آرشیو سال 1400-1399 درس خارج فقه-کتاب طهارت
استاد مرتضی ترابی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
كتاب الطهارة/آب مطلق و مضاف... 99/08/11
كتاب الطهارة/تعريف طهارت /ب... 99/08/10

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo