لیست اساتید و دروس
آرشیو دروس مدرسه فقاهت
زمان گزارش:1400/07/02_11:35:51
گزارش های آماری دروس
نمودارها تفکیک مکانی تفکیک درس - تعداد تفکیک درس - جلسات آمار کلی جدول
ردیف استاد نام کامل درس مبحث تعداد جلسات تعداد صوت تعداد متن تعداد عنوان مکان زبان
1 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی خارج فقه کتاب الصلاة 31 30 1 31 قم فارسی
2 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی خارج فقه فقه معاصر 26 26 0 12 قم-معاصر فارسی
3 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی خارج اصول مباحث الفاظ-بحث دلالت 27 25 1 15 قم-معاصر فارسی
4 ارزوني،يوسف الأستاذ السيد یوسف الأرزوني بحث الفقه بحث الفقه 186 180 165 165 بیروت عربي
5 ارسطا،محمدجواد استاد محمدجواد ارسطا خارج فقه فقه حقوق بشر 146 146 0 0 قم-معاصر فارسی
6 اسحاق‌نیا،سیدرضا استاد سیدرضا اسحاق‌نیا کلام و فلسفه اسفار جلد نهم 763 734 573 662 قم-کلام فارسی
7 اسحاق‌نیا،سیدرضا استاد سیدرضا اسحاق‌نیا کلام و فلسفه عرفان نظری 162 148 162 159 قم-کلام فارسی
8 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه باب الطهارة 1588 1538 1491 1467 مشهد فارسی
9 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه تلقیح مصنوعی 49 42 49 49 مشهد فارسی
10 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه بانکداری اسلامی 32 32 30 30 مشهد فارسی
11 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه السّحر 1 0 1 1 مشهد فارسی
12 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی الأستاذ مصطفي الأشرفي‌شاهرودي بحث الفقه کتاب الطهارة 366 0 365 337 مشهد عربي
13 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج اصول خارج اصول 1124 1119 861 860 مشهد فارسی
14 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی رجال کلیات 3 3 3 3 مشهد فارسی
15 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی تفسیر آیات اخلاقی 20 19 20 20 مشهد فارسی
16 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه اجتهاد و تقلید 459 425 330 262 قم فارسی
17 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی فلسفه علوم فلسفه تربیتی اسلام 13 13 0 0 قم فارسی
18 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه حب و بغض 821 821 102 102 قم فارسی
19 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه حب و بغض 113 113 112 112 قم فارسی
20 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج اصول حجیت قطع 707 707 258 243 قم فارسی
21 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی تفسیر تفسیر تربیتی 28 28 0 0 قم فارسی
22 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 698 643 594 588 قم فارسی
23 الزین،عبد المنعم الأستاذ الشيخ عبد المنعم الزین التفسیر سورة الفاتحة، البقرة 23 23 0 22 نجف-مساجد عربي
24 الهی‌زاده،محمدحسین استاد محمدحسین الهی‌زاده تفسیر تفسیر مقارن 149 149 52 36 مشهد-تفسیر فارسی
25 انصاریان،حسین استاد حسین انصاریان تفسیر تفسیر قرآن 51 51 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
26 ايرواني،باقر الأستاذ الشيخ باقر الايرواني بحث الفقه المكاسب المحرمة 1849 1838 1644 1648 نجف-عتبه علویه عربي
27 ايرواني،باقر الأستاذ الشيخ باقر الايرواني بحث الأصول الأصول العملية 1805 1792 1500 1508 نجف-عتبه علویه عربي
28 آل سنبل،نزار الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل بحث الأصول باب الاشتغال 241 241 229 229 نجف-مساجد عربي
29 آل‌راضي،هادي الأستاذ الشيخ هادي آل راضي بحث الفقه کتاب الدیات 1936 1925 960 1088 نجف-عتبه علویه عربي
30 آل‌راضي،هادي الأستاذ الشيخ هادي آل راضي بحث الأصول باب التعارض 1867 1861 957 1127 نجف-عتبه علویه عربي
31 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي بحث الفقه فقه الستر والنظر- طهارة الانسان- الغاء الخصوصية- اتحاد الافاق في ثبوت الهلال 430 430 8 83 قطیف عربي
32 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي الکلام و الفلسفة بحث الحديث 37 37 0 0 قطیف عربي
33 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي الکلام و الفلسفة الکلام و الفلسفة 20 20 0 20 قطیف عربي
34 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي بحث الأصول بحث الأصول 8 8 0 7 قطیف عربي
35 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي بحث الفقه قواعد الفقهيه 15 15 15 15 قطیف عربي
36 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي الرجال الرجال 7 7 0 7 قطیف عربي
37 برنجکار،رضا استاد رضا برنجکار کلام و فلسفه مبحث شرور 17 16 17 17 قم فارسی
38 بهجت،محمدتقی استاد محمدتقی بهجت خارج فقه باب جهاد 102 102 88 0 بزرگان معاصر فارسی
39 بهجت،محمدتقی استاد محمدتقی بهجت خارج اصول اصول عملیه 71 71 6 0 بزرگان معاصر فارسی
40 تبریزی،میرزا جواد مرحوم استاد میرزا جواد تبریزی خارج اصول خارج اصول 838 838 0 0 بزرگان معاصر فارسی
41 تبریزیان،عباس استاد عباس تبریزیان طب در روایات ریح- حجامت- فصد 450 446 256 372 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
42 تبریزیان،عباس استاد عباس تبریزیان طب در روایات ریح- حجامت- فصد 93 93 91 92 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
43 ترابی شهرضایی،اکبر مرحوم استاد اکبر ترابی‌شهرضایی خارج فقه بانکداری اسلامی 7 7 7 7 قم-معاصر فارسی
44 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی خارج فقه کتاب طهارت 79 78 3 79 قم-فقه معاصر فارسی
45 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی فقه معاصر بانکداری اسلامی 108 108 26 45 قم-فقه معاصر فارسی
46 ترابی،مرتضی Üstat Murteza Turabi کفایة الاصول Kifaye 71 71 0 0 ترکیه فارسی
47 ترابی،مرتضی Üstat Murteza Turabi کتاب المکاسب Mekasib 83 83 0 0 ترکیه فارسی
48 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی خارج اصول اقتضاء 223 221 85 156 قم-اصول معاصر فارسی
49 توکل،رحیم الأستاذ السيد رحيم التوکّل بحث الفقه کتاب الطهارة 821 785 800 795 قم-مدرسه خان فارسی
50 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی اخلاق مربیان تربیتی 134 134 134 134 ایران-استان‌ها فارسی
51 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی خارج فقه کتاب الطهارة 327 326 134 125 ایران-استان‌ها فارسی
52 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی خارج اصول اوامر 426 426 49 130 ایران-استان‌ها فارسی
53 جزایری،محمدعلی استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری خارج فقه کتاب الاجتهاد و التقلید- کتاب طهارت 1104 1101 655 660 ایران-استان‌ها فارسی
54 جزایری،محمدعلی استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری خارج اصول مبحث نواهی 1096 1043 778 823 ایران-استان‌ها فارسی
55 جوادی‌آملی،عبدالله استاد عبدالله جوادی‌آملی خارج فقه کتاب ارث 1549 1416 1357 1494 قم-مسجد اعظم فارسی
56 جوادی‌آملی،عبدالله استاد عبدالله جوادی‌آملی تفسیر سوره انسان تا طارق 1498 1492 1419 1419 قم-مسجد اعظم فارسی
57 جواهري،حسن الأستاذ الشيخ حسن الجواهري بحث الفقه كتاب الاجارة 1286 1284 863 983 نجف-مساجد عربي
58 جواهري،حسن الأستاذ الشيخ حسن الجواهري بحث الأصول بحث الأصول 1291 1286 255 375 نجف-مساجد عربي
59 جواهري،محمد الأستاذ الشيخ محمد الجواهري بحث الفقه کتاب النکاح 335 332 0 219 نجف-مساجد عربي
60 حائري،علی‌اکبر الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري بحث الفقه كتاب الخمس 652 649 107 118 نجف-مساجد عربي
61 حائري،علی‌اکبر الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري بحث الأصول اصول عملیه 514 513 66 67 نجف-مساجد عربي
62 حائري،علي‌رضا الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري بحث الفقه بحث الفقه 33 33 0 0 قم-عربی عربي
63 حائري،علي‌رضا الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري بحث الأصول حجیت ظواهر 897 884 437 434 قم-عربی عربي
64 حائري،کاظم الأستاذ السيدکاظم الحائري بحث الفقه بحث الفقه 106 106 0 0 قم-عربی عربي
65 حائري،کاظم الأستاذ السيدکاظم الحائري بحث الأصول بحث الأصول 38 38 0 0 قم-عربی عربي
66 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی‌آملی خارج فقه کتاب بیع 273 258 229 222 مشهد-مدارس فارسی
67 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی‌آملی خارج اصول باب اشتغال 304 286 261 261 مشهد-مدارس فارسی
68 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی‌آملی کلام و فلسفه تمهید القواعد 3 3 0 0 مشهد-مدارس فارسی
69 حسيني،مجتبی الأستاذ السيد مجتبی الحسيني بحث الفقه کتاب الصلاة-صلاة الجماعة 658 633 512 511 دمشق عربي
70 حسيني،مجتبی الأستاذ السيد مجتبی الحسيني التفسیر سورة الاسراء 207 171 158 156 دمشق عربي
71 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رسالة في مباحث الحمل 116 116 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
72 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اسفار جلد ششم 483 469 4 402 قم-مدرسه خان فارسی
73 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب اسرار الآیات - ملاصدرا 93 92 0 28 قم-مدرسه خان فارسی
74 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه الهیات شفا-مقالات 1 تا 10 296 296 21 295 قم-مدرسه خان فارسی
75 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح الاشارات نمط 7، 8، 9 و 10 1230 1184 108 1170 قم-مدرسه خان فارسی
76 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح حکمت اشراق 603 603 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
77 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رسالة الحدوث 69 68 0 22 قم-مدرسه خان فارسی
78 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کشف المراد 410 410 0 408 قم-مدرسه خان فارسی
79 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه خارج نفس 15 15 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
80 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه مبدء و معاد 47 47 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
81 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منازل السائرین 162 162 32 93 قم-مدرسه خان فارسی
82 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منطق شفا 294 294 0 258 قم-مدرسه خان فارسی
83 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منظومه 406 406 224 315 قم-مدرسه خان فارسی
84 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح حکمت منظومه 400 400 0 334 قم-مدرسه خان فارسی
85 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح المواقف 134 133 0 43 قم-مدرسه خان فارسی
86 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب الملة فارابی 15 15 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
87 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نفس الشفاء 57 57 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
88 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نهایة الدرایة(مرحوم کمپانی) 280 280 21 59 قم-مدرسه خان فارسی
89 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نجات - بخش نفس 10 10 0 10 قم-مدرسه خان فارسی
90 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اُکَر ثاوذوسیوس 2 0 2 2 قم-مدرسه خان فارسی
91 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کلام و فلسفه ( پرسش و پاسخ ) 19 19 17 19 قم-مدرسه خان فارسی
92 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله عشق 16 16 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
93 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله وجود 79 79 63 63 قم-مدرسه خان فارسی
94 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله سبیل الرشاد 15 15 0 15 قم-مدرسه خان فارسی
95 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صحیفه سجادیه 84 84 32 31 قم-مدرسه خان فارسی
96 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صحیفه سجادیه 19 19 4 17 قم-مدرسه خان فارسی
97 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شواهد الرّبوبیّه - بخش دوم 340 339 12 12 قم-مدرسه خان فارسی
98 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شوارق الإلهام(لاهيجي)- جلد پنجم - بخش دوم 1743 1718 682 576 قم-مدرسه خان فارسی
99 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه طبیعیات شفا 1730 1726 928 1319 قم-مدرسه خان فارسی
100 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه برهان شفا 661 660 424 413 قم-مدرسه خان فارسی
101 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صنعت شعر 36 36 0 33 قم-مدرسه خان فارسی
102 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله طلب و اراده 23 23 0 21 قم-مدرسه خان فارسی
103 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب تلویحات 24 24 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
104 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه طب روحانی - حکمت علمی 3 3 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
105 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح توحید صدوق(قاضی سعید) 802 802 90 335 قم-مدرسه خان فارسی
106 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه الذّریَعة الي مکارم الشّریعة 13 13 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
107 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه زبدة البیان 683 683 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
108 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم العقاید العقاید 40 40 0 0 نجف-مساجد عربي
109 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم بحث الفقه بحث الفقه 134 134 0 122 نجف-مساجد عربي
110 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم الکلام و الفلسفة بحث الکلام 138 138 10 10 نجف-مساجد عربي
111 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم بحث الأصول التعادل و التراجيح 136 136 0 119 نجف-مساجد عربي
112 حکیم،ریاض الأستاذ السید ریاض الحکیم بحث الفقه بحث الفقه 33 33 0 0 قم عربي
113 حکیم،ریاض الأستاذ السید ریاض الحکیم التفسیر التفسیر 30 30 0 0 قم عربي
114 حکیم،منذر استاد سید‌منذر حکیم خارج فقه فقه نظام جامع خانواده 301 288 108 114 قم-فقه موضوعی فارسی
115 حکیم،منذر الأستاذ السید منذر الحکیم تفسیر تفسیر 118 118 0 21 قم-فقه موضوعی فارسی
116 حکيم،حسین الأستاذ السيد حسین الحکیم بحث الفقه بحث الفقه 478 478 24 21 نجف-مساجد عربي
117 حکيم،حسین الأستاذ السيد حسین الحکیم بحث الأصول بحث الأصول 402 402 21 21 نجف-مساجد عربي
118 حکيم،عبدالمنعم الأستاذ السيد عبدالمنعم الحکيم بحث الفقه کتاب الصوم 283 272 221 220 نجف-مساجد عربي
119 حکيم،محمدسعید الأستاذ السيد محمدسعید الحکیم بحث الفقه كتاب النكاح 55 0 55 55 نجف-مساجد عربي
120 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه حقوق معنوی 147 140 55 93 قم-معاصر فارسی
121 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه فقه رسانه 32 32 8 19 قم-معاصر فارسی
122 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه کرونا 15 15 15 15 قم-معاصر فارسی
123 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه کتاب بیع- معاطات 235 233 102 125 قم-معاصر فارسی
124 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی نهج‌البلاغه حکمت اول 15 14 0 15 قم-معاصر فارسی
125 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج اصول نواهي 247 244 135 165 قم-معاصر فارسی
126 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی رجال رجال 10 10 0 5 قم-معاصر فارسی
127 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی تفسیر سوره حجر 140 140 0 59 قم-معاصر فارسی
128 خائفی،عبدالله استاد عبدالله خائفی خارج فقه خارج فقه 32 32 0 0 قم-فقه معاصر فارسی
129 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز بحث الفقه کتاب الصلاة 83 82 81 81 قطیف عربي
130 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز بحث الأصول بحث الأصول 79 78 78 78 قطیف عربي
131 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز القواعد الفقهية القواعد الفقهية 13 13 13 13 قطیف عربي
132 خزائلی،محمدعلی استاد محمدعلی خزائلی خارج فقه کتاب اطعمه و اشربه 162 157 111 150 قم فارسی
133 خزائلی،محمدعلی الأستاذ محمدعلی الخزائلی بحث الفقه الصید و الذباحة 10 0 10 10 قم عربي
134 خزائلی،محمدعلی استاد محمدعلی خزائلی کلام و فلسفه امامت 31 31 31 31 قم فارسی
135 خزائلی،محمدعلی استاد محمدعلی خزائلی خارج اصول اصل الاستصحاب 156 156 30 136 قم فارسی
136 خلخالی،محمدمهدی مرحوم استاد سید محمدمهدی موسوی‌خلخالی خارج اصول اصول عملیه 1010 992 580 573 مشهد فارسی
137 خمینی،روح‌الله امام خمینی خارج فقه کتاب الصلاة 85 84 82 85 بزرگان معاصر فارسی
138 خوئي،ابوالقاسم الأستاذ السید ابوالقاسم الخوئي بحث الفقه بحث الفقه 308 307 0 144 بزرگان معاصر عربي
139 درایتی،حمید استاد حمید درایتی خارج فقه مضاربه 286 267 273 274 مشهد-مدارس فارسی
140 درایتی،حمید استاد حمید درایتی خارج اصول مفاهیم 367 310 343 346 مشهد-مدارس فارسی
141 درایتی،محمد استاد محمد درایتی تفسیر تفسیر 24 24 24 24 مشهد-مدارس فارسی
142 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق الأخلاق جامع السعادات 16 16 16 15 قم-عربی عربي
143 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق الکلام و الفلسفة الفلسفة 11 11 0 1 قم-عربی عربي
144 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الفقه ولایة الفقیه 69 69 59 58 قم-عربی عربي
145 دماوندي،ابراهيم الأستاذ الشيخ ابراهيم الدماوندي بحث الفقه بحث الفقه 129 129 0 0 بیروت عربي
146 دهنين،علی الأستاذ الشيخ علي الدهنين الکلام و الفلسفة العقايد 22 22 0 0 قطیف عربي
147 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت 28 28 23 23 قم-کلام فارسی
148 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه مبانی اجتهاد در علم کلام 1532 1530 1023 1421 قم-کلام فارسی
149 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه آشنایی و درآمدی بر علم کلام 8 8 8 8 قم-کلام فارسی
150 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه شرح کشف المراد - بخش توحید 22 17 22 22 قم-کلام فارسی
151 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت خاصه 50 48 50 50 قم-کلام فارسی
152 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت کتاب المراجعات 242 241 242 242 قم-کلام فارسی
153 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد اخلاق اخلاق 6 6 0 6 ایران-استان‌ها فارسی
154 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد تفسیر منطق فهم قرآن 16 16 16 16 ایران-استان‌ها فارسی
155 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد فلسفه علوم فلسفه‌ی فرهنگ 47 47 47 47 ایران-استان‌ها فارسی
156 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد کلام و فلسفه فلسفه مضاف 6 6 0 1 ایران-استان‌ها فارسی
157 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد کلام و فلسفه فلسفه اصول فقه 28 28 0 28 ایران-استان‌ها فارسی
158 رشاد،علی‌اکبر الأستاذ علی‌اکبر رشاد فلسفه علوم فلسفة الأصول 103 0 103 103 ایران-استان‌ها عربي
159 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه فقه الحکومة 122 122 56 112 ایران-استان‌ها فارسی
160 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک 29 29 9 29 ایران-استان‌ها فارسی
161 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه فقه الحکومة 18 18 14 18 ایران-استان‌ها فارسی
162 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج اصول نواهی 772 770 380 530 ایران-استان‌ها فارسی
163 رضازاده،رجب‌علی استاد رجب‌علی رضازاده خارج فقه کتاب خمس 1093 951 1045 929 مشهد فارسی
164 رضازاده،رجب‌علی استاد رجب‌علی رضازاده خارج اصول استصحاب 1485 1483 1289 1298 مشهد فارسی
165 رضازاده،رجب‌علي الأستاذ رجب‌علي رضازاده بحث الفقه بحث الفقه 98 0 98 96 مشهد عربي
166 رضازاده،رجب‌علي الأستاذ رجب‌علي رضازاده بحث الأصول بحث الأصول 322 0 322 318 مشهد عربي
167 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه حرکت و زمان تطبیقی 14 14 0 0 مشهد-مدارس فارسی
168 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه حکمت متعالیه 14 14 0 0 مشهد-مدارس فارسی
169 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه درآمدی به نظام حکمت صدرایی 13 13 0 0 مشهد-مدارس فارسی
170 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الفقه کتاب الصلاة 1097 758 852 843 بیروت عربي
171 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الأصول بحث الاستصحاب 763 725 385 290 بیروت عربي
172 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي الرجال بحث الرجال 43 41 25 22 بیروت عربي
173 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری خارج فقه کتاب الحج 389 388 87 92 قم-فقه معاصر فارسی
174 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری خارج اصول بحث مفاهیم 1103 1090 154 154 قم-فقه معاصر فارسی
175 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری قواعد فقهیه قواعد عامه 290 288 35 35 قم-فقه معاصر فارسی
176 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری رجال رجال 44 44 0 1 قم-فقه معاصر فارسی
177 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج فقه آیات فقهی 1467 1464 1414 1292 قم-مسجد اعظم فارسی
178 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی کلام و فلسفه شبهات وهابیت 31 31 16 16 قم-مسجد اعظم فارسی
179 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج اصول الأمارات- أحكام القطع 1906 1891 1746 1501 قم-مسجد اعظم فارسی
180 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی تفسیر تفسیر 192 192 126 146 قم-مسجد اعظم فارسی
181 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی کلام و فلسفه شبهات وهابیت 32 32 31 31 قم-مسجد اعظم فارسی
182 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الفقه كتاب الطهارة 629 628 308 299 نجف-مساجد عربي
183 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الفقه فقه الاقتصاد 180 180 17 17 نجف-مساجد عربي
184 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الأصول بحث الأصول 450 450 238 238 نجف-مساجد عربي
185 سبيتي،يوسف الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي بحث الفقه كتاب الصيد والذباحة 503 479 458 417 بیروت عربي
186 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند الکلام و الفلسفة بحث التوحید 1748 1746 0 832 نجف-عتبه علویه عربي
187 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند بحث الفقه المكاسب المحرمة 1704 1690 1077 1326 نجف-عتبه علویه عربي
188 سند،محمد استاد شيخ محمد السند کلام و فلسفه معراج 49 49 0 0 نجف-عتبه علویه فارسی
189 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند بحث الأصول باب التعارض 1715 1699 824 1021 نجف-عتبه علویه عربي
190 سند،محمد استاد شيخ محمد السند کلام و فلسفه رجعت 4 4 0 0 نجف-عتبه علویه فارسی
191 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند التفسیر التفسیر 1399 1394 79 649 نجف-عتبه علویه عربي
192 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الفقه کتاب الصوم 1023 1021 31 340 بیروت عربي
193 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الأصول الاصول اعلملية 1082 1082 64 408 بیروت عربي
194 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الفقه قواعد الفقهيه 95 94 0 71 بیروت عربي
195 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان کلام و فلسفه عالم ذر 22 22 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
196 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی اخلاق اخلاق 32 32 0 0 قم فارسی
197 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج فقه کتاب الحدود 425 413 352 348 قم فارسی
198 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی فقه معاصر مسائل مستحدثه 44 42 38 40 قم فارسی
199 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج اصول حجج عقلیه 209 194 196 197 قم فارسی
200 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج فقه قواعد فقهیه 41 40 37 31 قم فارسی
201 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی رجال رجال 12 12 0 0 قم فارسی
202 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی اخلاق صحیفه سجادیه 25 25 0 0 قم فارسی
203 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی تفسیر تفسیر 5 5 0 0 قم فارسی
204 شاهرودی،محمود مرحوم استاد سید محمود هاشمی‌شاهرودی خارج فقه کتاب الحج 624 615 550 415 قم فارسی
205 شاهرودی،محمود مرحوم استاد سید محمود هاشمی‌شاهرودی خارج اصول بحث الفاظ 623 620 520 448 قم فارسی
206 شاهرودي،محمود الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي بحث الأصول مقدمه واجب 55 0 55 5 قم عربي
207 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه کتاب بیع 567 548 511 503 قم-مدارس فارسی
208 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه خارج فقه 49 0 49 46 قم-مدارس فارسی
209 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه ولایت فقیه 16 10 16 10 قم-مدارس فارسی
210 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج اصول احتیاط 561 492 551 552 قم-مدارس فارسی
211 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج اصول اصول عملیه 49 0 49 49 قم-مدارس فارسی
212 شبیری،محمدجواد استاد سید محمدجواد شبیری‌زنجانی خارج فقه کتاب طلاق 446 336 334 313 قم-رجال فارسی
213 شبیری،محمدجواد استاد سید محمدجواد شبیری‌زنجانی خارج اصول اصول عملیه 531 411 415 403 قم-رجال فارسی
214 شبیری،محمدجواد استاد سید محمدجواد شبیری‌زنجانی رجال رجال 93 92 90 23 قم-رجال فارسی
215 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری‌زنجانی خارج فقه کتاب مضاربه 2117 1452 2075 1678 قم-مسجد اعظم فارسی
216 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری‌زنجانی خارج اصول بحث استصحاب 210 210 210 209 قم-مسجد اعظم فارسی
217 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری‌زنجانی رجال رجال 42 41 40 40 قم-مسجد اعظم فارسی
218 شوپایی،حسین استاد حسین شوپایی خارج اصول اصول عملیه 117 117 117 117 قم-مدارس فارسی
219 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی فقه معاصر محرمات 1908 1896 726 725 قم-مدارس فارسی
220 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی فقه معاصر محرمات 116 110 103 103 قم-مدارس فارسی
221 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه بانکداری اسلامی 14 12 14 14 قم-مدارس فارسی
222 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج اصول مباحث الفاظ 1046 1026 767 768 قم-مدارس فارسی
223 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه قواعد فقهیه-قاعده‌ی الزام 16 15 16 16 قم-مدارس فارسی
224 صادقی،میرزا‌مهدی مرحوم استاد میرزا ‌مهدی صادقی (ره) نهج‌البلاغه حکمت‌ها 750 747 6 748 مشهد-مدارس فارسی
225 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج فقه خارج فقه 36 36 28 28 افغانستان فارسی
226 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج اصول حلقات شهید صدر 297 297 0 0 افغانستان فارسی
227 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج اصول خارج اصول 38 38 3 3 افغانستان فارسی
228 ضیائی،حسن استاد سید حسن ضیائی طب در روایات طب در روایات 1154 1153 426 727 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
229 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب بحث الفقه باب الوضوء 412 407 403 376 بیروت عربي
230 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب الکلام و الفلسفة الکلام 10 10 0 0 بیروت عربي
231 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب بحث الأصول بحث المفاهیم 485 476 464 463 بیروت عربي
232 طباطبایی،محمدکاظم استاد سید محمدکاظم طباطبایی حدیث حدیث شناسی 12 12 4 4 قم-حدیث شناسی فارسی
233 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی خارج فقه خارج فقه 33 33 0 0 قم-کلام فارسی
234 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه کلام 834 834 0 16 قم-کلام فارسی
235 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه مقتل شناسی 7 7 0 0 قم-کلام فارسی
236 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه مهدویت 875 843 595 458 قم-کلام فارسی
237 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی خارج اصول خارج اصول 13 13 0 0 قم-کلام فارسی
238 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه کتاب بیع 602 601 438 440 قم-فقه موضوعی فارسی
239 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه نماز جمعه 56 56 45 54 قم-فقه موضوعی فارسی
240 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه جهاد 12 12 0 0 قم-فقه موضوعی فارسی
241 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج اصول اوامر 329 329 321 319 قم-فقه موضوعی فارسی
242 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج اصول استصحاب 237 236 187 223 قم-فقه موضوعی فارسی
243 عابدی،احمد استاد احمد عابدی تفسیر جلد اول مجمع البیان 262 261 0 171 قم-فقه موضوعی فارسی
244 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی اخلاق اخلاق 5 4 1 5 قم-معاصر فارسی
245 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی خارج فقه کتاب صلات 2 2 1 2 قم-معاصر فارسی
246 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی خارج فقه بانکداري اسلامي و معاملات جديد 177 177 176 177 قم-معاصر فارسی
247 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی حدیث حديث‌خوانی 11 11 4 10 قم-معاصر فارسی
248 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی خارج اصول خارج اصول براساس الفائق 41 41 37 38 قم-معاصر فارسی
249 عباسی‌خراسانی،هادی استاد هادی عباسی‌خراسانی تفسیر تفسیر ترتیبی 132 131 92 131 قم-معاصر فارسی
250 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید بحث الفقه الاجتهاد و التقليد 89 87 60 60 دمشق عربي
251 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید بحث الأصول بحث التعارض 67 66 59 59 دمشق عربي
252 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید القواعد الفقهية القواعد الفقهية 26 25 16 16 دمشق عربي
253 علم‌الهدی،احمد استاد سیداحمد علم‌الهدی تفسیر آیات سياسي، اجتماعي 93 88 68 47 مشهد-تفسیر فارسی
254 علم‌الهدی،محمدصادق استاد سید محمدصادق علم‌الهدی خارج فقه روش شناسی درس خارج 5 5 0 0 مشهد فارسی
255 علوی،بروجردی استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی خارج فقه کتاب الحج 753 733 664 660 قم فارسی
256 علوی،بروجردی استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی خارج اصول اصول عملیه 755 731 657 656 قم فارسی
257 فاضل‌لنکرانی،محمدجواد استاد محمدجواد فاضل‌لنکرانی خارج فقه کتاب حج 112 104 72 72 قم فارسی
258 فاضل‌لنکرانی،محمدجواد استاد محمدجواد فاضل‌لنکرانی خارج اصول خارج اصول 115 111 23 13 قم فارسی
259 فاضلي،سلطان الأستاذ الشيخ سلطان الفاضلي بحث الفقه بحث الفقه 210 210 6 6 کربلا عربي
260 فاضلي،سلطان الأستاذ الشيخ سلطان الفاضلي بحث الأصول بحث الأصول 211 211 6 6 کربلا عربي
261 فرحانی،عبدالکریم استاد عبدالکریم فرحانی خارج اصول مبحث اوامر 153 153 152 152 قم-مدارس فارسی
262 فرحناکی،حسین استاد حسین فرحناکی خارج اصول قطع 52 32 32 32 مشهد فارسی
263 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الفقه کتاب الطلاق 660 648 617 604 بیروت عربي
264 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الأصول بحث المفاهیم 668 658 627 624 بیروت عربي
265 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله الرجال بحث الرجال 112 110 112 111 بیروت عربي
266 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی خارج فقه مکاسب محرمه-مبحث غیبت 373 373 371 370 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
267 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی بحث الفقه مکاسب محرمه-مبحث غیبت 159 0 159 159 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
268 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی حدیث شرح کتاب چهل حدیث امام(ره) 83 83 81 81 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
269 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی خارج اصول مقدمات علم اصول 368 368 361 361 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
270 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی بحث الأصول بحث الأصول 185 0 185 163 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
271 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی تفسیر سوره بقره 85 85 83 83 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
272 فیاض،محمداسحاق الأستاذ الشيخ محمداسحاق الفیاض بحث الفقه کتاب الحج 904 885 637 642 نجف عربي
273 فیاض،محمداسحاق الأستاذ الشيخ محمداسحاق الفیاض بحث الأصول المباحث الاصولية 885 881 574 582 نجف عربي
274 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه اسفار 1995 1903 718 790 قم-کلام فارسی
275 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه بدایة الحکمة 203 203 102 102 قم-کلام فارسی
276 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه مبانی حکمت متعالیه 119 119 35 34 قم-کلام فارسی
277 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه نهایة الحکمة 161 161 42 161 قم-کلام فارسی
278 گرایلی،حسین استاد حسین گرایلی تفسیر آیات اخلاقی 61 59 38 16 مشهد-تفسیر فارسی
279 گلپایگانی،محمدرضا استاد محمدرضا گلپایگانی(ره) خارج فقه خارج فقه 366 366 0 0 بزرگان معاصر فارسی
280 گنجی،مهدی استاد مهدی گنجی خارج فقه کتاب الطهارة 540 530 351 352 قم-مدارس فارسی
281 گنجی،مهدی استاد مهدی گنجی خارج اصول مقدمات علم اصول 672 657 569 550 قم-مدارس فارسی
282 گنجی‌اشتهاردی،حسین استاد حسین گنجی‌اشتهاردی کلام و فلسفه امامت خاصه 95 95 0 94 قم-مدارس فارسی
283 محسنی،آصف استاد آصف محسنی کلام و فلسفه عقائد 80 80 0 80 افغانستان فارسی
284 محمدی،صادق استاد سید صادق محمدی خارج فقه فقه پزشکی 82 70 61 69 قم فارسی
285 محمدی‌ری‌شهری،محمد استاد محمد محمدی‌ری‌شهری اخلاق اخلاق 9 9 0 0 ایران-استان‌ها فارسی
286 محمدی‌ری‌شهری،محمد استاد محمد محمدی‌ری‌شهری خارج فقه کتاب الحج 819 817 636 632 ایران-استان‌ها فارسی
287 محمدی‌ری‌شهری،محمد استاد محمد محمدی‌ری‌شهری تفسیر تفسیر 429 399 87 308 ایران-استان‌ها فارسی
288 محمدی‌قائینی،محمد استاد محمد محمدی‌قائینی خارج فقه کتاب القضا 501 497 450 433 قم-مدارس فارسی
289 محمدی‌قائینی،محمد استاد محمد محمدی‌قائینی خارج فقه احکام پزشکی 87 86 86 86 قم-مدارس فارسی
290 محمدی‌قائینی،محمد استاد محمد محمدی‌قائینی خارج اصول الأوامر 792 785 690 580 قم-مدارس فارسی
291 مددی،احمد استاد سیداحمد مددی خارج فقه بحث معاطات 323 322 207 207 قم-مدارس فارسی
292 مددی،سیدمحمود استاد سید محمود مددی خارج اصول اصول العملیة/الإستصحاب 589 525 520 520 قم-مدارس فارسی
293 مدرسي،محمدتقی الأستاذ السید محمدتقی المدرسي بحث الفقه كتاب صلاة 504 499 251 340 کربلا عربي
294 مدرسي،محمدتقی الأستاذ السید محمدتقی المدرسي التفسیر سورة آل عمران 932 931 29 584 کربلا عربي
295 مرتضوی،حسن استاد سید حسن مرتضوی خارج فقه شکیات نماز 1720 1711 1147 1336 مشهد فارسی
296 مرتضوی،عبدالهادی استاد سیدعبدالهادی مرتضوی خارج فقه خارج فقه 258 0 258 248 مشهد فارسی
297 مرتضوی،عبدالهادی استاد سیدعبدالهادی مرتضوی خارج اصول خارج اصول 250 106 250 250 مشهد فارسی
298 مروارید،محمد استاد محمد مروارید خارج اصول بحث مفاهیم 176 0 176 83 مشهد-تفسیر فارسی
299 مروارید،محمد استاد محمد مروارید تفسیر آیات الاحکام 37 35 33 25 مشهد-تفسیر فارسی
300 مروارید،مهدی استاد مهدی مروارید تفسیر آیات الاحکام 100 92 74 0 مشهد-تفسیر فارسی
301 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی خارج فقه خارج فقه 1398 1388 1171 1010 قم-مدرسه فیضیه فارسی
302 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی خارج اصول بحث اوامر 1099 1089 1048 1046 قم-مدرسه فیضیه فارسی
303 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی رجال رجال 50 49 15 0 قم-مدرسه فیضیه فارسی
304 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی تفسیر تفسیر 90 87 42 41 قم-مدرسه فیضیه فارسی
305 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری اخلاق اخلاق 102 102 74 102 ایران-استان‌ها فارسی
306 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری خارج فقه کتاب الصلاة 1976 1915 1671 1550 ایران-استان‌ها فارسی
307 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری خارج اصول خارج اصول 1128 1074 777 870 ایران-استان‌ها فارسی
308 مقتدایی،مرتضی استاد مرتضی مقتدایی اخلاق گناهان کبیره 9 9 9 9 قم فارسی
309 مقتدایی،مرتضی استاد مرتضی مقتدایی خارج فقه كتاب الإجارة 2089 2078 913 783 قم فارسی
310 مقتدایی،مرتضی استاد مرتضی مقتدایی مهدویت اعتقاد به ظهور امام زمان (عج) 5 5 5 5 قم فارسی
311 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی خارج فقه چکیده درس 69 0 69 69 قم-مسجد اعظم فارسی
312 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 2431 1746 2428 2173 قم-مسجد اعظم فارسی
313 مکارم،ناصر الأستاذ ناصر مکارم‌الشيرازي بحث الفقه بحث الفقه 308 0 307 294 قم-مسجد اعظم عربي
314 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی فقه معاصر حیل شرعی 24 24 24 24 قم-مسجد اعظم فارسی
315 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی فقه معاصر مسائل مستحدثه 75 74 75 75 قم-مسجد اعظم فارسی
316 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی خارج اصول خارج اصول 450 450 0 0 قم-مسجد اعظم فارسی
317 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی تفسیر تفسیر 26 26 26 26 قم-مسجد اعظم فارسی
318 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي الکلام و الفلسفة الفلسفة 37 35 36 35 بیروت عربي
319 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث الفقه بحث الفقه 366 365 115 114 بیروت عربي
320 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث الأصول بحث الأصول 454 448 257 257 بیروت عربي
321 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث التاريخ بحث التاريخ 29 29 27 24 بیروت عربي
322 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي الطب في الروايات الطب في الروايات 10 10 0 0 بیروت عربي
323 ملکوتی،مسلم مرحوم استاد مسلم ملکوتی خارج فقه خارج فقه 265 265 1 0 قم فارسی
324 موسوی‌شاهرودی،محمد استاد سیدمحمد موسوی‌شاهرودی تفسیر آیات اخلاقی 12 6 12 0 مشهد-تفسیر فارسی
325 موسوي،حيدر الأستاذ السید حیدر الموسوي بحث الفقه صلاة المسافر 1064 1057 507 548 بیروت عربي
326 موسوي،حيدر الأستاذ السید حیدر الموسوي بحث الأصول بحث الأصول 964 953 262 301 بیروت عربي
327 نجفي،بشير الأستاذ الشيخ بشير النجفي بحث الفقه کتاب الصلاة 1618 1616 217 506 نجف عربي
328 نجفي،بشير الأستاذ الشيخ بشير النجفي بحث الأصول بحث الأصول 1620 1610 200 484 نجف عربي
329 نمر،جعفر الأستاذ السید جعفر النمر بحث الفقه بحث الفقه 17 17 0 0 قطیف عربي
330 نمر،جعفر الأستاذ السید جعفر النمر بحث الأصول بحث الأصول 37 37 0 0 قطیف عربي
331 نوری‌همدانی،حسین استاد حسین نوری‌همدانی خارج فقه کتاب الارث - کتاب الصلاة 1410 1382 1388 1383 قم-مسجد اعظم فارسی
332 یزدی،محمد مرحوم استاد محمد یزدی خارج فقه ولایت فقیه 635 632 191 192 قم فارسی
333 یزدی،محمد مرحوم استاد محمد یزدی خارج فقه مسائل مستحدثه 9 9 0 0 قم فارسی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo