به منظور پاسخ به نیاز مساجد و حوزه‌های علمیه، پوستر مدرسه فقاهت (به زبان فارسی و عربی)، پوستر پرسش و پاسخ دینی و پوستر ویکی‌فقه در اندازه‌های A3, A4, A5 در دسترس کاربران قرار گرفت. شما می‌توانید پوسترها را در اندازه مورد نظر، دانلود و unzip کرده، پرینت بگیرید و در محل مورد نظر نصب کنید.

پوستر مدرسه فقاهت اندازه : A3 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 7.95 MB
پوستر مدرسه فقاهت اندازه : A4 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 5.05 MB
پوستر مدرسه فقاهت اندازه : A5 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 3.22 MB


پوستر مدرسه فقاهت به زبان عربی اندازه : A3 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 15.05 MB
پوستر مدرسه فقاهت به زبان عربی اندازه : A4 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 9.24 MB
پوستر مدرسه فقاهت به زبان عربی اندازه : A5 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 5.4 MB


پوستر اساتید مدرسه فقاهت اندازه : A3 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 7.83 MB
پوستر اساتید مدرسه فقاهت اندازه : A4 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 4.96 MB
پوستر اساتید مدرسه فقاهت اندازه : A5 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 3.16 MB


پوستر اساتید مدرسه فقاهت به زبان عربی اندازه : A3 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 15.05 MB
پوستر اساتید مدرسه فقاهت به زبان عربی اندازه : A4 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 7.27 MB
پوستر اساتید مدرسه فقاهت به زبان عربی اندازه : A5 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 4.27 MB


پوستر مدرسه فقاهت نسخه موبایلی اندازه : A3 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 15.32 MB
پوستر مدرسه فقاهت نسخه موبایلی اندازه : A4 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 8.93 MB
پوستر مدرسه فقاهت نسخه موبایلی اندازه : A5 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 9.96 MB


پوستر مدرسه فقاهت نسخه موبایلی به زبان عربی اندازه : A3 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 15.27 MB
پوستر مدرسه فقاهت نسخه موبایلی به زبان عربی اندازه : A4 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 8.68 MB
پوستر مدرسه فقاهت نسخه موبایلی به زبان عربی اندازه : A5 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 5.33 MB


پوستر ویکی فقه اندازه : A3 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 5.04 MB
پوستر ویکی فقه اندازه : A4 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 3.25 MB
پوستر ویکی فقه اندازه : A5 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 2.07 MB


پوستر ویکی فقه به زبان عربی اندازه : A3 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 12.02 MB
پوستر ویکی فقه به زبان عربی اندازه : A4 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 6.9 MB
پوستر ویکی فقه به زبان عربی اندازه : A5 - رزولوشن : 300DPI حجم فایل : 3.9 MB


پوستر نشست های استانی مدرسه فقاهت اندازه : A3 - رزولوشن : 300 DPI حجم فایل : 29.614 MB
پوستر نشست های استانی مدرسه فقاهت اندازه : A4 - رزولوشن : 300 DPI حجم فایل : 17.744 MB
پوستر نشست های استانی مدرسه فقاهت اندازه : A5 - رزولوشن : 300 DPI حجم فایل : 10.238 MB

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo