آرشیو سال 98-97 درس تفسیر-سوره بقره ( از آیه 73 )
استاد محسن فقیهی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo