آرشیو سال 95-94 درس علم الأبدان
استاد عباس تبریزیان
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
ادامه بحث خوا...95/02/27
طبائع چهارگانه...95/02/21
ادامه بحث دارو...95/02/19
ادامه داروي ...95/02/18
داروي شافيه ...95/02/13
ادامه داروي جا...95/02/12
مركب چهار – ...95/02/11
غمز و تمريخ –...95/02/05
ادامه بحث پاك...95/01/31
ادامه بحث پاك...95/01/30
ادامه بحث پاك...95/01/29
داروي زانو درد ...95/01/28
ادامه بحث كث...95/01/24
معرفي خميرد...95/01/22
معرفي داروي ...95/01/21
معرفي داروي ...95/01/18
پاكيزگي در به...95/01/17
بهداشت و س...95/01/16
بهداشت و س...95/01/15
ترك خوردن لب...94/12/18
ادامه بحث انوا...94/12/17
ادامه‌ي بحث ر...94/12/16
ادامه بحث بيما...94/12/15
بيماري گري –...94/12/11
ادامه بحث به...94/12/10
درمان بياض، و...94/12/09
ادامه بحث پي...94/12/08
ادامه بحث درم...94/12/05
ادامه بحث پي...94/12/04
ادامه بحث پي...94/12/02
پيشگيري و در...94/12/01
جذام94/11/28
شب‌ادراري، ز...94/11/27
تدابير بعد از زا...94/11/26
معلوليت‌هاي ...94/11/25
مشكلات زايما...94/11/24
ادامه بحث پس...94/11/20
علت پسر يا د...94/11/19
ادامه بحث درم...94/11/18
ادامه درد فرج ...94/11/17
ادامه تقويت ك...94/11/14
ادامه تقويت ك...94/11/13
ادامه بحث تقو...94/11/12
ادامه درمان ب...94/11/11
پيشگيري بيما...94/11/10
درمان تقطير – ...94/11/07
ادامه درمان ...94/11/06
درمان سنگ94/11/05
مشكلات كليه ...94/11/04
درمان بواسير ...94/11/03
ادامه بحث درم...94/10/30
ادامه بحث درم...94/10/29
ادامه درمان بوا...94/10/28
ادامه درمان ان...94/10/27
درمان انگل ها...94/10/26
ادامه بحث قر...94/10/23
ادامه بحث باد ...94/10/22
قولنج(التهاب ر...94/10/21
دردپهلو- درد اط...94/10/20
اسهال خوني،...94/10/19
مغص (نوعي ...94/10/16
شكم‌درد، ورم ...94/10/15
بي‌اشتهايي، ا...94/10/14
بيماري‌هاي مع...94/10/12
بيماري‌هاي مع...94/10/07
بيماري‌هاي مع...94/10/06
بيماري‌هاي مع...94/10/05
بيماري‌هاي مع...94/10/02
بيماري‌هاي مع...94/10/01
بيماري‌هاي ط...94/09/28
زخم كبد، يرقا...94/09/04
فلج، بيماري‌ها...94/09/03
فلج94/09/02
فلج94/09/01
دل‌درد يا شكم‌درد94/08/27
باز كردن گرفت...94/08/26
خون‌دماغ، خوا...94/08/25
كم‌خوني، خون‌...94/08/24
ضربان قلب و ...94/08/23
قلب‌درد، بيمار...94/08/20
احياء قلب، س...94/08/19
ذات الجنب يا ...94/08/18
تنگي نفس، ذا...94/08/16
سرفه، سل، ...94/08/13
سرفه94/08/12
گلودرد94/08/11
لقوه (انحراف ...94/08/10
لقوه (انحراف ...94/08/09
لقوه (انحراف ...94/08/06

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo