◄ تقریرنویسی
° ضرورت نخست
° ضوابط نگارش
 
◄ الگوی پاورقی
° لینک پاورقی‌
° ساخت پاورقی
° پاورقی‌های پرتعداد
 
◄ ضوابط رنگ‌ بندی
○ رنگ‌بندی (دستی)
○ رنگ‌بندی (پلاگین)
 
◄ یادآوری
° نمادها (Symbols)
° سرصفحه (Header)
° کد شدن پاورقی
° نام‌گذاری فایل‌ها
° شماره‌گذاری فایل‌ها
° مقصد فایل‌ها

یکی از نمادهایی که در متون تقریر مورد استفاده قرار می‌گیرد، مربوط به آیات قرآن کریم است. طبق استاندارد تعیین شده آیات قرآنی باید در میان ﴿ ﴾ واقع گردند. بدین منظور مطابق دستورالعمل تصویری زیر عمل کنید.یادآوری ►► مطلب قبلی مطلب بعدی ◄◄ سرصفحه (Header)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo