آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه-فقه نظام اجتماعی
استاد سید منذر حکیم
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
وجوب مقدمه عقلي است يا هم ع... 96/09/28
روش مواجهه با احاديث و سيره... 96/09/27
لزوم آموزش و آماده‌سازي جوا... 96/09/26
ادله اهتمام مقام معظم رهبري... 96/09/20
لزوم آموزش و آماده‌سازي جوا... 96/09/18

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo