آرشیو سال 96-95 درس خارج اصول-خارج اصول
استاد محمدجواد فاضل‌لنکرانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تحقيق حضرت استاد در بحث 95/08/15
خلاصه مباحث گذشته 95/08/12
كلام محقق نائيني در بحث 95/08/11
خلاصه بحث گذشته (اشكال ثبوت... 95/08/10
خلاصه مباحث گذشته 95/08/09
خلاصه مباحث گذشته 95/08/05
خلاصه مباحث گذشته 95/08/04
طليعه بحث جديد 95/08/03
خلاصه مباحث گذشته 95/08/02
خلاصه مباحث گذشته در فرض دوم 95/08/01
بازگشت به فرض دوم در كلام م... 95/07/28
خلاصه مباحث گذشته 95/07/27
خلاصه مباحث گذشته 95/07/07
95/07/06
95/07/05
95/07/04
95/07/03
95/06/31
95/06/29
95/06/28
95/06/27
95/06/24
95/06/23

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo