 قم-مدرسه فیضیه فارسی
328 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری اخلاق اخلاق 102 102 74 102 ایران-استان‌ها فارسی
329 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری خارج فقه کتاب الصلاة 1976 1915 1671 1550 ایران-استان‌ها فارسی
330 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری خارج اصول خارج اصول 1128 1074 777 870 ایران-استان‌ها فارسی
331 مقتدایی،مرتضی استاد مرتضی مقتدایی اخلاق گناهان کبیره 9 9 9 9 قم فارسی
332 مقتدایی،مرتضی استاد مرتضی مقتدایی خارج فقه كتاب الإجارة 2177 2168 1005 877 قم فارسی
333 مقتدایی،مرتضی استاد مرتضی مقتدایی مهدویت اعتقاد به ظهور امام زمان (عج) 5 5 5 5 قم فارسی
334 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی خارج فقه چکیده درس 69 0 69 69 قم-مسجد اعظم فارسی
335 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 2431 1746 2428 2166 قم-مسجد اعظم فارسی
336 مکارم،ناصر الأستاذ ناصر مکارم‌الشيرازي بحث الفقه بحث الفقه 308 0 307 294 قم-مسجد اعظم عربي
337 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی فقه معاصر حیل شرعی 24 24 24 24 قم-مسجد اعظم فارسی
338 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی فقه معاصر مسائل مستحدثه 75 74 75 75 قم-مسجد اعظم فارسی
339 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی خارج اصول خارج اصول 513 513 0 0 قم-مسجد اعظم فارسی
340 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی تفسیر تفسیر 26 26 26 26 قم-مسجد اعظم فارسی
341 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي الکلام و الفلسفة الفلسفة 37 35 36 35 بیروت عربي
342 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث الفقه بحث الفقه 366 365 115 114 بیروت عربي
343 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث الأصول بحث الأصول 454 448 257 257 بیروت عربي
344 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث التاريخ بحث التاريخ 29 29 27 24 بیروت عربي
345 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي الطب في الروايات الطب في الروايات 10 10 0 0 بیروت عربي
346 ملکوتی،مسلم مرحوم استاد مسلم ملکوتی خارج فقه خارج فقه 265 265 1 0 قم فارسی
347 موسوی‌شاهرودی،محمد استاد سیدمحمد موسوی‌شاهرودی تفسیر آیات اخلاقی 12 6 12 0 مشهد-تفسیر فارسی
348 موسوي،حيدر الأستاذ السید حیدر الموسوي بحث الفقه صلاة المسافر 1167 1159 507 554 بیروت عربي
349 موسوي،حيدر الأستاذ السید حیدر الموسوي بحث الأصول بحث الأصول 1056 1045 262 306 بیروت عربي
350 نجفي،بشير الأستاذ الشيخ بشير النجفي بحث الفقه کتاب الصلاة 1754 1752 217 641 نجف عربي
351 نجفي،بشير الأستاذ الشيخ بشير النجفي بحث الأصول بحث الأصول 1748 1745 192 618 نجف عربي
352 نمر،جعفر الأستاذ السید جعفر النمر بحث الفقه بحث الفقه 17 17 0 0 قطیف عربي
353 نمر،جعفر الأستاذ السید جعفر النمر بحث الأصول بحث الأصول 37 37 0 0 قطیف عربي
354 نوری‌همدانی،حسین استاد حسین نوری‌همدانی خارج فقه کتاب الارث - کتاب الصلاة 1429 1401 1388 1383 قم-مسجد اعظم فارسی
355 یزدی،محمد مرحوم استاد محمد یزدی خارج فقه ولایت فقیه 635 632 191 192 قم فارسی
356 یزدی،محمد مرحوم استاد محمد یزدی خارج فقه مسائل مستحدثه 9 9 0 0 قم فارسی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo