در صورتی که هنگام اجرای نرم افزار، با مشکل عدم نمایش صحیح حروف فارسی مواجه گشتید (مطابق شکل زیر) ، با توجه به سیستم عاملی که از آن استفاده می‌کنید، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید.


راهنمای فعال سازی زبان فارسی در ویندوز. XP


چنانچه برروی رایانه شما ویندوز XP نصب شده، جهت فعال کردن زبان فارسی مراحل زیر را انجام دهید :

1- برروی نماد My Computer کلیک کنید.

2- گزینه Control Panel را انتخاب کنید.

3- برروی گزینه Regional and Language Options کلیک کنید.

4- در زبانه Regional Options، زبان را از English به Farsi تغییر دهید و در پایین همین پنجره از قسمت Location کشور Iran را انتخاب کنید.

5- در زبانه Language گزینه (...Install files for complex script) را تیک بزنید.

6- در زبانه Advanced زبان را از English به Farsi تغییر دهید.

7- برروی دکمه Ok کلیک کنید.

8- رایانه را مجددا راه اندازی نمایید.


راهنمای فعال سازی زبان فارسی در ویندوز های vista & 7


چنانچه برروی رایانه شما ویندوزVista یا 7 نصب شده ، جهت فعال کردن زبان‌ فارسی مراحل زیر را انجام دهید :

1- برروی نماد My Computer کلیک کنید .

2- گزینه Open Control Panel را انتخاب کنید.

3- برروی گزینه Clock, Language, and Region کلیک کنید.


4- برروی گزینه region and Language کلیک کنید.


5- در زبانه Formats از قسمت « :Format» زبان را از English به Persian تغییر دهید .


6- در زبانه Advanced زبان را از English به Farsi تغییر دهید.

7-در زبانه Administrative (از قسمت پایین) بر روی دکمه... Change system localeکلیک کنید.

8- در قسمت Current system local زبان Persian را انتخاب کرده و ‌روی Ok کلیک ‌ کنید.


9- در پنجره Region and Language بر روی Ok کلیک کنید.

10- سایر پنجره ها را ببندید و رایانه را مجددا راه اندازی نمایید.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo