راهنمای نسخه اندروید مدرسه فقاهت
پس از دانلود و نصب نرم‌افزار مدرسه فقاهت، آیکون نرم‌افزار به منوی تلفن شما اضافه می‌گردد. با لمس آیکون نرم‌افزار، آن را اجرا کنید.
هرکدام از عباراتی که به شکل درست مشاهده می‌کنید را لمس کنید.
دکمه اضافه کردن استاد را لمس کنید.
دکمه اضافه کردن درس را لمس کنید.
درس مورد نظر را انتخاب کنید.
دکمه انتخاب استاد را لمس کنید.
استاد مورد نظر را انتخاب کنید.
دکمه انتخاب سال را لمس کنید.
سال مورد نظر را انتخاب کنید.
دکمه تایید را لمس کنید.
مشاهده می‌کنید که تصویر و مشخصات استاد به صفحه اصلی اضافه شده است.جهت ورود به بخش متن و صوت، آیکون مورد نظر را لمس کنید.
پس از اطمینان از اتصال تلفنتان به اینترنت، دکمه دریافت را لمس کنید.
کمی صبر کنید تا دریافت اطلاعات کامل شود.
مشاهده می‌کنید که لیست متون و اصوات به این صفحه اضافه شده است.
با لمس تاریخ صوت هر درس در بخش صوت فایل مربوطه در تلفن شما بارگذاری می‌شود. پس از بار گذاری با لمس تاریخ همان درس، صوت مربوطه را خواهید شنید.
با لمس تاریخ متن هر درس در بخش متن فایل مربوطه در تلفن شما بارگذاری می‌شود. پس از بار گذاری با لمس تاریخ همان درس، متن مربوطه را مشاهده خواهید کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo