آرشیو سال 96-95 درس طب در روایات -طب در روایات
استاد عباس تبریزیان
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ادامه بحث فصد(بيماري هايي ك... 95/08/18
ادامه بحث حجامت – فصد – طبا... 95/08/17
توصيه هاي بعد از حجامت – مق... 95/08/16
ادامه بحث حجامت (سفارشات قب... 95/08/15
ادامه بحث شروط حجامت – نحوه... 95/08/12
ادامه بحث حجامت به اعتبار م... 95/08/11
ادامه بحث حجامت و روزهاي هف... 95/08/10
ادامه بحث حجامت در روزهاي ه... 95/08/09
ادامه بحث حجامت و روزهاي هف... 95/08/08
ادامه بحث حجامت (حجامت عادي... 95/08/04
ادامه بحث حجامت ها (حجامت و... 95/08/03
ادامه بحث حجامت ها (حجامت ق... 95/08/02
ادامه بحث حجامت درماني – حج... 95/08/01
ادامه بحث حجامت تبيغ – حجام... 95/07/28
ادامه بحث حجامت تبيغ (موار... 95/07/07
ادامه بحث حجامت(حجامت تَبَي... 95/07/06
ادامه بحث حجامت – اقسام حجا... 95/07/05
ادامه بحث غلبه دم(جايگزين ه... 95/07/04
ابرده – بروده – غلبه دم(راه... 95/07/03
ادامه بحث ريح ام صبيان (درم... 95/06/29
ادامه بحث ريح (درمان) – ريح... 95/06/28
ادامه بحث ريح(درمان) 95/06/27
ريح(يكي از طبائع چهارگانه) 95/06/24

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo