◄ مستندسازی تقریرها
° دریافت افزونه (پلاگین)
◄ ساخت درس و تقریر
° رنگ‌بندی
° ساخت پاورقی
° ارسال تقریر
◄ یادآوری
° الگوی پاورقی
° پیدا کردن کتاب‌
° ساخت تقریر جدید
° ضوابط رنگ‌بندی
° ضوابط نگارش
° کد شدن پاورقی
° موضوع درس
° نام‌گذاری فایل‌ها

الگوی پاورقی


1. مستندات متن، مطابق با الگوی زیر در پاورقی می‌آید؛

روایات‌:

نام کتاب، نام نویسنده، مجلد، صفحه.

نمونه ارجاع به کتاب:

کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص215. در درس اصول آیةالله سبحانی.

أجود التقريرات، محقق نائینی (ابوالقاسم خوئي)، ج1، ص443. در درس اصول آیةالله سبحانی.


نمونه ارجاع به کتاب‌های عربی:

رياض المسائل، السيد علي الطباطبائي، ج6، ص410، ط النشر الاسلامي. در درس فقه استاد ایروانی

وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص216، أبواب أقسام الحج، باب2، ح4، ط آل‌البيت. در درس فقه استاد ایروانی

رجال النجاشي، النجاشي، ص 144. در درس اصول استاد آل‌راضی

تذکر:

◦ توجه داشته باشید که قبل از ویرگول (،) فاصله‌ای وجود ندارد و بعد از آن یک فاصله قرار دارد.

◦ بین حروف "ج" (مخفف جلد) و "ص" (مخفف صفحه) و شماره مابعد آن‌ها نیز فاصله‌ای نمی‌افتد.

قرآن:

سوره نام‌سوره، آیه عدد

نمونه ارجاع به قرآن:

سوره بقره، آیه50.

سوره کهف، آیه54.

تذکر:

◦ نام سوره در تقریر فارسی بدون "ال" می آید.


فرمت صحیح متن هایی که در پاورقی آنها، آیات قرآن نوشته می شود به صورت زیر است:

1. اگر پاورقی به یک آیه از سوره قرآن اشاره کند به شکل زیر نوشته می‌شود:

سوره فاصله نام سوره،فاصله آیه فاصله شماره آیه.

مثال: سوره بقره، آیه 14.

 

2. اگر پاورقی به دو آیه از سوره قرآن اشاره می‌کند به شکل زیر نوشته می‌شود:

سوره فاصله نام سوره،فاصله آیه فاصله شماره آیه اول فاصله و فاصله شماره آیه دوم.

مثال: سوره بقره، آیه 14 و 15.

 

3. اگر پاورقی به چند آیه از سوره قرآن اشاره می‌کند به شکل زیر نوشته می‌شود:

سوره فاصله نام سوره،فاصله آیه فاصله شماره آیه اول فاصله تا فاصله شماره آیه آخر.

مثال:سوره بقره، آیه 14 تا 16.

 

نکته اول: باید در تمامی مراحل برای فاصله دادن از کلید Space استفاده کنید.

نکته دوم:

1- از کاراکترهای متفرقه در پاورقی نباید استفاده کرد مانند:

( ) / - _ ﴿ ﴾ *

2- از نوشتن نام سوره به صورت عربی خودداری کنید مانند:

سوره بقرة، آیه 14.

سوره أنفال، آیه 14.

سوره الأنسان، آیه 14.

 

و شکل صحیح آن به صورت زیر است:

 

سوره بقره، آیه 14.

سوره انفال، آیه 14.

سوره انسان، آیه 14.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo