آرشیو سال 99-98 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد مرتضی ترابی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
فقه الشركه/ادله مشروعيت عقد... 98/07/15
فقه الشركه/ادله مشروعيت عقد... 98/07/13

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo