آرشیو سال 94-93 درس علم الأبدان
استاد عباس تبریزیان
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
دهان و دندان94/03/06
دهان و دندان94/03/05
دهان و دندان94/03/04
دهان و دندان94/03/03
گوش و شنوا...94/03/02
بيماري‌هاي گو...94/02/30
چشم94/02/16
چشم94/02/15
چشم94/02/14
چشم94/02/13
چشم94/02/12
چشم94/02/09
چشم94/02/08
استخوان و م...94/02/07
استخوان و م...94/02/06
استخوان و م...94/02/05
استخوان و م...94/02/02
هم و غم و اف...94/02/01
هم و غم و اف...94/01/31
غم و اندوه و ا...94/01/30
درمان وسواس...94/01/29
جنون (لمم)، و...94/01/26
ضربه‌مغزي، ...94/01/25
درمان بيماري ...94/01/24
ضعف مغز، ذه...94/01/23
جنون و ضعف ...94/01/22
جنون94/01/19
جنون94/01/18
تقويت و زياد کر...94/01/17
عقل94/01/16
سردرد و سر...94/01/15
سردرد (ميگرن)93/12/25
سردرد93/12/24
چشم‌زخم، سحر93/12/23
بيماري‌هاي عا...93/12/20
درمان چاقي، ...93/12/19
ضعف عمومي،...93/12/18
درمان لاغري، ...93/12/17
درمان لاغري93/12/16
زکام يا سرماخ...93/12/12
تب و بيماري ه...93/12/11
تب و انواع آن (...93/12/10
تب و انواع آن93/12/09
انواع مسموم...93/12/06
انواع مسموم...93/12/05
درمان غده، ب...93/12/04
تسکين و درما...93/12/03
استفراغ و قي...93/12/02
دعاها براي کم...93/11/29
تدابير کم کردن...93/11/28
فوايد بيماري و...93/11/07
حقيقتِ عليت ...93/11/06
اسباب و علل ...93/11/05
علل و اسباب ...93/11/04
علل و اسباب ...93/11/03
تقسيم بيماري...93/11/02
حقيقت طب93/11/01
روش پيامبر (...93/10/30
تولد علم طبّ.93/10/29
طب اسلامي ...93/10/28

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo