اخبار سال 1396
پوشش درس‌ «تفسیر» آیت الله سبحانی ماه مبارک رمضان سال 1396 97/02/29
درس ‌«تفسیر» آیت الله سبحانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش تفسیر قم قرار گرفت.

پوشش درس‌ «مبدا و معاد-ملاصدرا» استاد حشمت پور سال 1396 96/12/05
درس ‌«مبدا و معاد-ملاصدرا» استاد حشمت پور روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدرسه خان قرار گرفت.

پوشش درس‌ «کتاب تلویحات-شهاب الدین یحیی سهروردی» استاد حشمت پور سال 1396 96/12/02
درس ‌«کتاب تلویحات - شهاب الدین یحیی سهروردی» استاد حشمت پور روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدرسه خان قرار گرفت.

پوشش درس‌ «کتاب اسرار الآیات-ملاصدرا» استاد حشمت پور سال 1396 96/11/18
درس ‌«کتاب اسرار الآیات - ملاصدرا» استاد حشمت پور روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدرسه خان قرار گرفت.

پوشش درس‌ «درآمدی به نظام حکمت صدرایی» استاد علی رضایی‌طهرانی سال 1394 96/11/12
درس ‌«درآمدی به نظام حکمت صدرایی» استاد علی رضایی‌طهرانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدارس مشهد قرار گرفت.

پوشش درس‌ «حرکت و زمان تطبیقی» استاد علی رضایی‌طهرانی سال 1394 96/11/12
درس ‌«حرکت و زمان تطبیقی» استاد علی رضایی‌طهرانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدارس مشهد قرار گرفت.

پوشش درس‌ «اصول» استاد حمید درایتی سال 1396 96/10/28
درس ‌«اصول» استاد حمید درایتی روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدارس مشهد قرار گرفت.

پوشش درس‌ «حکمت متعالیه» استاد علی رضایی‌طهرانی سال 1394 96/10/26
درس ‌«حکمت متعالیه» استاد علی رضایی‌طهرانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدارس مشهد قرار گرفت.

پوشش درس‌ «کتاب الملة - فارابی» استاد حشمت پور سال 1396 96/10/25
درس ‌«کتاب الملة - فارابی» استاد حشمت پور روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدرسه خان قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه و اصول» استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی سال 1396 96/10/02
درس ‌«فقه» و ‌ «اصول» استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی روی سایت مدرسه فقاهت بخش مشهد قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج نفس» استاد حشمت پور سال 1390 96/10/02
درس ‌«خارج نفس» استاد حشمت پور روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدرسه خان قرار گرفت.

نسخه موبایلی سیستم عامل اندروید مدرسه فقاهت 96/09/10
دریافت نسخه موبایلی «سیستم عامل اندروید» سال تحصیلی 97-96 از سایت مدرسه فقاهت امکان پذیراست.

پوشش درس‌ «اسفار جلد ششم» استاد حشمت پور سال 1396 96/09/01
درس ‌«اسفار جلد ششم» استاد حشمت پور روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدرسه خان قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج فقه» استاد محمد محمدی قائینی سال 1396 96/08/30
درس ‌«خارج فقه» استاد محمد محمدی قائینی روی سایت مدرسه فقاهت بخش سایر مدارس قرار گرفت.

پوشش درس‌ «اصول - فقه - تفسیر - حدیث» استاد محسن فقیهی سال 1396 96/08/02
درس‌«اصول - فقه - تفسیر - حدیث» استاد محسن فقیهی روی سایت مدرسه فقاهت بخش مدرسه آیت الله گلپایگانی قرار گرفت.

پوشش درس‌ « الذّریَعة الي مکارم الشّریعة» استاد حشمت‌پور سال 1396 96/07/23
درس‌«لذّریَعة الي مکارم الشّریعة» استاد حشمت‌پور روی سایت مدرسه فقاهت قرار گرفت.

پوشش درس‌ «شرح المواقف» استاد حشمت‌پور سال 1396 96/07/12
درس‌«شرح المواقف» استاد حشمت‌پور روی سایت مدرسه فقاهت قرار گرفت.

تعطیلی دروس حوزه 96/06/31
با فرا رسیدن ماه محرم درس های حوزه تعطیل است.

شروع سال تحصیلی بیروت 39-38 96/06/12
درس ها به صورت پخش زنده قابل گوش دادن است ،صوت و متن درس ها نیز روی سایت موجود است.

شروع سال تحصیلی حوزه های علمیه ایران 97-96 96/06/11
درس ها به صورت پخش زنده قابل گوش دادن است ،صوت و متن درس ها نیز روی سایت موجود است.

پوشش درس های «رجعت» و «معراج» استاد شیخ محمد سند 96/05/20
درس‌های «رجعت» و «معراج» استاد شیخ محمد سند مربوط به سال 95-94 و 96-95 تحت پوشش مدرسه فقاهت قرار گرفت.

پوشش درس‌ « زبده البیان » استاد حشمت‌پور 96/05/10
درس‌« زبده البیان » استاد حشمت‌پور روی سایت مدرسه فقاهت قرار گرفت.

پوشش درس «نکاح» آیت الله مکارم 96/05/10
درس «نکاح» آیت الله مکارم سال 1383 روی سایت مدرسه فقاهت قرار گرفت.

نسخه موبایلی سیستم عامل اندروید مدرسه فقاهت 96/04/01
دریافت نسخه موبایلی «سیستم عامل اندروید» از سایت مدرسه فقاهت امکان پذیراست.

پوشش درس «تفسیر» استاد مجتبی حسینی-نجف اشرف 96/04/01
درس «تفسیر» استاد حسینی تحت پوشش مدرسه فقاهت قرار گرفت.

پوشش درس «فقه» استاد ابوالفضل الطباطبایی-دمشق 96/03/10
درس «فقه» استاد ابوالفضل الطباطبایی تحت پوشش مدرسه فقاهت قرار گرفت.

پوشش درس «تفسیر» آیت‌الله جعفر سبحانی -تابستان 96/03/06
درس «تفسیر» آیت‌الله جعفر سبحانی تحت پوشش مدرسه فقاهت قرار گرفت.

پوشش درس «فقه اقتصاد» استاد سید علی سبزواری - نجف اشرف 96/02/23
درس «فقه اقتصاد» استاد سید علی سبزواری سال 39-38 و 38-37 تحت پوشش مدرسه فقاهت قرار گرفت.

پوشش درس‌ « پرسش و پاسخ » استاد حشمت‌پور 96/02/11
درس‌« پرسش و پاسخ » استاد حشمت‌پور روی سایت مدرسه فقاهت قرار گرفت.

پوشش درس‌ «شواهد الرّبوبیّه» استاد حشمت‌پور 96/01/17
درس‌«شواهد الرّبوبیّه» استاد حشمت‌پور روی سایت مدرسه فقاهت قرار گرفت.

پوشش درس‌ «رسالة في مباحث الحمل» استاد حشمت‌پور 96/01/09
درس‌«رسالة في مباحث الحمل» استاد حشمت‌پور روی سایت مدرسه فقاهت قرار گرفت.

تقریر عربی درس «فقه» آیت الله مکارم سال 1395 96/01/08
تقریر درس «فقه» آیت الله مکارم روی سایت مدرسه فقاهت قرار گرفت.

جهت مشاهده اخبار سال 1395 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1394 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1393 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1391 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1390 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1389 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1388 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1387 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1386 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1385 اینجا کلیک کنید.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo