آرشیو سال 96-95 درس خارج اصول
حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
حج و عمره ي ...96/03/01
آيه ي حج96/02/31
آيه ي تمتع96/02/30
آيه ي خمس و...96/02/27
آيه ي خمس96/02/26
آيه ي وصيت و...96/02/25
آيه ي وصيت96/02/24
مهريه ي زن ه...96/02/23
آيه ي متعه و ...96/02/20
بررسي حكم ...96/02/19
بررسي آيه ي ...96/02/18
بررسي آيه ي ...96/02/17
96/02/16
بررسي آيه ي ...96/02/13
آيه ي وضو و آ...96/02/12
آيه هاي مجمل96/02/11
رفع اجمال از آ...96/02/09
مجمَل و مبيَّن96/02/06
حمل مطلق بر...96/02/04
حمل مطلق بر...96/02/02
اقسام حمل م...96/01/30
تقدم مقيد بر م...96/01/29
انصراف و حمل...96/01/28
مقدمات حكمت96/01/27
النكرة و اينكه آ...96/01/26
مفرد و جمع م...96/01/21
اسم جنس و ...96/01/20
لا بشرط مقس...96/01/19
بداء و مطلق و ...96/01/16
بداء96/01/15
بداء96/01/14
نسخ در قرآن96/01/09
نسخ در قرآن96/01/08
نسخ96/01/07
نسخ96/01/06
مجهول بودن ز...95/12/25
تقدم عام يا خا...95/12/24
تخصيص قرآن ...95/12/23
تخصيص قرآن ...95/12/22
وقوع استثناء ...95/12/21
تخصيص عام با...95/12/18
تخصيص عام با...95/12/17
تخصيص عام با...95/12/16
برگشت ضمير ...95/12/15
ثمرات بحث در ...95/12/14
خطابات قرآني95/12/09
خطابات شفاهيه95/12/08
فحص از مخص...95/12/07
فحص از مخصص95/12/04
روشن كردن ...95/12/03
احراز فرد مش...95/12/02
استصحاب عد...95/12/01
تمسك به عام ...95/11/30
شبهه ي مصدا...95/11/27
شبهه ي مصدا...95/11/26
تمسك به عام ...95/11/20
تمسك به عام ...95/11/19
تمسك به عام ...95/11/18
حجيّت عام بعد...95/11/17
حجيّت عام در ...95/11/16
حجيّت عام در ...95/11/13
حقيقت بودن ع...95/11/12
ادوات عموم و ...95/11/11
ادوات عموم95/11/10
فرق عام و اط...95/11/09
مباحث مقدما...95/11/06
تعريف عام95/11/05
مفهوم لقب95/11/04
مفهوم حصر و ...95/11/03
انما و بل اضرابيه95/11/02
مفهوم حصر در...95/10/29
مفهوم حصر95/10/28
مفهوم غايت و ...95/10/27
مفهوم غايت95/10/26
مفهوم وصف و ...95/10/25
ادله ي مثبتين...95/10/22
مفهوم وصف95/10/20
ميزان در اخذ م...95/10/19
تداخل مسببات95/10/18
تداخل اسباب95/10/15
تداخل اسباب ...95/10/14
تداخل اسباب ...95/10/13
اذا تعدد الشرط...95/10/12
اذا تعدد الشرط...95/10/11
سؤال و جوابي...95/10/08
مفهوم شرط95/10/07
مفهوم جمله ...95/10/06
مفهوم جمله ...95/10/05
مباحث مقدما...95/10/04
بحث هاي مقد...95/10/01
اصطلاحات مفا...95/09/30
بررسي كلام ا...95/09/29
نهي در معاملات95/09/28
نهي در عبادات...95/09/24
نهي در عبادات95/09/23
اصل اولي فقه...95/09/22
صحت در عبادا...95/09/21
دلالت نهي بر ...95/09/20
ملازمه ي نهي...95/09/17
انائين مشتبهين95/09/16
انائين مشتبهين95/09/15
تنبيهات اجتما...95/09/14
حكم نماز هنگا...95/08/26
حكم خروج از ز...95/08/25
نماز مضطر در ز...95/08/24
ادله ي قائلين ...95/08/23
ادله ي قائلين ...95/08/22
ادله ي قائلين ...95/08/19
ادله ي قائلين ...95/08/18
ادله ي قائلين ...95/08/16
ثمرات مسأله ...95/08/15
ثمرات مسأله ...95/08/12
نظريه ي محق...95/08/11
مقدمات بحث ا...95/08/10
مقدمات بحث ا...95/08/09
اجتماع امر و ...95/08/05
مبحث امر بعد ...95/08/04
امر به امر95/08/03
قضاء به امر او...95/08/02
واجب كفايي و...95/08/01
واجب كفايي95/07/28
واجب كفايي95/07/27
واجب تخييري ...95/07/26
حقيقت واجب ...95/07/07
تصوير واجب تخ...95/07/06
بقاء جواز بعد از...95/07/05
تعلق امر به ط...95/07/04
تعلق امر به ط...95/07/03
فروعات ترتّب و...95/06/31
تقريباتي براي ...95/06/29
اشكال محقق ...95/06/28
اشكال محقق ...95/06/27
ترتّب95/06/24
ترتّب95/06/23
ثمره ي بحث ...95/06/21
نهي از ضد95/06/20
نهي از ضد خاص95/06/17
ضد خاص95/06/16
نهي از ضد عام95/06/15
نهي از ضد95/06/14

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo