◄ مستندسازی تقریرها
° دریافت افزونه (پلاگین)
◄ ساخت درس و تقریر
° رنگ‌بندی
° ساخت پاورقی
° ارسال تقریر
◄ یادآوری
° الگوی پاورقی
° پیدا کردن کتاب‌
° ساخت تقریر جدید
° ضوابط رنگ‌بندی
° ضوابط نگارش
° کد شدن پاورقی
° موضوع درس
° نام‌گذاری فایل‌ها

استفاده از افزونه (پلاگین) برای مستندسازی

از آنجایی ایجاد مستند با روش دستی زمان‌بر و سخت بود، مدرسه فقاهت «افزونه»‌ای را در محیط Word طراحی نمود که می‌توان به راحتی به کتابهای مدرسه فقاهت، لینک داد.

برنامه «افزونه» را از نشانی زیر دانلود کنید

دانلود افزونه رنگ بندی و مستندسازی برای ویندوزهای 10_8_7_vista

بعد از دریافت افزونه، تصویر زیر را مشاهده می‌کنید، بر روی آن کلیک کنید.

نکته: قبل از اجرای افزونه ، اگر برنامه word باز است، آن را ببندید.


تصویر زیر را می‌بینید، بر روی Next کلیک کنید.


نصب افزونه تمام شد، بر روی Finish کلیک کنید.


اگر Word را اجراء کنید، گزینه مدرسه فقاهت را می‌بینید. دو بخش پیشرفته1 و پیشرفته2؛ کاربردهای دیگری دارند که از آن عبور می‌کنیم اما بخش‌های «ساخت درس جدید، ساخت تقریر جدید، ابزار رنگ‌بندی و لینک به کتابخانه» توضیح داده می‌شود.


تقریرها در مسیر C:\Feqahat ذخیره می‌شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo