آرشیو سال 96-95 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
96/02/25
نحوه ي اطلاق گيري از حديث 95/07/03
نكته اي از جلسه ي گذشته 95/06/31
ادامه ي بحث از حديث رفع القلم 95/06/28
ادامه ي بحث از روايت رفع القلم 95/06/27
قتل عمد صبي و ارث آن 95/06/24
مانعيت قتل عمد صبي از ارث 95/06/23

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo