آرشیو سال 94_93 درس تفسیر-منطق فهم قرآن
استاد علی‌اکبر رشاد
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مبادي فطرت‌نموني قرآن كريم 93/07/23
مبادي فطرت‌نموني قرآن كريم 93/07/02

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo