راهنما
نوار موضوعات
جستجو
جابجایی در کتاب
جستجو در کتاب
متن کتاب
ساخت PDF
مستند سازی مقالات

ساخت PDF


به منظور تهیه نسخه مکتوب از صفحات مورد نیاز، می‌توان از آنها نسخه PDF تهیه کرد.

برای این کار کافی است بر روی عبارت «ذخیره این کتاب با فرمت PDF» کلیک کنید. بدین ترتیب پنجره‌ای باز می‌شود که کاربر می‌تواند محدوده صفحات مورد نظر خود را در آن مشخص کند.

حداکثر صفحاتی که با این روش PDF می‌شود 30 صفحه است.

متن کتاب ►► مطلب قبلی مطلب بعدی ◄◄ مستند سازی مقالات

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo