آرشیو سال 93-92 درس اسفار
استاد فیاضی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
دليل چهارم بر ...93/03/12
دليل سوم بر ...93/03/10
دليل دوم بر تع...93/03/05
استدلال کسا...93/03/03
ادامه بررسي ...93/02/30
ادامه بررسي ...93/02/29
بررسي بيانات ...93/02/28
بررسي مبناي...93/02/27
دليل هشتم از...93/02/22
تقرير و نقد دل...93/02/21
نقد دليل ش...93/02/20
دليل پنجم از م...93/02/16
دليل سوم از ا...93/02/15
بررسي و نقد ...93/02/14
بررسي و نقد ...93/02/09
نقد جواب آخو...93/02/08
جواب سوم آخ...93/02/07
جواب اول و دو...93/02/02
تقرير استدلال ...93/02/01
تقرير دليل اول ...93/01/30
ضرورت ذاتي د...93/01/26
صحت سلب چ...93/01/25
جواب آخوند به...93/01/24
جواب آخوند به...93/01/23
نظر مشهور در...93/01/19
نظر متقدمين د...93/01/18
اقوال سه گانه...93/01/17
صحت سلب م...92/12/20
وجود مطلق در...92/12/19
مناقشه در نظر...92/12/18
نظ?ر جعل بس...92/12/17
اختلاف مسأله...92/12/13
تهافت حرف آخ...92/12/12
اشکال به آخو...92/12/11
مسأله ي حاد...92/12/10
12 فرق بين دو...92/12/06
توجيه آخوند برا...92/12/05
لوازم فاسد قو...92/12/04
استدلال قائل...92/12/03
بررسي قول دو...92/11/29
ادله ي محدود...92/11/28
مثال آخوند دربا...92/11/27
مقايسه فصل ...92/11/26
استدلال آخوند...92/11/20
بيان آخوند در ...92/11/19
تقسيم ممکن ...92/11/15
تمهيد/ فصل 1...92/11/14
نقد و تقرير وج...92/11/13
تقرير و نقد اش...92/11/12
مرور اجمالي ...92/11/08
نقد و بررسي ...92/11/07
نقد و بررسي ...92/11/06
نقد دليل چهار...92/11/05
نقد دليل سوم...92/11/01
نقد دليل دوم ا...92/10/30
نقد دليل اول ...92/10/28
بررسي قول فا...92/10/24
نقل قول شيخ ...92/09/26
قول فارابي و ...92/09/25
بررسي ادله ...92/09/24
بررس? ادله ? ...92/09/23
حاصل اشکال...92/09/17
اشکال آخوند ...92/09/16
بررسي دليل آ...92/09/12
قول حق در ادر...92/09/11
بررس? ادله جو...92/09/10
بررسي ادله ج...92/09/05
متعلق علم ب...92/09/04
متعلق علم ب...92/09/03
ادامه ي بحث ...92/09/02
ادامه ي بحث ...92/08/07
بررسي ادله ...92/08/06
بررسي ممتنع...92/08/05
جمع بندي برر...92/08/04
ادامه بحث برر...92/07/30
بررسي دليل ...92/07/29
قياس خَلف/ ا...92/07/28
جواب آخوند با ...92/07/27
جواب آخوند به...92/07/23
وهم و إزاحة /ا...92/07/22
المعلول لا يکو...92/07/20
ادامه بحث مم...92/07/16
الفصل 12 في ...92/07/15
جواب ديگر آخو...92/07/13
جواب آخوند به...92/07/09
ادامه شبهه زم...92/07/08
شبهه زمان/ ا...92/07/07
بحث امتناع بع...92/07/06
ادامه بحث دل...92/07/02
دليل دوم/ نقد ...92/07/01
نقد و تلويح/ ام...92/06/31
امکان سلب بع...92/06/30

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo