< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اکبر شهرضایی

98/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بانکداری اسلامی /تاریخچه بانکداری

 

نظام های مبادلاتی پذیرفته شده در اسلام

۱-مبادلات پایاپای: مثلا مبادله شیر با تخم مرغ ولو بیع هم نباشد بلکه هبه معوضه یا صلح یه معامله مستقله باشد

۲-مبادلات بر پایه کالا؛ مثلا روستایی گردو دارد و شخص می گوید: گوسفند تو در مقابل ۵۰ کیلو گردو- مثلا دیه انسان برابر با ۱۰۰ شتر دانسته شده است.

۳-مبادلات بر پایه فلز؛ معامله بر اساس درهم و دینار

۴-مبادلات بر پایه کاغذ و حواله (بَرات): در زمان عمر اتفاق افتاد و او اولین کسی است که حواله را مطرح کرد.

اصول مبادلات اعتباری در اسلام

۱-منع ربا

۲-منع کنز: اسلام می گوید پول باید در گردش باشد.

۳-تقدم مالکیت عمومی بر مالکیت فردی: اسلام در تزاحم این دو مالکیت، عمومی را بر فردی ترجیح داده

۴-اجرای سیاست های اعتباری با تبیین شرایط عوضین و متعاقدین و شرایط عقد و اصالة اللزوم و خیارات

۵-در راستای تامین و جبران زیان های خسارت و غارمین سهمی از زکات را به آن اختصاص داده است.

منع ربا:

در وسائل ۲۴ روایت برای آن آمده است.

اصطناع المعروف: خیر رساندن

شاید علت اینکه در برخی روایت ۲۰ زنا و در برخی ۳۰ تا و در برخی ۷۰ تا ذکر شده بستگی به میزان درصد ربا دارد که هر چه درصد ربا بیشتر باشد تعداد زنا بیشتر است.

یکی از علت های تحریم ربا این است که اگر حلال باشد مردم معاملات و تجارات را ترک می کنند.

معروف: کارهای نیک و خیر

وَکس:‌ باطل

النسیئه: از نسیء به معنای تاخیر انداختن

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo