راهنما
نوار موضوعات
جستجو
جابجایی در کتاب
جستجو در کتاب
متن کتاب
ساخت PDF
مستند سازی مقالات

جابجایی در کتاب مورد نظر


بعد از حاضر کردن کتاب مورد نظر‌، نام کتاب و نام نویسنده در بالای صفحه ظاهر می‌شود و در قسمت پایین آن امکاناتی جهت جابجایی در کتاب به نمایش گذاشته می‌شود.

با وارد کردن شماره جلد (در کتاب‌های چند جلدی ) و شماره صفحه در قسمت‌های مربوطه و فشار دکمه اینتر‌، صفحه مورد نظر حاضر می‌شود .

در صورت نیاز به مرور صفحه به صفحه کتاب می‌توان بر روی "صفحه بعدی" یا "صفحه قبلی" کلیک کرد.

امکانات مربوط به جابجایی در کتاب در قسمت متن نیز تعبیه شده است.

جستجو ►► مطلب قبلی مطلب بعدی ◄◄ جستجو در کتاب

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo