آرشیو سال 98-97 درس حدیث-اصول کافی (کتاب العقل و الجهل)
استاد محسن فقیهی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ريا و اخلاص 97/11/24
اخلاص شرط ابقاي عمل 97/11/10
اخلاص شرط ابقاي عمل 97/11/03
ريا در آخرالزمان 97/10/26
ريا و اخلاص 97/10/19
ريا و اخلاص 97/10/12
جهاد اكبر 97/09/21
جهاد اكبر 97/09/14
جهاد اكبر 97/09/07
شرح حديث دوازدهم از باب عقل... 97/08/30
شرح حديث دوازدهم از باب عقل... 97/08/23
شرح حديث دوازدهم از باب عقل... 97/08/02
شرح حديث دوازدهم از باب عقل... 97/07/18
شرح حديث دوازدهم از باب عقل... 97/07/11

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo