آرشیو سال 95-94 درس طب در روایات -طب در روایات
استاد عباس تبریزیان
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ادامه بحث درمان غلبه‌ي طبائ... 95/03/05
ادامه بحث درمان طبائع چهارگ... 95/03/04
درمان غلبه‌ي طبائع چهارگانه... 95/03/03
ادامه بحث درمان طبائع چهارگ... 95/02/29
ادامه بحث درمان غلبه‌ي طبائ... 95/02/28
ادامه بحث درمان غلبه‌ي طبائ... 95/02/27
طبائع چهارگانه و علائم غلبه... 95/02/26
علائم غلبه دم – علائم غلبه ... 95/02/22
طبائع چهارگانه – مزاج پايه ... 95/02/21
ادامه بحث داروي شافيه 95/02/19
ادامه داروي شافيه موسي بن ع... 95/02/18
داروي شافيه موسي ع 95/02/13
ادامه داروي جامع – مركب شش 95/02/12
مركب چهار – داروي جامع امام... 95/02/11
غمز و تمريخ – سعوط – مركب يك 95/02/05
داروي آمادگي رحم – داروي گر... 95/01/28
سويق 95/01/24
داروي صفرابر – درمان با است... 95/01/23
ادامه بحث داغ كردن – تنقيه(... 95/01/21
درمان با گوشت – روغن زيتون ... 95/01/17
درمان با سنجد – درمان با ع... 95/01/16
درمان با انار – درمان با به 95/01/15
داروي مركب سه – درمان با مويز 94/12/18
داروي مركب دو – درمان با سيب 94/12/17
داروي جامع - ادامه بحث درما... 94/12/16
درمان با انار - درمان با سيب 94/12/15
داروي تقويت عصب – درمان با ... 94/12/11
برگ چغندر – بادنجان 94/12/10
داروي هوش – ادامه بحث كاسني... 94/12/09
شنبليله – آويشن – كاسني 94/12/08
ادامه بحث هليله – قِسط – ثف... 94/12/01
سناي مكي – هليله 94/11/28
ادامه بحث سياهدانه - اسپند 94/11/26
درمان با سياهدانه 94/11/25
داروي باه زنان – شير درماني... 94/11/24
داروي خواب آور – شير درماني 94/11/19
داروي صرع – تنبيهات تربت ام... 94/11/18
داروي طُرَيفِل – ادامه بحث ... 94/11/14
داروي باه مردان – ادامه بحث... 94/11/13
ادامه بحث درمان با نمك – تر... 94/11/12
داروي معده – ادامه بحث درما... 94/11/11
داروي فتق – داروي انفيه اسل... 94/11/10
داروي سرد كننده – درمان با ... 94/11/06
داروي شيرافزا – ادامه درمان... 94/11/05
شيرين درماني – درمان با عسل 94/10/30
داروي سياتيك – سؤر مومن – آ... 94/10/29
داروي گوش – آب نيسان – تگرگ... 94/10/23
داروي امام كاظم(ع) – ادامه ... 94/10/22
داروي سودابر – ادامه بحث در... 94/10/21
قرص مفاصل – درمان با دعا 94/10/20
داروي قند – ادامه درمان با ... 94/10/19
درمان پوسيدگي و خرابي عصب د... 94/10/16
درمان با نشره – درمان با تم... 94/10/15
داروي صاف كننده خون – درمان... 94/10/06
ادامه بحث دعا درماني 94/10/02
ادامه بحث درمان با نماز – د... 94/10/01
ادامه بحث درمان با كلمه – ذ... 94/09/28
ادامه بحث عدم درمان با حرام... 94/09/10
ادامه بحث خطوط كلي درمان – ... 94/09/09
ادامه بحث خطوط كلي درمان 94/09/08
اختيار طبيب – خطوط كلي درمان 94/09/07
لزوم درمان بيماري – زمان و ... 94/09/06
اعتقاد در درمان – روش هاي ا... 94/09/05
ادامه بحث پرهيز – خوردن بيم... 94/09/04
درمان با حرام – استفاده از ... 94/09/03
ادامه بحث مقدمه طب اسلامي –... 94/09/02
ادامه بحث مقدمات – بيمارستا... 94/09/01
مقدمه طب اسلامي 94/08/27

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo