آرشیو سال 96-95 درس خارج فقه
استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
فرائض عمر و ...96/02/25
نحوه ي اطلاق...95/07/03
نكته اي از جل...95/06/31
ادامه ي بحث ا...95/06/28
ادامه ي بحث ا...95/06/27
قتل عمد صبي...95/06/24
مانعيت قتل ع...95/06/23

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo