◄ تقریرنویسی
° ضرورت نخست
° ضوابط نگارش
 
◄ الگوی پاورقی
° لینک پاورقی‌
° ساخت پاورقی
° پاورقی‌های پرتعداد
 
◄ ضوابط رنگ‌ بندی
○ رنگ‌بندی (دستی)
○ رنگ‌بندی (پلاگین)
 
◄ یادآوری
° نمادها (Symbols)
° سرصفحه (Header)
° کد شدن پاورقی
° نام‌گذاری فایل‌ها
° شماره‌گذاری فایل‌ها
° مقصد فایل‌ها

پاورقی‌های پرتعداد


فهرست زیر شامل کتاب‌هایی است که فراوان مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرند. شما می‌توانیددر صورت نیاز، هریک را در محل مورد نظر کپی و فقط شماره جلد و صفحه آن را تغییر دهید.

الاختصاص، شیخ مفید، ص224.

الارشاد، شیخ مفید، ج2، ص127.

الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص265، ط دار الکتب الاسلامیة.

الامالی، شیخ صدوق، ص288.

الدر المنثور في التفسير بالماثور، سيوطی،ج3، ص29.

التحفة الاثني عشریة، آلوسی، ص8.

تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص437.

تحریر الوسیلة، سید روح‌الله خمینی، ج1، ص437.

تفسیر الامام العسکری، منسوب به امام عسکری(ع)، ص625.

التوحید، شیخ صدوق، ص28.

تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج7، ص472.

جامع الأخبار، شیخ محمد سبزواری، ص101.

جامع البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر طبری)، طبری، ج22، ص23، ت شاکر.

جامع البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر طبری)، طبری، ج22، ص23، ط هجر.

الجامع لأحکام القرآن، ج14، ص205.

جامع المقدمات، ج2( کتاب الصمدیه)، ص465.

جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص419.

حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج16، ص265.

الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص328، مسأله141.

ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج14، ص118، ط آل البیت.

ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج7، ص92، ط جامعة المدرسین.

عروة الوثقى -ط.ج، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج3، ص696.

قصص الأنبیاء ، راوندی، ص236.

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، زمخشری، ج3، ص540.

الکُنی و الالقاب، شیخ عباس قمی، ج2، ص482.

کشف اللثام، محقق اصفهانی، ج1، ص347، ط مکتبة المرعشی النجفی.

کشف اللثام، محقق اصفهانی، ج6، ص8، ط جامعة المدرسین.

المسائل السرویة، شیخ مفید، ص63.

مستطرفات السرائر، ابن إدریس حلی، ج1، ص570.

المیزان فی تفسیر القرآن، علامه طباطبائی، ج16، ص280.

من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص163.

مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج9، ص420، حدیث4.

مستند الشیعة، محقق نراقی، ج12، ص168.

المصباح، کفعمی، ص647.

معدن الجواهر ،کراجکی، ص31.

وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص470، ابواب سعی، باب10، حدیث11، ط آل البیت.

وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص512، ابواب سعی، باب10، حدیث10، ط الإسلامیة.

الوضوء على ضوء الكتاب و السنة، شيخ جعفر سبحانی، ج1، ص79.

برای دانلود فایل word لیست پاورقی‌های پرتعداد اینجا را کلیک کنید.

ساخت پاورقی ►► مطلب قبلی مطلب بعدی ◄◄ ضوابط رنگ‌بندی

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo