آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-کتاب الصلاة-کتاب المحرمات
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
شرط چهارم (غير مأكول اللحم ... 97/09/20
شرط چهارم (غير مأكول اللحم ... 97/09/19
شرط چهارم (مأكول اللحم نبود... 97/09/18
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/09/17
خلف وعده /كذب /محرمات 97/09/14
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/09/13
حمل ميته در نماز/شرط سوم (م... 97/09/12
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/09/11
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/09/10
خلف وعده /كذب /محرمات 97/09/07
مستثنيات ميته در نماز/شرط س... 97/09/06
أمارات تذكيه/شرط سوم (ميته ... 97/09/05
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/09/03
توريه /كذب /محرمات 97/08/30
أمارات تذكيه/شرط سوم(ميته ن... 97/08/29
أمارات تذكيه/شرط سوم (ميته ... 97/08/28
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/08/27
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/08/26
توريه /كذب /محرمات 97/08/23
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/08/22
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/08/21
شرط سوم (ميته نبودن) /شرائط... 97/08/20
كبيره بودن كذب /كذب /محرمات 97/08/02
ميته نبودن /شرائط لباس مصلي... 97/08/01
كيفيّت تعلّق زكات/ادامه مسأ... 97/07/30
ادامه مسأله نهم (كيفيت تعلّ... 97/07/29
ادامه مسأله نهم /اباحه/شرائ... 97/07/28
مسأله نهم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/24
مسأله هشتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/23
مسأله هشتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/22
مسأله هشتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/21
ادله تحريم مطلق كذب /كذب /م... 97/07/18
ادامه مسأله هشتم /اباحه/شرا... 97/07/17
مسأله هشتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/16
مسأله هفتم و هشتم /اباحه/شر... 97/07/15
مسأله هفتم /اباحه/شرائط لبا... 97/07/14
ادله تحريم مطلق كذب /كذب /... 97/07/11
مسأله ششم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/10
مسأله سوم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/09
مسأله دوم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/08
مسأله دوم /اباحه/شرائط لباس... 97/07/07
بررسي ادله تحريم كذب /حرمت ... 97/07/04
مسأله 1 و 2 /شرائط لباس مصل... 97/07/03
مسأله أول /شرائط لباس مصلي/... 97/07/02
اباحه/حكم تعلّق حقّ غير /شر... 97/06/14
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/13
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/12
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/11
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/10
اباحه /شرائط لباس مصلي /كتا... 97/06/07
شرط أول و دوم (طهارت و اباح... 97/06/06

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo