آرشیو سال 99-98 درس خارج فقه-احکام پزشکی
استاد محمد محمدی قائینی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
حيات نباتي /مسائل پزشكي /مس... 98/10/25
حيات نباتي /مسائل پزشكي /مس... 98/10/18
اجرت پزشك در صورت لمس و نظر... 98/10/11
98/10/04
جواز لمس و نظر جنس مخالف تو... 98/09/27
جواز نظر و لمس بيمار توسط پ... 98/09/20
جواز نظر و لمس بيمار توسط پ... 98/09/13
جواز نظر ولمس بيمار توسط پز... 98/09/06
جواز نظر و لمس بيمار توسط پ... 98/08/29
جواز نظر و لمس بيمار توسط پ... 98/08/22
جواز نظر و لمس بيمار توسط پ... 98/07/17
جواز نظر و لمس بيمار توسط پ... 98/07/10

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo