آرشیو سال 95-94 درس علم الأبدان
استاد عباس تبریزیان
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
ادامه بحث تخ...95/02/26
معرف خمردندا...95/01/22
معرف دارو سو...95/01/21
معرف دارو صا...95/01/18
پاکزگ در بهدا...95/01/17
بهداشت و س...95/01/16
بهداشت و س...95/01/15
ادامه بحث به...94/12/10
درمان بياض، و...94/12/09
ادامه بحث پي...94/12/08
ادامه بحث درم...94/12/05
ادامه بحث پي...94/12/04
ادامه بحث پي...94/12/02
پيشگيري و در...94/12/01
جذام94/11/28
شب‌ادراري، ز...94/11/27
تدابير بعد از زا...94/11/26
معلوليت‌هاي ...94/11/25
مشکلات زايما...94/11/24
ادامه بحث پس...94/11/20
علت پسر يا د...94/11/19
ادامه بحث درم...94/11/18
ادامه درد فرج ...94/11/17
ادامه تقويت ك...94/11/14
ادامه تقويت ك...94/11/13
ادامه بحث تقو...94/11/12
ادامه درمان ب...94/11/11
پيشگيري بيما...94/11/10
درمان تقطير – ...94/11/07
ادامه درمان ...94/11/06
درمان سنگ94/11/05
مشكلات كليه ...94/11/04
درمان بواسير ...94/11/03
ادامه بحث درم...94/10/30
ادامه بحث درم...94/10/29
ادامه درمان بوا...94/10/28
ادامه درمان ان...94/10/27
درمان انگل ها...94/10/26
ادامه بحث قر...94/10/23
ادامه بحث باد ...94/10/22
قولنج(التهاب ر...94/10/21
دردپهلو- درد اط...94/10/20
اسهال خوني،...94/10/19
مغص (نوعي ...94/10/16
شکم‌درد، ورم ...94/10/15
بي‌اشتهايي، ا...94/10/14
بيماري‌هاي مع...94/10/12
بيماري‌هاي مع...94/10/07
بيماري‌هاي مع...94/10/06
بيماري‌هاي مع...94/10/05
بيماري‌هاي مع...94/10/02
بيماري‌هاي مع...94/10/01
بيماري‌هاي ط...94/09/28
زخم کبد، يرقا...94/09/04
فلج، بمار‌ها کبد94/09/03
فلج94/09/02
فلج94/09/01
دل‌درد يا شکم‌درد94/08/27
باز کردن گرفت...94/08/26
خون‌دماغ، خوا...94/08/25
کم‌خون، خون‌رز94/08/24
ضربان قلب و ...94/08/23
قلب‌درد، بمار‌ه...94/08/20
احاء قلب، سر...94/08/19
ذات الجنب ا ...94/08/18
تنگي نفس، ذا...94/08/16
سرفه، سل، ...94/08/13
سرفه94/08/12
گلودرد94/08/11
لقوه (انحراف ...94/08/10
لقوه (انحراف ...94/08/09
لقوه (انحراف ...94/08/06

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo