دانلود کلی متن و صوت
یکی از امکانات ورژن جدید نسخه اندرویدی مدرسه فقاهت، قابلیت دانلود یکباره تمام متن و یا تمام دروس است.
برای دانلود تمام متن ها گزینه زیر را باید لمس کنید.


و برای دانلود تمام صوت ها گزینه زیر را باید لمس کنید.


آیکون زیر نشان دهنده متن یا صوت دانلود نشده است.


آیکون زیر نشان دهنده متن یا صوت دانلود شده است.


آیکون زیر نشان دهنده صوت استپ شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo