◄ تقریرنویسی
° ضرورت نخست
° ضوابط نگارش
 
◄ الگوی پاورقی
° لینک پاورقی‌
° ساخت پاورقی
° پاورقی‌های پرتعداد
 
◄ ضوابط رنگ‌ بندی
○ رنگ‌بندی (دستی)
○ رنگ‌بندی (پلاگین)
 
◄ یادآوری
° نمادها (Symbols)
° سرصفحه (Header)
° کد شدن پاورقی
° نام‌گذاری فایل‌ها
° شماره‌گذاری فایل‌ها
° مقصد فایل‌ها

ضرورت نخست


اصل مهم در تقریرنویسی، شیوایی و قابل فهم بودن متن است و البته این مهم نباید به بهای حذف مطالب علمی درس - ولو اندک و جزیی – به دست آید.

از آنجایی که سلیقه‌های مختلفی در تقریرنویسی وجود دارد بهتر است شیوه تقریرنویسی هر مقرر به تأیید مدرس محترم برسد.

در تقریر‌نویسی سه شیوه ممکن است پیاده شود:

1. عین گفتار مانند درس تفسیر آیت‌الله جوادی آملی

2. ویرایش مطالب ضروری مانند درس فقه آیت‌الله سبحانی

3. ویراستاری با حفظ مطالب مانند درس اصول آیت‌الله سبحانی و فقه آیت‌الله مکارم
تقریرنویسی ►► مطلب قبلی مطلب بعدی ◄◄ چارچوب و ضوابط نگارش

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo