آرشیو سال 98-97 درس تفسیر-سوره بقره ( از آیه 73 )
استاد محسن فقیهی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تفسير سوره بقره/ آيه 89 97/12/08
تفسير سوره بقره/ آيه 88 97/12/01
تفسير سوره بقره/ آيه 87 97/11/24
تفسير سوره بقره/ آيه 86 97/11/10
تفسير سوره بقره/ آيه 85 97/11/03
تفسير سوره بقره/ آيه 84 97/10/26
تفسير سوره بقره/ آيه 83 97/10/19
تفسير سوره بقره/ آيه 82 97/10/12
تفسير سوره بقره/ آيه 81 97/09/21
تفسير سوره بقره/ آيه 80 97/09/14
تفسير سوره بقره/ آيه 79 97/09/07
تفسير سوره بقره/ آيه 78 97/08/30
تفسير سوره بقره / آيه 76 97/08/23
تفسير آيه 75 سوره بقره 97/08/02
تفسير سوره بقره آيه 74 97/07/18
تفسير سوره بقره/ آيه 73 97/07/11

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo