◄ تقریرنویسی
° ضرورت نخست
° ضوابط نگارش
 
◄ الگوی پاورقی
° لینک پاورقی‌
° ساخت پاورقی
° پاورقی‌های پرتعداد
 
◄ ضوابط رنگ‌ بندی
○ رنگ‌بندی (دستی)
○ رنگ‌بندی (پلاگین)
 
◄ یادآوری
° نمادها (Symbols)
° سرصفحه (Header)
° کد شدن پاورقی
° نام‌گذاری فایل‌ها
° شماره‌گذاری فایل‌ها
° مقصد فایل‌ها

سرصفحه

به منظور مشخص شدن محتوای متن‌های ارسالی از سوی مقررین، لازم است که در صفحه هرفایل مشخصات متن طبق الگوی زیر مثبت گردد. بدین منظور مطابق دستورالعمل تصویری زیر عمل کنید:

نام استاد، نام درس، تاریخ، روز

مثال:
درس فقه – آیت الله مکارم شیرازی – شنبه – 23-06-92
الاستاذ الشيخ اية الله محمد اسحاق الفياض - بحث الاصول - 01-11-1434 - یوم الاحد

نمادها (Symbols) ►► مطلب قبلی مطلب بعدی ◄◄ کد شدن پاورقی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo