آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه-قواعد فقهیه(قاعده فراغ و تجاوز)
استاد عباسعلی زارعی سبزواری
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo