آرشیو سال 90-89 درس خارج اصول
حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
بقاء بر میت90/03/18
تقلید ابتدایی ا...90/03/17
تقلید بدوی از ...90/03/11
تقلید از اعلم90/03/10
لزوم تقلید از ا...90/03/09
دلیل مجتهد بر...90/03/08
دلیل مخالفان ...90/03/07
دلیل عامی و ...90/03/04
معنای اصطلاح...90/03/02
تبدل رای مجته...90/03/01
اذا تبدل اجتهاد...90/02/31
التخطئه و الت...90/02/28
علوم پیش نیاز...90/02/27
اجتهاد مطلق ...90/02/26
حجیت قضاوت ...90/02/25
اجتهاد و تقلید90/02/24
الاجتهاد و الت...90/02/21
الاجتهاد و الت...90/02/20
جواز و عدم جو...90/02/19
جواز و عدم جو...90/02/18
مباحثی پیرامو...90/02/14
بررسی مرجحات90/02/13
مرجحات خبر...90/02/12
مرجحات روایا...90/02/11
مرجحات به ص...90/02/10
بررسی روایات...90/02/07
سه بحث مربو...90/02/06
قسم اول از رو...90/02/05
مقتضای قاعده...90/02/04
مقتضای قاعده...90/02/03
حجیت و عدم ...90/01/31
تعارض غیر م...90/01/27
تعارض در اکثر ...90/01/24
مواردی که ت...90/01/23
اذا دار الامر بی...90/01/22
اذا دار الامر بی...90/01/21
جمع بین متعار...90/01/20
عوامل تعارض90/01/16
تعارض در روایا...90/01/15
حکومت و تخ...90/01/14
مباحثی پیرامو...90/01/09
التعارض و التر...90/01/08
قرعه، تعادل و ...90/01/07
هل القرعة اما...90/01/06
بررسی روایات...89/12/25
روایات باب قرعه89/12/24
مسئله ی قرعه89/12/23
مسائلی پیرامو...89/12/22
مسائلی پیرامو...89/12/21
شرطیت محل ...89/12/18
مسائلی پیرامو...89/12/17
اصالة الصحة89/12/16
اصالة الصحة ...89/12/15
مسائلی پیرامو...89/12/14
مسائلی پیرامو...89/12/11
مسائلی پیرامو...89/12/10
مسائلی پیرامو...89/12/09
عدم اجرای قا...89/12/08
مسائلی پیرامو...89/12/07
مسائلی پیرامو...89/12/04
مراد از غير در ...89/12/03
میزان در تجاوز ...89/12/01
قاعدۀ تجاوز و ...89/11/30
قاعدۀ تجاوز و ...89/11/27
روایات قاعده ...89/11/26
روایات قاعده ...89/11/25
تقدم بینه بر ید89/11/19
مباحثی پیرامو...89/11/02
مطالبی پیرامو...89/10/29
ید اماره است ...89/10/28
قاعدۀ ید89/10/27
اجرای اصل در ...89/10/26
تقدم اصل س...89/10/25
تعارض بين دو ا...89/10/21
نسبت استصح...89/10/20
شرایط عمل به...89/10/19
شرایط عمل به...89/10/18
شرایط جریان ا...89/10/15
شرایط جریان ا...89/10/14
ملاک در وحدت...89/10/12
شرایط جریان ا...89/10/11
فروعاتی فقه...89/10/08
فروعاتی فقه...89/10/07
استصحاب تاخ...89/10/06
استصحاب تاخ...89/10/05
استصحاب تاخ...89/10/04
استصحاب تاخ...89/10/01
تاخر حادث89/09/30
استصحاب ح...89/09/10
استصحاب ح...89/09/09
استصحاب ح...89/09/08
مراد از شک در...89/09/07
استصحاب در ...89/09/06
استصحاب در ...89/09/03
مواردی که توه...89/09/02
مواردی که توه...89/09/01
فروع فقهیه ف...89/08/30
اصل مثبت89/08/29
اصل مثبت89/08/25
اصل مثبت89/08/24
استصحاب تعل...89/08/22
استصحاب تعل...89/08/19
استصحاب در ا...89/08/18
استصحاب در ا...89/08/17
استصحاب زما...89/08/12
استصحاب زمان89/08/11
استصحاب ق...89/08/10
استصحاب کل...89/08/09
تطبیق چند فر...89/08/08
استصحاب كل...89/08/05
مطالبی پیرامو...89/08/04
استصحاب کلی89/08/03
فرعی فقهی و...89/08/02
مسائل فقهیة ...89/08/01
قول ما در کیف...89/07/26
نظر محقق خرا...89/07/25
تفاصیل فی ح...89/07/24
تفاصیل فی تع...89/07/21
تفاصیل فی الا...89/07/20
نظر شیخ در تع...89/07/19
دلالت روایت بر...89/07/18
دلالت روایت بر...89/07/14
دلالت روایت بر...89/07/13
دلالت روایات بر...89/07/11
دلالت حدیث ...89/07/10
بحث در حدیث ...89/07/07
دلالت روایات بر...89/07/06
دلالت روایات بر...89/07/05
دلالت روایت بر...89/07/04
ادله ی حجیت ...89/07/03
ادله ی حجیت ...89/06/31
بحث های مقد...89/06/30
ارکان استصحا...89/06/29
آیا استصحاب ...89/06/28
تعریف استصحاب89/06/27

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo