چگونه متوجه ورژن نسخه اندروید مدرسه فقاهت خود شویم
شماره آخرین ورژن 1/9501 است که مانند تصویر زیر، می‌توانید از ورژن نسخه اندرویدی مدرسه فقاهت خود مطلع شوید.
اگر ورژن نسخه اندرویدی شما مقایرت داشت، برای دریافت آخرین نسخه اینجا کلیک کنید.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo