راهنما
نوار موضوعات
جستجو
جابجایی در کتاب
جستجو در کتاب
متن کتاب
ساخت PDF
مستند سازی مقالات

جستجو


کادر جستجو در بالای صفحه، قسمت سمت چپ قرار دارد. چنانچه کاربر‌، در جستجوی کتابی خاص یا آثار نویسنده‌ای معین باشد‌، می‌تواند نام مورد نظر را در قسمت جستجو درج کند.

در این صورت فهرستی از عناوینی که کلمه مورد نظر در آن‌ها وجود دارد ظاهر می‌شود و کاربر می‌تواند با کلیک کردن بر روی هر یک‌، به آن دسترسی پیدا کند.

چنانچه کتاب مورد نظر در کتابخانه موجود نباشد، هیچ فهرستی ظاهر نمی‌شود. اما با فشار دادن (کلید اینتر) جستجوی عبارت مورد نظر در متن کتاب‌های کتابخانه آغاز و نتایج به نمایش گذاشته می‌شود.

نوار موضوعات ►► مطلب قبلی مطلب بعدی ◄◄ جابجایی در کتاب

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo