آرشیو سال 95-94 درس اسفار
استاد فیاضی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
بررسي منشأ ...95/01/22
اختلاف چهارگا...95/01/21
دليل دوم بر ا...95/01/16
بررسي قول م...95/01/15
تمايز فقط سه ...95/01/14
جواب مشائين ...94/11/25
94/11/24
استدلال مشا...94/11/20
مقسم تمايز ما...94/11/19
تركيب جنس و...94/11/18
94/11/17
94/11/13
تقرير نظريه ت...94/11/12
تفسير چهارم ا...94/11/11
معناي سوم ت...94/11/10
معاني چهار گا...94/11/06
تفسير سوم از...94/11/05
نقد وبررسي د...94/11/04
دليل استاد جو...94/11/03
بررسي دليل ...94/10/29
دليل پانزدهم ...94/10/28
دليل چهاردهم...94/10/27
ادامه بررسي ...94/10/26
ادامه نقد وبرر...94/10/22
نقد بررسي دل...94/10/21
نقد بررسي دل...94/10/20
نقد بررسي دل...94/10/15
بررسي استد...94/10/14
جواب از تقرير د...94/10/12
استدلال نهم ...94/10/07
استدلال هش...94/10/06
دليل ششم بر...94/10/05
دليل پنجم بر ا...94/10/01
بيان اسقرائي ...94/09/30
نقد وبررسي د...94/09/28
بررسي اثبات ...94/09/03
اثبات وحدت و...94/09/02
تبين ساده اي ...94/09/01
آراء فلاسفه در...94/08/26
ادامه بحث تش...94/08/25
استدلال آخوند...94/08/24
مقصود آخوند از...94/08/23
وحدت در كثرت...94/08/19
ادامه شواهد ...94/08/18
مقصود آخوند از...94/08/16
شواهدي براي...94/08/12
نكاتي مهمي ...94/08/11
تمام منابعي ك...94/08/10
شواهدي از ك...94/08/09
تفسير دوم از ...94/07/14
ادامه بررسي ا...94/07/13
اثبات وحدت ح...94/07/12
تأييداتي بر اين...94/07/11
تشكيك در وجو...94/07/07
شواهدي كه و...94/07/06
عبارات قوم در ...94/07/05
ادامه فرقهاي ...94/06/31
مقدمه اي بر ...94/06/29

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo