آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-ولایت فقیه
استاد محمد یزدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ولايت فقيه 97/06/18
مقدمات ولايت ... 97/06/17
مقدمات ولايت ... 97/06/13
مقدمات ولايت ... 97/06/12
مقدمات ولايت ... 97/06/11

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo