◄ تقریرنویسی
° ضرورت نخست
° ضوابط نگارش
 
◄ الگوی پاورقی
° لینک پاورقی‌
° ساخت پاورقی
° پاورقی‌های پرتعداد
 
◄ ضوابط رنگ‌ بندی
○ رنگ‌بندی (دستی)
○ رنگ‌بندی (پلاگین)
 
◄ یادآوری
° نمادها (Symbols)
° سرصفحه (Header)
° کد شدن پاورقی
° نام‌گذاری فایل‌ها
° شماره‌گذاری فایل‌ها
° مقصد فایل‌ها

راهنمای نام‌گذاری فایل‌های صوتی

وقتی ماوس را برروی آیکون جلسه‌ای قرار می‌دهید، نام فایل در انتهای صفحه نمایش داده می‌شود.

در این تصویر آخرین جلسه 930 و تاریخ شمسی 920706 می‌باشد.

در این تصویر آخرین جلسه 929 و تاریخ شمسی 920702 می‌باشد.

هرگاه درسی را می‌خواهید شماره گذاری کنید، ماوس را برروی جلسه آخر ببرید تا آخرین شماره را تشخیص دهید سپس شماره درس را وارد کنید.


همان طوری که در تصویر بالا می‌بینید برای دو تاریخ 930702 و 930706، شماره جلسه 929 تکرار شده است. لذا باید قبل از ارسال، از صحت نام‌گذاری تاریخ و شماره جلسه مطمئن شوید.
نام‌گذاری فایل‌ها ►► مطلب قبلی مطلب بعدی ◄◄ مقصد فایل‌های ارسالی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo