◄ تقریرنویسی
° ضرورت نخست
° ضوابط نگارش
 
◄ الگوی پاورقی
° لینک پاورقی‌
° ساخت پاورقی
° پاورقی‌های پرتعداد
 
◄ ضوابط رنگ‌ بندی
○ رنگ‌بندی (دستی)
○ رنگ‌بندی (پلاگین)
 
◄ یادآوری
° نمادها (Symbols)
° سرصفحه (Header)
° کد شدن پاورقی
° نام‌گذاری فایل‌ها
° شماره‌گذاری فایل‌ها
° مقصد فایل‌ها

نام‌گذاری فایل‌ها (الگوی نام‌گذاری فایل‌ها جهت ارسال)


در خصوص تقریر دروس عربی، نام‌گذاری فایل Word ارسالی مطابق الگوی زیر صورت می‌گیرد؛

• 130403_340522_817

• میلادی_قمری_شماره

▪ عدد سمت راست، نمایانگر تاریخ میلادی؛ عدد وسط، نمایانگر تاریخ قمری و عدد سمت چپ، نمایانگر شماره جلسه است که با "خط پایین ( _ ) از هم جدا می‌شوند.

در خصوص تقریر دروس فارسی، نام‌گذاری فایل Word ارسالی مطابق الگوی زیر صورت می‌گیرد؛

• 920822_001

• شمسی_شماره

▪ عدد سمت راست، نمایانگر تاریخ شمسی؛ و عدد سمت چپ، نمایانگر شماره جلسه است که با "خط پایین ( _ ) از هم جدا می‌شوند.

کد شدن پاورقی ►► مطلب قبلی مطلب بعدی ◄◄ شماره‌گذاری فایل‌ها

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo