آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد حمید درایتی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مضاربه/ بررسي روايات باب سوم 97/08/23
مضاربه/ تتمه باب دوم/ آغاز ... 97/08/22
مضاربه/ باب دوم/ بحث شركت و... 97/08/21
مضاربه/ ادامه‌ي روايات باب دوم 97/08/20
مضاربه/ تتمه بحث كتاب نوادر... 97/08/02
مضاربه/ بررسي روايات/ ادامه... 97/08/01
مضاربه/ بررسي روايات 97/07/30
مضاربه/ بررسي روايات 97/07/29
مضاربه/ بررسي روايات 97/07/28
ربا/مستثنيات/جمع‌بندي ربا و... 97/07/25
ربا/مستثنيات ربا/ربا گرفتن ... 97/07/24
ربا/مستثنيات ربا/باب 7 ابوا... 97/07/23
ربا/مستثنيات ربا 97/07/22
ربا/مستثنيات ربا 97/07/21
ربا/مستثنيات ربا/روايات/اخذ... 97/07/18
ربا/مستثنيات ربا/باب 7 ابوا... 97/07/17
ربا/ مستثنيات ربا/ ادامه رو... 97/07/16
ربا/ مستثنيات ربا/ ادامه رو... 97/07/15
ربا/ معسر و جريمه ديركرد/ آ... 97/07/14
ربا/ جريمه ديركرد 97/07/11
ربا/ جريمه ديركرد 97/07/10
ربا/ جريمه ديركرد 97/07/09
ربا/ حيل ربوي/ آقاي سيستاني 97/06/07
ربا/ ادامه‌ي حيل ربوي 97/06/06
ادامه‌ي بررسي حيل ربوي/ فتاوي 97/06/05
ادامه‌ي حيل ربوي 97/06/04

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo