آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-کتاب الصلاة-کتاب المحرمات
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
شرط ششم (از حرير محض نبودن)... 98/01/27
شرط ششم (از حرير محض نبودن)... 98/01/26
شرط ششم (از حرير محض نبودن)... 98/01/25
شرط ششم (از حرير محض نبودن)... 98/01/24
كيفيت ماليت و ادوار تاريخي ... 98/01/21
شرط ششم (از حرير محض نبودن)... 98/01/20
شرط ششم (از حرير محض نبودن)... 98/01/19
شرط ششم (از حرير محض نبودن)... 98/01/18
شرط ششم (از حرير محض نبودن)... 98/01/17
شرط ششم (از حرير محض نبودن)... 98/01/11
شرط ششم (از حرير محض نبودن)... 98/01/10
شرط ششم (از حرير محض نبودن)... 98/01/07
شرط ششم (از حرير محض نبودن)... 98/01/06
شرط ششم (از حرير خالص نبودن... 98/01/05
شرط پنجم (از طلا نبودن) /شر... 97/12/28
شرط پنجم (از طلا نبودن) /شر... 97/12/27
شرط پنجم (از طلا نبودن) /شر... 97/12/25
كيفيت ماليت و ادوار تاريخي ... 97/12/22
شرط پنجم (از طلا نبودن) /شر... 97/12/21
شرط پنجم (از طلا نبودن) /شر... 97/12/20
شرط پنجم (از طلا نبودن) /شر... 97/12/18
ماليت يا سنديت اوراق نقديه ... 97/12/15
شرط پنجم (از طلا نبودن) /شر... 97/12/14
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/12/13
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/12/12
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/12/11
ماليت يا سنديت اوراق نقديه ... 97/12/08
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/12/06
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/12/05
كيفيت ماليت و ادوار تاريخي ... 97/12/01
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/11/30
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/11/29
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/11/28
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/11/27
كيفيت ماليت و ادوار تاريخي ... 97/11/24
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/11/23
رباي معاوضي و قرضي /ربا /مح... 97/11/17
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/11/16
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/11/15
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/11/14
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/11/13
رباي معاوضي /ربا /محرمات 97/11/10
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/11/09
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/11/08
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/11/07
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/11/06
ربا در اوراق نقدي /ربا /محرمات 97/11/03
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/29
قول به غير علم /كذب /محرمات 97/10/26
شرط چهارم (ازغير مأكول اللح... 97/10/25
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/24
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/23
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/22
اضطرار به كذب و تمكن از تور... 97/10/19
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/18
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/17
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/16
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/15
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/11
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/10
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/09
شرط چهارم (از غير مأكول الح... 97/10/08
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/04
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/03
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/02
شرط چهارم (از غير مأكول الل... 97/10/01
كذب در موارد ضرورت /كذب /مح... 97/09/29
شرط چهارم (از مأكول اللحم ن... 97/09/26
شرط چهارم (غير مأكول اللحم ... 97/09/25
شرط چهارم (غير مأكول اللحم ... 97/09/24
كذب در موارد ضرورت /كذب /مح... 97/09/21
شرط چهارم (غير مأكول اللحم ... 97/09/20
شرط چهارم (غير مأكول اللحم ... 97/09/19
شرط چهارم (مأكول اللحم نبود... 97/09/18
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/09/17
خلف وعده /كذب /محرمات 97/09/14
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/09/13
حمل ميته در نماز/شرط سوم (م... 97/09/12
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/09/11
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/09/10
خلف وعده /كذب /محرمات 97/09/07
مستثنيات ميته در نماز/شرط س... 97/09/06
أمارات تذكيه/شرط سوم (ميته ... 97/09/05
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/09/03
توريه /كذب /محرمات 97/08/30
أمارات تذكيه/شرط سوم(ميته ن... 97/08/29
أمارات تذكيه/شرط سوم (ميته ... 97/08/28
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/08/27
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/08/26
توريه /كذب /محرمات 97/08/23
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/08/22
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/08/21
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/08/20
كبيره بودن كذب /كذب /محرمات 97/08/02
ميته نبودن /شرائط لباس مصلي... 97/08/01
كيفيّت تعلّق زكات/ادامه مسأ... 97/07/30
ادامه مسأله نهم (كيفيت تعلّ... 97/07/29
ادامه مسأله نهم /اباحه/شرائ... 97/07/28
مسأله نهم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/24
مسأله هشتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/23
مسأله هشتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/22
مسأله هشتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/21
ادله تحريم مطلق كذب /كذب /م... 97/07/18
ادامه مسأله هشتم /اباحه/شرا... 97/07/17
مسأله هشتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/16
مسأله هفتم و هشتم /اباحه/شر... 97/07/15
مسأله هفتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/14
ادله تحريم مطلق كذب /كذب /... 97/07/11
مسأله ششم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/10
مسأله سوم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/09
مسأله دوم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/08
مسأله دوم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/07
بررسي ادله تحريم كذب /حرمت ... 97/07/04
مسأله 1 و 2 /شرائط لباس مصل... 97/07/03
مسأله أول /شرائط لباس مصلي/... 97/07/02
اباحه/حكم تعلّق حقّ غير /شر... 97/06/14
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/13
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/12
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/11
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/10
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/07
شرط أول و دوم (طهارت و اباح... 97/06/06

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo